Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση

Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση

Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024

ΦΕΚ ίδρυσης 4150/21.9.2018 τ. Β΄

ΦΕΚ Κανονισμού 134/29-1-2019 τ.Β΄

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (10-04-2023)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Προθεσμίες υποβολής (10/04/2023 έως 05/09/2023)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (07-09-2023)


Ειδικεύσεις