Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατάταξη στο ΠΤΔΕ για το ακαδ. έτος 2017 - 2018

Πρόσκληση Κατάταξης

Αίτηση κατάταξης πτυχιούχων (pdf, word)

Εξεταστέα Ύλη

Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Προγράμματων Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε.

Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΤΔΕ (Προκήρυξη και Αίτηση Συμμετοχής)

Αναμορφωμένο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (Προκήρυξη και Αίτηση Συμμετοχής)

Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική: θεωρία και πράξη» (Προκήρυξη και Αίτηση Συμμετοχής)

Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (Προκήρυξη και Αίτηση Συμμετοχής)

Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών - STEM στην Εκπαίδευση (Πρόσκληση και Προκήρυξη) 


 

 

Το Πανεπιστήμιο

Η Κοσμητεία