Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π.

Μέλη ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποτελούνται από:

  • τους Καθηγητές,
  • τους Αναπληρωτές Καθηγητές,
  • τους Επίκουρους Καθηγητές,
  • και τους Λέκτορες.

Αλφαβητικός κατάλογος Μελών ΔΕΠ