Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών

Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών

Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024

ΦΕΚ Τεύχος Β 3872 22-10-2019 Ίδρυση

ΦΕΚ Τεύχος Β 3900 25-10-2019  Κανονισμός

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (28/05/2023)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)


Προθεσμίες υποβολής  (29/05/2023 έως 15/07/2023)


Επιτυχόντες και Επιλαχόντες 2023 - 2024

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 

Αίτηση Εγγραφής 

Υπεύθυνη Δήλωση