Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών

Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών

Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024

ΦΕΚ Τεύχος Β 3872 22-10-2019 Ίδρυση

ΦΕΚ Τεύχος Β 3900 25-10-2019  Κανονισμός

ΦΕΚ Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας


Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (28/05/2023)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)


Προθεσμίες υποβολής  (29/05/2023 έως 15/09/2023)


Πρόσκληση σε Συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (28-07-2023)


Επιτυχόντες και Επιλαχόντες 2023 - 2024

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων (12-10-2023)

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση


Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση

Απαλλαγή από τα τέλη (ΦΕΚ 4899 Β' 2022)

Ισοδύναμο εισόδημα (ΦΕΚ: 4837/01.08.2023)