Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση » Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές & Διοικητικές Πρακτικές

Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές & Διοικητικές Πρακτικές

Ακαδημαϊκού Έτους 2024 - 2025

ΦΕΚ ίδρυσης 4150/21.9.2018 τ. Β΄

ΦΕΚ Κανονισμού 134/29-1-2019 τ.Β΄

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (22/05/2024)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Προθεσμίες υποβολής (22/05/2024 έως 31/07/2024)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (07-09-2023)


Επιτυχόντες και Επιλαχόντες

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση

Απαλλαγή από τα τέλη (ΦΕΚ 4899 Β' 2022)

Ισοδύναμο εισόδημα (ΦΕΚ 2515 Β' /26.04.2024)


Πρόγραμμα  Μαθημάτων

Πρόγραμμα (Χειμερινού Εξαμήνου)