Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων

Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων

Ακαδημαϊκού Έτους 2022- 2023

ΦΕΚ 3459 Τ.Β΄2021 ΙΔΡΥΣΗΣ

ΦΕΚ 3458 Τ.Β΄2021 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (17/05/2022)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word), (Τελευταία ενημέρωση 26-05-2022)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Προθεσμίες υποβολής (23/05/2022 έως 15/09/2022)


Πρόσκληση σε Συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (LINK) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ


Επιτυχόντες 2022 - 2023

Κατάλογος Επιτυχόντων (30-09-2022)

Ημερομηνίες Εγγραφής (05-10-2022)

Αίτηση Εγγραφής (05-10-2022)

Υπεύθυνη Δήλωση (05-10-2022)

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2022 - 2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων Α΄ και  Γ΄ Εξαμήνου 2022-23  (17-10-2022)


Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Απαλλαγή από τα τέλη (ΦΕΚ 4899 Β' 2022)

Ισοδύναμο εισόδημα (ΦΕΚ 4659 Β' 2022)

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023