Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»
(Προκήρυξη, Έντυπο αίτησης, Έντυπο βιογραφικού τύπου EUROPASS)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015 - 2016
(Προκήρυξη, Αίτηση Συμμετοχής, Βιογραφικό, Επείγουσα Ανακοίνωση)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015 - 2016
(Προκήρυξη, Αίτηση Συμμετοχής, Βιογραφικό, Επείγουσα Ανακοίνωση)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο

 

Η Κοσμητεία