Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση » Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας

Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής,

Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας

Ακαδημαϊκού Έτους 2020- 2021

ΦΕΚ 4156 Τ.Β΄2018 Ίδρυση

ΦΕΚ 5201 Τ.Β΄2018 Κανονισμός

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (28/04/2020)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Πρόσκληση σε Συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (02-10-2020)


Επιτυχόντες 2020-21

Κατάλογος Επιτυχόντων

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση