Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Αρχές/κανόνες δεοντολογίας για την εκπαιδευτική έρευνα με παιδιά

 

Κατάρτιση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου

(έναρξη και λήξη ακαδημαϊκών εξάμηνων και εξεταστικών περιόδων, καθορισμός διακοπών/αργιών)

Εγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών A΄ εξαμήνου ακαδ. έτους 2018 - 2019
(07-05-2019)

Κοινό Διιδρυματικό ΠΜΣ «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης»
(Προκήρυξη, Αίτηση Συμμετοχής, Έντυπα, ΦΕΚ)
(23-4-2019)

Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Περιόδου Ιανουαρίου 2018-19
(15/04/2019)

Διεβδομαδιαία πρακτική άσκηση
(15/04/2019)

Πρόγραμμα Μαθημάτων Α' Εξαμήνου των ΠΜΣ του ΠΤΔΕ
(03/04/2019)

Κοινό Διακρατικό ΠΜΣ «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (Προκήρυξη, Αίτηση Συμμετοχής, Έντυπα, ΦΕΚ)
(29/03/2019)

Επιτυχόντες στα ΠΜΣ του ΠΤΔΕ
(28/03/2019)

Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση (επιλεγέντες φοιτητές, σχετικά έγγραφα)
(27/03/2019)

Δηλώσεις Μαθημάτων στο my-studies.uoa.gr
(21/03/2019)

Εγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών Δ΄ εξαμήνου ακαδ. έτους 2018 - 2019
(20/03/2019)

 

 

 

 

  

Το Πανεπιστήμιο

Η Κοσμητεία

 


 

 

Βιντεοδιαλέξεις και ζωντανές μεταδόσεις