Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση

Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση

Ακαδημαϊκού Έτους 2024 - 2025

ΦΕΚ ίδρυσης 4150/21.9.2018 τ. Β΄

ΦΕΚ Κανονισμού 134/29-1-2019 τ.Β΄

Τροποποίηση Κανονισμού ΠΜΣ – 35% εξ αποστάσεως (ΦΕΚ 6487 Τ.Β΄ 2021)

Τροποποίηση Κανονισμού ΠΜΣ (ΦΕΚ 5240 Τ.Β΄ 2023)

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (22/05/2024)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)


Προθεσμίες υποβολής (22/05/2024 έως 31/07/2024)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 


Ειδικεύσεις