Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση » Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας

Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής,

Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας

Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023

ΦΕΚ 4156 Τ.Β΄2018 Ίδρυση

ΦΕΚ Κανονισμού

ΦΕΚ 6487 Τ.Β΄ 2021 Τροποποίηση Κανονισμού

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (31/05/2022)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Πρόσκληση σε Συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (26-09-2022)


Επιτυχόντες 2022 - 2023

Κατάλογος Επιτυχόντων (05-10-2022)

Αίτηση Εγγραφής (05-10-2022)

Υπεύθυνη Δήλωση (05-10-2022)