Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών

Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών

Ακαδημαϊκού Έτους 2020- 2021

ΦΕΚ Τεύχος Β 3872 22-10-2019 Ίδρυση

ΦΕΚ Τεύχος Β 3900 25-10-2019  Κανονισμός

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (12/05/2020)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)


Επιτυχόντες  2020-21

Κατάλογος Επιτυχόντων

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση