Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Κοινό Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση»

Κοινό Διακρατικό ΠΜΣ «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση»

Ακαδημαϊκού Έτους 2021- 2022

ΦΕΚ_4053_17/09/2018_ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ

ΦΕΚ_75_23/01/2019_ΕΓΚΡΙΣΗ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ_ΣΠΟΥΔΩΝ

Χρήσιμα Έγγραφα 

Προκήρυξη (09/02/2021)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

 

Συνεντεύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2021-2022 (01-06-2021)


Αποτελέσματα Εισαγωγής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022