Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ

Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.)

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΤΗΛΕΦΩΝΟ   Παναγιώτης
             
Τζαμαργιάς Παναγιώτης   Ιπποκράτους 33 1ος Όροφος   2103688555   ptzamar@primedu.uoa.gr

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π)

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΤΗΛΕΦΩΝΟ
         
Γκιόλμας Αριστοτέλης  

Ναυαρίνου 13Α, 4ος όροφος
Μαρασλή 4, Υπόγειο

 

2103688008
2103689561

Θραψανιώτης Γεώργιος   Ιπποκράτους 33 1ος Όροφος   2103689566
         
Κατσόρχης Σταμάτιος   Ιπποκράτους 33 Ισόγειο   2103689587
         
Κεχαγιάς Χρήστος - Θωμάς   Ιπποκράτους 33 1ος Όροφος   2103688525
         
Μαργαρίτου Μαρία   Ιπποκράτους 20 3ος Όροφος   2103688516
         
Ορφανού Αλεξία   Ιπποκράτους 33 1ος Όροφος   2103688516
         
Στεφανίδου Κωνσταντίνα   Ναυαρίνου 13Α, 4ος όροφος   2103688008

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Αγλαΐα ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΑΡ (βιβλιοθηκονομίας)
  • Ελένη ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡ (βιβλιοθηκονομίας)
  • Ειρήνη ΘΑΝΟΥ, ΑΡ (βιβλιοθηκονομίας)