Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Μαυρικάκη Ευαγγελία

Ευαγγελία Μαυρικάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Βιολογίας και Αγωγής Υγείας

                 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: emavrikaki@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: 210 3688033

Διεύθυνση: Ναυαρίνου 13Α,  4ος όροφος, 10680, Αθήνα

Ημέρες και ώρες συνεργασίας με φοιτητές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ENGLISH CV

   

Σπουδές:

 • 1990  - Πτυχίο του Βιολογικού Τμήματος από το ΕΚΠΑ.
 • 1998  - Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) από το Βιολογικό Τμήμα του ΕΚΠΑ.

Επαγγελματική σταδιοδρομία:

 • 1999-2000 - Διδάσκουσα με το ΠΔ 407 στο ΠΤΔΕ της Φλώρινας, ΑΠΘ
 • 2000-2007 - Μέλος ΔΕΠ (λέκτορας, επίκουρος επί θητεία) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (αρχικά ΑΠΘ)
 • 2007- σήμερα - Μέλος ΔΕΠ (λέκτορας, επίκουρος επί θητεία) στο ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Διδακτική της Βιολογίας
 • Αγωγή Υγείας
 • Η ανάπτυξη της δεξιότητας της επιχειρηματολογίας σε Βιολογικά και Κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα (SSI)
 • Περιβαλλοντικός εγγραμματισμός και εγγραμματισμός υγείας

Διδασκαλία μαθημάτων:

Α) Προπτυχιακό επίπεδο:

α) Βιολογία
β) Αγωγή Υγείας
γ) Ειδικά θέματα Βιολογίας: Ανατομία και Φυσιολογία Ανθρώπου

Β) Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Μεταπτυχιακό πρώτου κύκλου:
α) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική
β) Περιβαλλοντικές επιστήμες
γ) Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών.

Μεταπτυχιακό Β’ Κύκλου:

Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα

Συμμετοχή σε 17 ερευνητικά προγράμματα.

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής (Board of reviewers) του περιοδικού “Journal of Elementary Science Education” (2007-2010)
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής (Board of reviewers) του περιοδικού “Global Journal of Health Science”)
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής (Board of reviewers) του περιοδικού “Journal of Environmental and Science Education”

Μέλος σε επιστημονικές εταιρείες / επιτροπές /εργαστήρια

 • Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Β. (Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων), υπεύθυνη για θέματα Παιδείας.
 • Ιδρυτικό μέλος της ΕΛΕΕΤΠΕΑ (Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αειφορία)
 • (ιδρυτικό) Μέλος του Εθνικού Δικτύου για την Πρόληψη των Ατυχημάτων και της Βίας (Ε.Δι.Π.Α.Β.)
 • Μέλος (ιδρυτικό) της «ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗN EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ" (ΕNEΦΕΤ)

Δημοσιεύσεις

18 βιβλία (συγγραφή ή επιμέλεια), 4 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα και 6 κεφάλαια σε ελληνικά βιβλία, 11 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 23 σε ελληνικά περιοδικά, 17 εργασίες σε πρακτικά διεθνών και πανελληνίων συνεδρίων. Στο έργο μου έχουν καταγραφεί 125 ετεροαναφορές εκ των οποίων οι 33 ξενόγλωσσες.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 Α) Βιβλία

 • Γκούβρα, Μ., Κυρίδης, Α., Μαυρικάκη, Ε. (2001). Αγωγή Υγείας και Σχολείο – Βιολογική και Παιδαγωγική Προσέγγιση. Αθήνα: τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
 • Μαυρικάκη, Ε. & Κυρίδης, Α. (επιμ.). (2003). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο – Έρευνα πεδίου. Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.

Β) Κεφάλαια σε βιβλία

 • Μαυρικάκη, Ε. (2014).  Κοινωνική ευπάθεια και υγεία. Στο Α. Κυρίδης (επιμ.), Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και διά βίου μάθηση, (σσ.105-117). Αθήνα: Gutenberg.
 • Μαυρικάκη, Ευ. (2008). Από το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Σχολείων που Προάγουν την Υγεία» στα «Σχολεία για Υγεία στην Ευρώπη». Η ελληνική διαδρομή και τα αδιέξοδά της. Στο Δ. Ματθόπουλος (επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή Υγείας (σσ. 197-214). Ιωάννινα: τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Μαυρικάκη, Ε. (2006). Η Αγωγή Υγείας στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Στο Α. Κυρίδης, Ε. Τσακιρίδου & Ι. Αρβανίτη (επιμ.), Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα (σσ. 149-160). Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
 • Mavrikaki, E., Kyridis, A., Tsakiridou, E. & Golia, P. (2004). Greek Educators’ Attitudes and Beliefs about the Application of Environmental Education in Elementary School. In W. Leal Filho & M. Littledyke (Eds.), International Perspectives in Environmental Education (pp. 29-36). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Mavrikaki, E. & Kyridis, A. (2002). The use of “debates” for promoting sustainable development teaching at Greek Universities. In W. Leal Filho, W. (Εd.). Teaching Sustainability at Universities, - towards Curriculum Greening, Volume 11 of the Series "Environmental Education, Communication and Sustainability" (pp.  487-500).

