Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ

Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.)

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΤΗΛΕΦΩΝΟ   Παναγιώτης
Τζαμαργιάς Παναγιώτης   Ιπποκράτους 33 1ος Όροφος   2103688555   ptzamar@primedu.uoa.gr

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π)

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Κατσόρχης Σταμάτιος   Ιπποκράτους 33 Ισόγειο   2103689587
Μαργαρίτου Μαρία   Ιπποκράτους 33 1ος Όροφος   2103688071
Θραψανιώτης Γεώργιος   Ιπποκράτους 33 1ος Όροφος   2103689566
Κεχαγιάς Χρήστος - Θωμάς   Ιπποκράτους 33 1ος Όροφος   2103688525
Ορφανού Αλεξία   Ιπποκράτους 33 1ος Όροφος   210368534/8533

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Αγλαΐα ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΑΡ (βιβλιοθηκονομίας)
  • Ελένη ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡ (βιβλιοθηκονομίας)
  • Ειρήνη ΘΑΝΟΥ, ΑΡ (βιβλιοθηκονομίας)