Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση

Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση

Ακαδημαϊκού Έτους 2020- 2021

Χρήσιμα Έγγραφα

 

Προκήρυξη (05/03/2020)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)