Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διδακτική των Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διδακτική των Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024

Ίδρυση ΦΕΚ 4112 Τ.Β΄2018.pdf 

Κανονισμός ΦΕΚ 5291 Τ.Β΄2018.pdf 

Χρήσιμα Έγγραφα 

Προκήρυξη (01/06/2023)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

(Προθεσμίες υποβολής 06/06/2023 έως 15/09/2023)


Πρόσκληση σε συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (22-09-2023)


Ειδικεύσεις