Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Ιωάννης Βρεττός

Ιωάννης Βρεττός

Καθηγητής, Αναλυτικά Προγράμματα, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Θεωρία και Πράξη

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προσωπική ιστοσελίδα:
http://users.uoa.gr/~ivrettos/

Τηλέφωνο: +30 210 3688526/8524/8558

Διεύθυνση:

Ιπποκράτους 20, 10680, Αθήνα


ENGLISH CV

 Σπουδές

 • Πτυχίο στη Φιλολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 • Πτυχίο στη Φιλοσοφία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 • Διδακτορικό στην Παιδαγωγική στο Ludwig Maximilians Universitaet του Μονάχου

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • Ειδικός επιστήμονας και λέκτορας στον Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (8 χρόνια)
 • Αναπληρωτής καθηγητής στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (5 χρόνια)
 • Μέλος ΔΕΠ του ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ (από το 1995- σήμερα)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ανάλυση Περιεχομένου Σχολικών Εγχειριδίων διαφόρων χωρών
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων
 • Αξιολόγηση Σχολικών Εγχειριδίων
 • Ερευνητική προσέγγιση προσομοιωτικών τεχνικών στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Έρευνες σχετικές με την εφαρμογή της Τέχνης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Διδασκαλία μαθημάτων

Προπτυχιακό πρόγραμμα

 • Αναλυτικά προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: μικροδιδασκαλίες και μικρομαθήματα
 • Θεωρίες της Αγωγής
 • Φιλοσοφία της Παιδείας
 • Γενικές Αρχές και Στρατηγικές Διδασκαλίας και Πρακτική Ι
 • Διαχείριση της Σχολικής Τάξης και Πρακτική Άσκηση ΙΙ.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

 • Εκπαίδευση Ενηλίκων: Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις
 • Παιδαγωγικές Θεωρίες και η Εφαρμογή τους στην Εκπαίδευση

Ερευνητικά προγράμματα

 

 • 2013. Μύρτις.  Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία  με τον καθηγητή της Οδοντιατρικής  k.Μανώλη Παπαγρηγοράκη
 • Έρευνα με θέμα : Τα ιστορικά Μνημεία της Βορείου Ελλάδος στα  Σχολικά Εγχειρίδια της Ελλάδας και της Κύπρου.
 • Συνεργασίες σε εξέλιξη:

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (καθηγήτρια Eva Lang και Vassilia Triarchi-Hermann) για τον σχεδιασμό και τη σύνταξη Αναλυτικών Προγραμμάτων: "LehrplanPlus" για τις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

 • 2014. Σε συνεργασία με το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Έρευνα:  σχεδιασμός, εκτέλεση και αξιολόγηση
 • 2013-Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Θαλής»

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

 • 2013. Ορίστηκα από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου ως αξιολογητής των Πανεπιστημίων : Frederick University, European University, Νιcosia University, μαζί με τους καθηγητές Σπύρο Αμούργη, Γιώργο Αγιομυργιανάκη και  Φίλιππο Τσιμπόγλου (η Έκθεση κατατέθηκε: καλοκαίρι 2013).
 • 2011. Ορίστηκα από το Υπουργείο Παιδείας  μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη Έκθεσης προς τον ΟΟΣΑ  με θέμα: Αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας, πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν.
 • 2002-2003. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για το Ολοήμερο Σχολείο. 28 Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία
 • 2007-2008. Συμμετείχα στην Ομάδα σύνταξης Οδηγιών «για την συγγραφή-εκπόνηση παιδαγωγικού και  διδακτικού υλικού (Portfolio) για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία».
 • 2010. Συμμετείχα στην Επιστημονική Ομάδα του Υπουργείου Παιδείας για τη διατύπωση προδιαγραφών για τη συγγραφή βιβλίων για τα μαθήματα Αγγλική Γλώσσα, Εικαστική Αγωγή, Μουσική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή, Χορό, Νέες Τεχνολογίες.
 • 2011-2012. Συμμετείχα στην Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας  για τη σύνταξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων  του Νέου Σχολείου (μάθημα Ιστορίας).
 • 2006-2008, 2009-2011: Μέλος της Επιτροπής του  ΟΕΠΕΚ(Υπουργείου Παιδείας) για την Εισαγωγική Επιμόρφωση.
 • 2007. Μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης           (ΟΕΠΕΚ/ Υπουργείου Παιδείας).
 • Κατάθεση προτάσεων προς το Υπουργείο  για α. την αναμόρφωση των μικροδιδασκαλιών και β. τη διαμόρφωση ενός Εγκολπίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο της  Εισαγωγικής Επιμόρφωσης.

Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις 

16 βιβλία
Α) Βιβλία και κεφάλαια σε Βιβλία (ελληνικά και διεθνή)

Βιβλία (από το 2005 και εξής):
 • Ιωάννης Ε. Βρεττός (2005). Θεωρίες της Αγωγής. Τόμ. Α`. Πλάτων, Comenius, Rousseau.  Αθήνα, σελ. 373
 •  Ιωάννης Ε. Βρεττός (2005). Θεωρίες της Αγωγής. Τόμ. Β`. Pestalozzi, Κοραής. Αθήνα, σελ. 426
 • Ιωάννης Ε. Βρεττός (2009). Αναλυτικό Πρόγραμμα και Σχολικό Εγχειρίδιο. Τόμος ΙΙ: Εικόνα και Σχολικό Εγχειρίδιο. Αθήνα, σελ. 426
 •  Ιωάννης Βρεττός & Αχιλλέας Καψάλης (2009). Αναλυτικά Προγράμματα. Θεωρία, Έρευνα και Πράξη. Αθήνα, σελ. 357.
 •  Καψάλης, Αχ. & Βρεττός, Ι. (2010). Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων. Αθήνα, σελ. 231
 • Ιωάννης Ε. Βρεττός (2010). Μη λεκτική συμπεριφορά εκπαιδευτικού-μαθητή. Άσκηση με Μικροδιδασκαλία. Αθήνα, σελ. 454

Κεφάλαια σε βιβλία (από το 2005):

 • Ιωάννης Ε. Βρεττός & Ελισάβετ Δ. Λαζαράκου  (2011). Ενσυναισθητική προσέγγιση του εικαστικού έργου κατά την διδασκαλία. Στο: Χ. Μπαμπούνης (επιμ.) ιστορίας μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη. τόμ. Α1. Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 187-203
 • Ιωάννης Βρεττός & Ελισάβετ Λαζαράκου (2005). Διδάσκοντας αξίες σήμερα: η αποστολή, οι δυνατότητες και τα όρια του σχολείου. Στο: Α. Τριλιανός κ.ά. (επιμ.). Αναγνώριση.  Τιμητικό αφιέρωμα  στον καθηγητή Θεόδωρο Εξαρχάκο. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 153-175
 • Ιωάννης Βρεττός (2011). Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση και στην εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στον Τιμητικό Τόμο για τον καθηγητή Αχιλλέα Καψάλη. Μ. Πλατσίδου & Β. Δαγδιλέλης (επιμ.) Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και το πλαίσιό της. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 15-29

Εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων

 • Βρεττός, Ι. & Χασίδου, Μ. (2013). Κριτικός Στοχασμός και Αρχαίο Θέατρο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: το παράδειγμα ‘Φιλοκτήτης’ του Σοφοκλή (εισήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑΛΗΣ, Νοέμβριος 2013).
 • Ιωάννης Βρεττός (2013). Η ‘Σωκρατική Ειρωνεία»  στους Πλατωνικούς Διαλόγους και η ‘Έπαρση του Εκπαιδευτή’ στον Paulo Freire. Στο: Εκπαίδευση Ενηλίκων, 29, 10-16
 • Ιωάννης Ε. Βρεττός & Ελισάβετ Δ. Λαζαράκου (2011). Ρητές και Λανθάνουσες Αξίες κατά την Ανάγνωση ενός Έργου Τέχνης στο μάθημα της Ιστορίας. Στο: Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, τόμ. Α΄, 327-336
 • Ιωάννης Ε. Βρεττός (2012). Μέντωρ και Τηλέμαχος: η επιμόρφωση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών με μικροδιδασκαλία. Στο: Πρακτικά Συνεδρίου ‘Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση’. Αθήνα, 519-533