Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Κοινό Διιδρυματικό ΠΜΣ «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης»

Κοινό Διιδρυματικό ΠΜΣ «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης»

Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021

ΦΕΚ 4156 Τ.Β΄2018 Ίδρυση

ΦΕΚ 5317 Τ.Β΄ 2018 Κανονισμός

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ

Σχετικά έγγραφα

Προκήρυξη (27/04/2020)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

 

Πρόσκληση σε Συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (05-10-2020)

 

Επιτυχόντες και Επιλαχόντες 2020-21

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Πρόγραμμα Διά Ζώσης Μαθημάτων

Πρόγραμμα (Χειμερινού Εξαμήνου)

Πρόγραμμα (Εαρινού Εξαμήνου)