Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διδακτική των Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση » Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ακαδημαϊκού Έτους 2021- 2022

Ίδρυση ΦΕΚ 4112 Τ.Β΄2018.pdf

Κανονισμός ΦΕΚ 5291 Τ.Β΄2018.pdf

Χρήσιμα Έγγραφα 

Προκήρυξη (26/03/2021)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

(Προθεσμίες υποβολής 26/03/2021 έως 29/09/2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (30-09-2021)


Επιτυχόντες και Επιλαχόντες 2021-22

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων (08-10-2021)

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)" Γ' Εξαμήνου