Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (“Special Education and Instruction”)

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (“Special Education and Instruction”)

Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024

ΦΕΚ 117 Τ.Β΄2021  ΙΔΡΥΣΗΣ

ΦΕΚ 216  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Σχετικά έγγραφα

Προκήρυξη (02/06/2023)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Προθεσμίες υποβολής (05/06/2023 έως 15/09/2023)


Πρόσκληση σε Συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (02-10-2023)

 

Επιτυχόντες και Επιλαχόντες

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων (12-10-2023)

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση


Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση

Απαλλαγή από τα τέλη (ΦΕΚ 4899 Β' 2022)

Ισοδύναμο εισόδημα (ΦΕΚ: 4837/01.08.2023)