Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση » Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση

Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση

Ακαδημαϊκού Έτους 2022- 2023

ΦΕΚ 4156 Τ.Β΄2018 Ίδρυση

ΦΕΚ Κανονισμού

ΦΕΚ 6487 Τ.Β΄ 2021 Τροποποίηση Κανονισμού

Χρήσιμα Έγγραφα

Προκήρυξη (31/05/2022)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Πρόσκληση σε Συνέντευξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (26-09-2022)

 

Επιτυχόντες και Επιλαχόντες 2022 - 2023

Κατάλογος Επιτυχόντων και Επιλαχόντων (05-10-2022)

Αίτηση Εγγραφής (05-10-2022)

Υπεύθυνη Δήλωση (05-10-2022)


Διοργάνωση Σεμιναρίου για την Διδακτική της Γλώσσας

Σεμιναριακό μάθημα στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου «Κειμενογλωσσολογία, υφολογία και διδακτικές εφαρμογές» (02-10-2020)