Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση » Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές & Διοικητικές Πρακτικές

Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές & Διοικητικές Πρακτικές

 Χρήσιμα Έγγραφα


Προκήρυξη (05/03/2020)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

 

Επιτυχόντες και Επιλαχόντες 2020-21

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση


Πρόγραμμα  Μαθημάτων 

Πρόγραμμα (Χειμερινού Εξαμήνου) (12-10-2020)