Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(Πρόγραμμα Μαθημάτων)

Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στον υποσταθμό της ΔΕΗ δεν θα γίνονται
μαθήματα στο Χημείο, Ναβαρίνου 13Α, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΤΔΕ 2014-2015

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΤΔΕ - ΤΕΙ 2014-2015

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015)

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο

 

Η Κοσμητεία