Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Μαγουλά Ευγενία

Ευγενία Μαγουλά, Καθηγήτρια

«Γλωσσολογία και εκπαιδευτικές εφαρμογές με έμφαση στη Φωνητική και τη Φωνολογία»

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: dzenimag@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: +30 210 3688511/5814

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 20, 10680, Αθήνα

 

ENGLISH CV

 Σπουδές

 • Πτυχίο στη Φιλολογία (κατεύθυνση: Γλωσσολογία), Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μεταπτυχιακό στη Γενική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Πανεπιστήμιο Paris V, Σορβόννη, Γαλλία
 • Μεταπτυχιακό στη Φωνητική, Πανεπιστήμιο Paris VII, Denis Diderot, Γαλλία
 • Διδακτορικό στη Γλωσσολογία, με θέμα: «Κατάκτηση του φωνολογικού συστήματος της νέας ελληνικής», Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Κατεύθυνση Γλωσσολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

(οι θέσεις έμμισθης εργασίας στις οποίες υπηρέτησε κάποιος πριν αναλάβει υπηρεσία στο ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ)

 • Ειδική επιστήμων (Π.Δ. 407/80)  Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. (1 έτος)
 • Ειδική επιστήμων (Π.Δ. 407/80) Τμήμα Λογοθεραπείας, Τ.Ε.Ι. Πάτρας. (2 έτη)
 •  Ερευνήτρια Δ΄ βαθμίδας στο «Κέντρον ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων», Ακαδημία Αθηνών. (3 έτη)
 • Μέλος ΔΕΠ του ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ (από το 2006)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Φωνητική – φωνολογία
 • Μορφολογία
 • Γλωσσολογία και εκπαίδευση
 • Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης
 • Γλωσσική κατάκτηση και διαταραχές

Διδασκαλία μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο

α) Διδακτική της γλώσσας. Διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης και γραφής

β) Σύγχρονες γλωσσολογικές έννοιες και διδακτικές εφαρμογές

γ) Φωνητική και φωνολογία της ελληνικής γλώσσας: θεωρία και  ασκήσεις

δ)Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας

ε) Νέα ελληνική γλώσσα: το λεξιλόγιο

Μεταπτυχιακό επίπεδο

α)Ζητήματα Ελληνικής Γλώσσας (φωνολογία - μορφολογία)

β) Παιδαγωγική γλωσσολογία

Ερευνητικά προγράμματα

Συμμετοχή σε 5 ελληνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα:

 • Πράξεις «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» (ΖΕΠ) των ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 του ΕΣΠΑ. (2010-2015). Έχω προσληφθεί ως Ειδική Επιστήμονας στον τομέα «Γλωσσολογία. Κατάκτηση της γλώσσας». Φορέας υλοποίησης: Ειδική Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Δράσεων, Υπουργείο Παιδείας-ΕΣΠΑ
 • Κάλλιπος (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και βοηθήματα) (2014-2015). Συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα για τη δημιουργία ακαδημαϊκού συγγράμματος με τίτλο «Θέματα συγχρονικής και διαχρονικής γλωσσολογίας».  Φορείς υλοποίησης-χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-ΕΣΠΑ
 • Καποδίστριας (2008-2009) «Διερεύνηση της αναγνωστικής και ορθογραφικής ικανότητας μαθητών του δημοτικού σχολείου». Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής σε επιστημονικά συνέδρια:  Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, Ακαδημία Αθηνών, 1ο, 2ο, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ, κ.ά.
 • Μέλος επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση του έργου υποψήφιων Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων
 • Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ.
 • Διορθώτρια σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για τα γλωσσικά μαθήματα Δημοτικού-Γυμνασίου.

Δημοσιεύσεις

3 βιβλία και άνω των 25 δημοσιεύσεων σε βιβλία, ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Α) Βιβλία και κεφάλαια σε Βιβλία (ελληνικά και διεθνή)

 • Μαγουλά, Ε. & Χριστοφίδου Α. (Επιμέλεια-συγγραφή) Μαθήματα Γλώσσας. Κείμενο και Λεξιλόγιο από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Βασικές αρχές – μεθοδολογία - φύλλα εργασίας. Αθήνα: Διάδραση (υπό έκδοση το 2014).
 • Μαγουλά, Ε. (2010). Η συνάρθρωση στη Νέα Ελληνική. Τυπολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη.
 • Μαγουλά, Ε. & Φουφουδάκη, Κ. (2009). “Γλωσσικές στρατηγικές κατά την κατάκτηση της ανάγνωσης στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου”. Στο Ε. Τάφα & Γ. Μανωλίτσης (Επιμ. Εκδ.), Αναδυόμενος Γραμματισμός: Έρευνα και εφαρμογές. Αθήνα: Πεδίο, 79-91.

Β) Εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων

 • Μαγουλά, Ε. & Καποθανάση, Α. (2014) “Περιπτώσεις φωνητικής ταύτισης γλωσσικών μονάδων και πώς αυτές γίνονται αντιληπτές από τους μαθητές”. Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 35ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη.
 • Μαγουλά, Ε. (2014) “Εφαρμοσμένη γλωσσολογία: αξιοποίηση φωνητικών-φωνολογικών εννοιών  στη διδασκαλία της γλώσσας”. Τιμητικός Επιστημονικός Τόμος Ν. Μήτση. Επιμέλεια Γ. Ανδρουλάκης. Αθήνα:  Gutenberg (υπό έκδοση 2014). 
 • Μαγουλά, Ε. (2014)  “Φωνολογία και Εκπαιδευτική γλωσσολογία”. Τόμος Πρακτικών 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL11), Ρόδος 2013. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Μαγουλά, Ε., Ατζάμπου, Μ. & Ε. Οικονομοπούλου (2014). “Η κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας στην Α΄ Δημοτικού σε πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον”. Πρακτικά του 3ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα, 2011.
 • Μαγουλά, Ε. & Κατσούδα, Γ. (2011) “Μορφολογική επίγνωση και ορθογραφία: η περίπτωση των ρημάτων σε –λλω”. Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 31ης ετήσιας συνάντησης του τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 278-291.
 • Μαγουλά. Ε. & Κατσαφάνα, Ει. (2010). “Προφορικός και γραπτός λόγος: διερεύνηση της αφηγηματικής δεξιότητας μαθητών Β΄ τάξης του δημοτικού σχολείου”. Γραφή και γραφές στον 21ο αιώνα. Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Γραμματισμού. Επιμέλεια: Π. Παπούλια-Τζελέπη & Α. Φτερνιάτη. Έκδοση CD-Rom, 549-564.
 • Νάκας, A., Μαγουλά, E. & Καποθανάση, A. (2010). “Η ομοηχία στη νέα ελληνική: ορολογία και τυπολογία”. Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 30ης ετήσιας συνάντησης του τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 436-449.
 • Μαγουλά,  E. (2010). “Φωνολογία και φωνολογική επίγνωση στην ελληνική γλώσσα”. Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης, Τόμος Β’, 53-64.
 • Μαγουλά, E. & Κουτουμάνου, K. (2009). “Μορφολογική επίγνωση: η λειτουργία της κατά την κατάκτηση του γραμματισμού στην Ελληνική ως πρώτη γλώσσα”. Τόμος Πρακτικών 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL8). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Έκδοση CD-Rom), 941-954 (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.linguist-uoi.gr/cd_web).
 • Μαγουλά, Ε. & Μπέης, Σ., (2008). “Προτάσεις για τη μεταγραφή της κυπριακής διαλέκτου στο διεθνές φωνητικό αλφάβητο”. Νεοελληνική Διαλεκτολογία, Τόμος Πέμπτος, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα. 391-404.