Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πρακτική άσκηση στα σχολεία την Πέμπτη 8/12/2016

(06/12/2016)

Επείγουσα Ανακοίνωση - Αναβολή Μαθημάτων

(05/12/2016)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο ΔΔΠΜΣ: "Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών - STEM στην Εκπαίδευση"

Το ΔΔΠΜΣ είναι συνεργασία του ΠΤΔΕ-Πανεπιστημίου Πατρών και ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:<http://stemeducation.upatras.gr/προκήρυξη-συμμετοχής/>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο

Η Κοσμητεία