Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια βίου Μάθηση » Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Χρήσιμα Έγγραφα


Προκήρυξη (05/03/2020)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

Βιογραφικό τύπου EUROPASS (σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου Word)

 

Επιτυχόντες 2020-21

 

Κατάλογος Επιτυχόντων

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση


Πρόγραμμα  Μαθημάτων 

Πρόγραμμα (Χειμερινού Εξαμήνου) (12-10-2020)