Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Κοινό Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση»

Κοινό Διακρατικό ΠΜΣ «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση»

Ακαδημαϊκού Έτους 2020- 2021

ΦΕΚ_4053_17/09/2018_ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ

ΦΕΚ_75_23/01/2019_ΕΓΚΡΙΣΗ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ_ΣΠΟΥΔΩΝ

Χρήσιμα Έγγραφα 

Προκήρυξη (07/02/2020)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

 

Συνεντεύξεις