Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Κοινό Διιδρυματικό ΠΜΣ «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης»

Κοινό Διιδρυματικό ΠΜΣ «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης»

Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023

ΦΕΚ 4156 Τ.Β΄2018 Ίδρυση

ΦΕΚ 5317 Τ.Β΄ 2018 Κανονισμός

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ

Σχετικά έγγραφα

Προκήρυξη (13/04/2022)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

 

Προθεσμίες υποβολής (14/04/2022 έως 18/09/2022)

 

Πρόσκληση σε Συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (14-09-2022)

 

Αποτελέσματα Εισαγωγής 2022-23

Κατάλογος Επιτυχόντων (28-09-2022)

Αίτηση Εγγραφής (28-09-2022)

Υπεύθυνη Δήλωση (28-09-2022)


Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση (05-10-2022)

Απαλλαγή από τα τέλη (ΦΕΚ 4899 Β' 2022)

Ισοδύναμο εισόδημα (ΦΕΚ 4659 Β' 2022)

 

Πρόγραμμα Διά Ζώσης Μαθημάτων

Πρόγραμμα (Χειμερινού Εξαμήνου)

Πρόγραμμα (Εαρινού Εξαμήνου)