Γ) Άρθρα σε διεθνή περιοδικά

 • Mandrikas, A., Parkosidis, I., Psomiadis, P., Stoumpa, A., Chalkidis, A., Mavrikaki, E., Skordoulis, K. (2013). Improving pre-service elementary teachers' education via a laboratory course on air pollution:  one university's experience. Journal of Science Education and Technology, 22(2), 113-123. doi:10.1007/s10956-012-9380-1
 • Athanassiou, K., & Mavrikaki, E. (2013). Conceptual Inventory of Natural Selection as a Tool for Measuring Greek University Students' Evolution Knowledge: Differences between novice and advanced students?  International Journal of Science Education, DOI: 10.1080/09500693.2013.856529.
 • Mavrikaki, E., Antonatou Ch., & Kyridis, A. (2012). Greek Senior High School Students’ Perceptions about Science and the Scientific Community as These Appear in the Mass Media. Journal of Studies in Education, 2(4). dx.doi.org/10.5296/jse.v2i4.2270
 • Mavrikaki, Ε., Koumparou, Η., Kyriakoudi, Μ., Papacharalampous, Ι., Trimandili, Μ., & (2012). Greek secondary school students’ views about biology. International Journal of Environmental and Science Education, 7(2), 217-232.
 • Mavrikaki, E. & Athanassiou, K. (2011). Development and application of an instrument to measure Greek in-service primary education teachers’ Biology Teaching Self-efficacy Beliefs (BioTSEB). EURASIA journal of mathematics, science & technology education, 7(3), 149-160.(http://www.ejmste.com/v7n3/EURASIA_v7n3_Mavrikaki.pdf)

Δ) Άρθρα σε ελληνικά περιοδικά

 • Μαυρικάκη, Ε., Τσακιρίδου, Ε. & Μακαρατζής, Γ. (2008). Οι εναλλακτικές αντιλήψεις μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 155, 74-85.
 • Αλευριάδου, Α., Μαυρικάκη, Ε., Τσακιρίδου, Ε. & Φούντου, Ε. (2005). Η κατανόηση της έννοιας της δηλητηρίασης από τυπικώς αναπτυσσόμενα και νοητικά καθυστερημένα παιδιά: ερευνητικά δεδομένα και εφαρμογές στην Αγωγή Υγείας. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 137, 128-136.
 • Μαυρικάκη, Ε. Κυρίδης, Α., Γκούβρα, Μ. & Γκόλια, Π. (2005). Η Αγωγή Υγείας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών του ελληνικού Δημοτικού Σχολείου. Επιστήμες Αγωγής, 2, 137-154.
 • Μαυρικάκη, Ε., Κυρίδης, Α., Τοζακίδου, Κ. & Προύσαλη, Α. (2005). Η ικανότητα των νηπίων να αναγνωρίζουν τα οδικά σήματα και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής - Πιλοτική μελέτη. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού – ΟΜΕΡ, 6, 76-88.

Ε) Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων

 • Kouloumbaritsi, A., Dimitroglou, E., Mavrikaki, E. & Galanopoulou, D. (2013). Action Research on Using Flipped Classroom Principles to Teach Upper High School Biology.  Πρακτικά 7ου Διεθνούς  Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Μεθοδολογίες Μάθησης», Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2013.
 • Georgiou, M. & Mavrikaki, E. (2013). Greek students’ ability in argumentation and informal reasoning about socioscientific issues related to biotechnology. ESERA Conference, 2-7 September, Cyprus.
 • Kyriazi, P. & Mavrikaki, E. (2013). Development of an instrument to measure environmental literacy of post-secondary Greek students – Pilot testing and preliminary results. ESERA Conference, 2-7 September, Cyprus.
 • Kapsala, N. & Mavrikaki, E. (2012). Teaching biology by storytelling. 5th International Conference of the European Society for the History of Science.