Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Κοινό Διιδρυματικό ΠΜΣ «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης»

Κοινό Διιδρυματικό ΠΜΣ «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης»

Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020

ΦΕΚ 4156 Τ.Β΄2018 Ίδρυση

ΦΕΚ 5317 Τ.Β΄ 2018 Κανονισμός

Σχετικά έγγραφα

Προκήρυξη (23/04/2019)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Επιτυχόντες

Επιτυχόντες του κοινού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης»

 

Πρόγραμμα Διά Ζώσης Μαθημάτων

Πρόγραμμα