Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διδακτική των Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση » Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ακαδημαϊκού Έτους 2020- 2021

Ίδρυση ΦΕΚ 4112 Τ.Β΄2018.pdf

Κανονισμός ΦΕΚ 5291 Τ.Β΄2018.pdf

Χρήσιμα Έγγραφα 

Προκήρυξη (04/03/2020)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

 


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)" Γ' Εξαμήνου