Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Προγράμματων Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018

Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΤΔΕ (Προκήρυξη και Αίτηση Συμμετοχής)

Αναμορφωμένο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (Προκήρυξη και Αίτηση Συμμετοχής)

Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική: θεωρία και πράξη» (Προκήρυξη και Αίτηση Συμμετοχής)

Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (Προκήρυξη και Αίτηση Συμμετοχής)

Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών - STEM στην Εκπαίδευση (Πρόσκληση και Προκήρυξη) 


 

 

Το Πανεπιστήμιο

Η Κοσμητεία