Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών

Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών

Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023

ΦΕΚ Τεύχος Β 3872 22-10-2019 Ίδρυση

ΦΕΚ Τεύχος Β 3900 25-10-2019  Κανονισμός

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (31/05/2022)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)


Προθεσμίες υποβολής  (01/06/2022 έως 15/09/2022)


Επιτυχόντες και Επιλαχόντες 2022 - 2023

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων (05-10-2022)

Αίτηση Εγγραφής (05-10-2022)

Υπεύθυνη Δήλωση (05-10-2022)