Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » «Επιστήμες της Αγωγής» (Sciences Of Education) » Ειδίκευση: «Διδασκαλία και Μάθηση»

Διδασκαλία και Μάθηση (“Teaching and Learning”)

Ακαδημαϊκού Έτους 2023- 2024

ΦΕΚ 3923 Τ.Β΄2019 Ίδρυση

ΦΕΚ 269 Τ.Β΄2020 Κανονισμός

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (03-04-2023)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)


Προθεσμίες υποβολής (03/04/2023 έως 15/09/2023)

 

Πρόσκληση σε συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (18-09-2023)


Επιτυχόντες και Επιλαχόντες 2023-24

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων (12-10-2023)

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση


Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση

Απαλλαγή από τα τέλη (ΦΕΚ 4899 Β' 2022)

Ισοδύναμο εισόδημα (ΦΕΚ: 4837/01.08.2023)