Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Κοινό Διιδρυματικό ΠΜΣ «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης»

Κοινό Διιδρυματικό ΠΜΣ «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης»

Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021

ΦΕΚ 4156 Τ.Β΄2018 Ίδρυση

ΦΕΚ 5317 Τ.Β΄ 2018 Κανονισμός

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ

Σχετικά έγγραφα

Προκήρυξη (27/04/2020)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Παρατείνεται η κατάθεση υποβολής δικαιολογητικών μέχρι τις 18/09/2020 (28-07-2020)


Επιτυχόντες

 

 

Πρόγραμμα Διά Ζώσης Μαθημάτων

Πρόγραμμα (Χειμερινού Εξαμήνου)

Πρόγραμμα (Εαρινού Εξαμήνου)