Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων

Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων

Ακαδημαϊκού Έτους 2021- 2022

ΦΕΚ 3459 Τ.Β΄2021 ΙΔΡΥΣΗΣ

ΦΕΚ 3458 Τ.Β΄2021 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (22/06/2021)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)


Πρόσκληση σε Συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  (24-09-2021)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (LINK) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ (27-09-2021)


Επιτυχόντες και Επιλαχόντες 2021 - 2022

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων  (30-09-2021)

Ημερομηνίες Εγγραφής - Απαλλαγές Διδάκτρων - Πρόγραμμα Μαθημάτων (14-10-2021)

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση