Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Αρχές/κανόνες δεοντολογίας για την εκπαιδευτική έρευνα με παιδιά

Κατάρτιση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου

(έναρξη και λήξη ακαδημαϊκών εξάμηνων και εξεταστικών περιόδων, καθορισμός διακοπών/αργιών 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΠΣ ΠΤΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020


Ανακοίνωση Διαδικασίας Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών 3ου έτους
(25-10-2020)

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (26-10-2020)

 

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 - 2021 (25-10-2020)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 - 2021 (07-10-2020)

 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 (12-10-20)


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
"Μόνιμα Υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας"
(23-10-2020)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (22-10-2020)

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  2020-2021(02-10-2020)

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. 2020 -2021 (07-10-2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ Π.Μ.Σ (22-10-2020)

Επιτυχόντες/ούσες και Επιλαχόντες/ούσες ΠΜΣ


Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 2020 – 2021 του Δ.Π.Μ.Σ.:
«Εκπαιδευτικός σχεδιασμός διαδικτυακής (OnLine) εκπαίδευσης» (22-10-2020)Κατάλογος Επιτυχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Διδακτική και δημοσιά κατανόηση των φυσικών επιστήμων και των ψηφιακών τεχνολογιών» (22-10-2020)


Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Διδακτική των Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
Ειδίκευση: «Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (21-10-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Διδακτική των Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
Ειδίκευση: «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 
(21-10-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 2020 – 2021 του Δ.Π.Μ.Σ.:
«Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (19-10-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση»
Ειδίκευση: «Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση» (15-10-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση»
Ειδίκευση: «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας» (15-10-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Επιστήμες της Αγωγής» (Sciences Of Education)
Ειδίκευση: «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» (14-10-2020)


Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Επιστήμες της Αγωγής» (Sciences Of Education)
Ειδίκευση: «Διδασκαλία και Μάθηση» (14-10-2020)


Κατάλογος Επιτυχόντων 2020 – 2021 του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.:
«Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»
(12-10-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων 2020 – 2021 στο ΔΠΜΣ :
«Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση»
(Social Neuroscience,  Social Pedagogy and Education) (08-10-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση»
Ειδίκευση: «Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
(“Adult Education. Continuing Education and Lifelong Learning”)
(28-09-2020)

 

Κατάλογος Επιτυχόντων  και Επιλαχόντων 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ.:
«Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση»
Ειδίκευση: «Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές» (“School Management and Development: Educational and Administrative Practices”) (28-09-2020)

 

 

Προσκλήσεις Σε Συνέντευξη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
του Κοινού Διιδρυματικού ΠΜΣ
«Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής
(Online) Εκπαίδευσης» (05-10-2020)

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διδασκαλία και Μάθηση» (02-10-2020)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» (02-10-2020)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση»(02-10-2020)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας» (02-10-2020)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»(02-10-2020)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
του Διιδρυματικού  Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων»
 (01-10-2020)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» (01-10-2020)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»(01-10-2020)(24-09-2020) 

 

   ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ(02-10-2020)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ(23-09-2020)

Εγκύκλιος Εγγραφών Αλλοδαπών-Αλλογενών

  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (08-09-2020)

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΜΣ (03-08-2020)

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 2020-2021 (28-07-2020)ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ERASMUS+ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (19-03-2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ  ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (03-03-2020)
Παρατείνεται η κατάθεση υποβολής δικαιολογητικών μέχρι την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 (30-04-2020)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-20 (26-02-2020)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ERASMUS+ 2020-21 (30-03-2020)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS+ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (16-03-2020)

Πρόγραμμα ERASMUS+: Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
(ακαδημαϊκός υπεύθυνος Καθηγητής κ. Θωμάς Μπαμπάλης) (05-03-2020)

 Πρόγραμμα ERASMUS+: Επιλογή προπτυχιακών φοιτητών για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
(ακαδημαϊκός υπεύθυνος Καθηγητής κ. Θωμάς Μπαμπάλης) (05-03-2020) 

Πρόγραμμα ERASMUS+: Επιλογή προπτυχιακών φοιτητών για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
(ακαδημαϊκή υπεύθυνη Καθηγήτρια κ. Γεωργία Καλογήρου) (01-03-2020)

Πρόγραμμα ERASMUS+ «Swiss European Mobility Programme» μέσω διμερών συμφωνιών με Ελβετικό Παν/μιο:
Επιλογή προπτυχιακών φοιτητών για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
(ακαδημαϊκή υπεύθυνη Καθηγήτρια κ. Γεωργία Καλογήρου) (09-03-2020)

 

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ERASMUS+ 2020-21

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Κατόπιν των εξελίξεων και των μέχρι στιγμής μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Erasmus+(και το Swiss mobility) έως την 
ΠΕΜΠΤΗ 30  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020.

Η καθηγήτρια Γεωργία (Τζίνα) Καλογήρου

 

   25  ΞΕΝΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ 27 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

                                                                  

Το Πανεπιστήμιο

Η Κοσμητεία

 


 

 

Βιντεοδιαλέξεις και ζωντανές μεταδόσεις