Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων

Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων

Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024

ΦΕΚ 3459 Τ.Β΄2021 ΙΔΡΥΣΗΣ

ΦΕΚ 3458 Τ.Β΄2021 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (27/04/2023)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Προθεσμίες υποβολής (28/04/2023 έως 15/09/2023)


Πρόσκληση σε Συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (LINK) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ


Επιτυχόντες 2023 - 2024

Κατάλογος Επιτυχόντων (12-10-2023)

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2023 - 2024

 

Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση

Απαλλαγή από τα τέλη (ΦΕΚ 4899 Β' 2022)

Ισοδύναμο εισόδημα (ΦΕΚ: 4837/01.08.2023)

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023