Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση

Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση

Ακαδημαϊκού Έτους 2020- 2021

ΦΕΚ 4156 Τ.Β΄2018 Ίδρυση

ΦΕΚ 5201 Τ.Β΄2018 Κανονισμός

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (28/04/2020)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)