Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση

Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση

Ακαδημαϊκού Έτους 2021- 2022

ΦΕΚ ίδρυσης 4150/21.9.2018 τ. Β΄

ΦΕΚ Κανονισμού 134/29-1-2019 τ.Β΄

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (16-04-2021)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

 

(Προθεσμίες υποβολής 19/4/2021 έως 12/9/2021)