Αρχική σελίδα » English » HUMAN RESOURCES » Academic Staff » Evangelia Mavrikaki

Evangelia Mavrikaki, Professor in Biology and Health Education

                 

Contact details:

email: emavrikaki@primedu.uoa.gr

Tel. 0030 2103688033

Address:
Department of Science, Technology and Environment,
Faculty of Primary Education,
School of Education
Navarinou 13A, 10680, Athens, Greece
 
   

Studies

 • Ptychion (4 years degree) in Biology, National and Kapodistrian University of Athens
 • PhD in biology, National and Kapodistrian University of Athens

Professional career/experience

 • 1999-2000 – Appointed lecturer in the Faculty of Primary Education, University of Western Macedonia, Florina, Greece
 • 2000-2007 – Lecturer and assistant professor, Faculty of Primary Education, University of Western Macedonia, Florina, Greece
 • 2007- todate – Lecturer and assistant professor, Faculty of Primary Education, School of Education, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece,

Research interests

Biology teaching
 • Health education
 • Argumentation in Socio-scientific issues (SSI) and in Biology
 • Environmental literacy – Health literacy

Teaching

a) Undergraduate studies

 • Biology
 • Health Education
 • Human Biology
b) Postgraduate studies
 • Research methodology & statistics
 • Environmental education
 • Phd theses  supervision

Funded research programs

I have participated or supervised 17 research programs.

Academic activities

 • Member of the board of reviewers of the “Journal of Elementary Science Education” (2007-2010)
 • Member of the board of reviewers of the  “Global Journal of Health Science”
 • Member of the board of reviewers of the “Journal of Environmental and Science Education”

Publications

18 books (as an author, coauthor or editor), 10 chapters in books, 34 papers in peer-reviewed journals, 17 papers in conference proceedings. My published work has received 125 citations.

Selected publications

Α) Books

 • Gouvra, M., Kyridis, A., Mavrikaki, E. (2001). Αγωγή Υγείας και Σχολείο – Βιολογική και Παιδαγωγική Προσέγγιση. [Health Education and School – Biological and paedagogical approach]. Athens: typothito – G. Dardanos.
 • Mavrikaki, E. & Kyridis, A. (eds) (2003). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο – Έρευνα πεδίου. [Environmental Education in the Greek primary education – Field research]. Athens: typothito – G. Dardanos.

B) Chapters in books

 • Mavrikaki, E., Kyridis, A., Tsakiridou, E. & Golia, P. (2004). Greek Educators’ Attitudes and Beliefs about the Application of Environmental Education in Elementary School. In W. Leal Filho & M. Littledyke (Eds.), International Perspectives in Environmental Education (pp. 29-36). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Mavrikaki, E. & Kyridis, A. (2002). The use of “debates” for promoting sustainable development teaching at Greek Universities. In W. Leal Filho, W. (Εd.). Teaching Sustainability at Universities, - towards Curriculum Greening, Volume 11 of the Series "Environmental Education, Communication and Sustainability" (pp.  487-500).

C) Papers in international peer-reviewed journals

 • Mandrikas, A., Parkosidis, I., Psomiadis, P., Stoumpa, A., Chalkidis, A., Mavrikaki, E., Skordoulis, K. (2013). Improving pre-service elementary teachers' education via a laboratory course on air pollution:  one university's experience. Journal of Science Education and Technology, 22(2), 113-123. doi:10.1007/s10956-012-9380-1
 • Athanassiou, K., & Mavrikaki, E. (2013). Conceptual Inventory of Natural Selection as a Tool for Measuring Greek University Students' Evolution Knowledge: Differences between novice and advanced students?  International Journal of Science Education, DOI: 10.1080/09500693.2013.856529.
 • Mavrikaki, E., Antonatou Ch., & Kyridis, A. (2012). Greek Senior High School Students’ Perceptions about Science and the Scientific Community as These Appear in the Mass Media. Journal of Studies in Education, 2(4). dx.doi.org/10.5296/jse.v2i4.2270
 • Mavrikaki, Ε., Koumparou, Η., Kyriakoudi, Μ., Papacharalampous, Ι., Trimandili, Μ., & (2012). Greek secondary school students’ views about biology. International Journal of Environmental and Science Education, 7(2), 217-232.
 • Mavrikaki, E. & Athanassiou, K. (2011). Development and application of an instrument to measure Greek in-service primary education teachers’ Biology Teaching Self-efficacy Beliefs (BioTSEB). EURASIA journal of mathematics, science & technology education, 7(3), 149-160.(http://www.ejmste.com/v7n3/EURASIA_v7n3_Mavrikaki.pdf)

D) Papers in conference proceedings

 • Kouloumbaritsi, A., Dimitroglou, E., Mavrikaki, E. & Galanopoulou, D. (2013). Action Research on Using Flipped Classroom Principles to Teach Upper High School Biology.  In Proceedings of the 7th conference for Open and Distance Education «Learning Methodologies», Athens, 8-10 November 2013.
 • Kapsala, N. & Mavrikaki, E. (2012). Teaching biology by storytelling. 5th International Conference of the European Society for the History of Science.