Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » «Επιστήμες της Αγωγής» (Sciences Of Education) » Ειδίκευση: «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό»

Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό

(“Reading Education, Reading Promotion and Educational Material Development”)

Ακαδημαϊκού Έτους 2024 - 2025

ΦΕΚ 3923 Τ.Β΄2019 Ίδρυση

ΦΕΚ 269 Τ.Β΄2020 Κανονισμός

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΦΕΚ 6487, τ. Β΄, 31.12.2021

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΦΕΚ 6139, τ. Β΄, 25.10.2023

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (22/05/2024)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Προθεσμίες υποβολής (23/05/2024 έως 31/07/2024)


Πρόσκληση σε συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ


Επιτυχόντες και Επιλαχόντες

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση


Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση

Απαλλαγή από τα τέλη (ΦΕΚ 4899 Β' 2022)

Ισοδύναμο εισόδημα (ΦΕΚ 2515 Β' /26.04.2024)