Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (“Special Education and Instruction”)

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (“Special Education and Instruction”)

Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021

ΦΕΚ 117 Τ.Β΄2021  ΙΔΡΥΣΗΣ

ΦΕΚ 216  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Σχετικά έγγραφα

Προκήρυξη (27/01/2021)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Πρόσκληση σε Συνέντευξη

 

 

Επιτυχόντες και Επιλαχόντες

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων (24-03-2021)

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση