Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Ιωάννης Βρεττός

Ιωάννης Βρεττός

Ομ. Καθηγητής, Αναλυτικά Προγράμματα, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Θεωρία και Πράξη

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προσωπική ιστοσελίδα:
http://users.uoa.gr/~ivrettos/

Τηλέφωνο: +30 210 3688526/8524/8558

Διεύθυνση:

Ιπποκράτους 20, 10680, Αθήνα


ENGLISH CV

Βιογραφικό Σημείωμα

Είμαι απόφοιτος του Φιλολογικού Τμήματος (1969-1973) και του Φιλοσοφικού Τμήματος (1973-1975) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Από τον Ιούνιο 1973 μέχρι τον Δεκέμβριο 1975 υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία ως υπαξιωματικός αεροπορίας.

Το 1976 άρχισα μεταπτυχιακές σπουδές στο Ludwig Maximilians Universitaet του Μονάχου (Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κλασική Φιλολογία και Φιλοσοφία), τις οποίες περάτωσα τον Ιούλιο του 1982 με την αναγόρευσή μου σε διδάκτορα της Φιλοσοφίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική. Επόπτης της διδακτορικής μου διατριβής, η οποία έχει θέμα  «Das Problem des Lehrplans. Zeitgenössische Ansätze und platonische Überlieferung”, ήταν ο καθηγητής της Παιδαγωγικής Hans Schiefele.

Kατά τη διάρκεια των σπουδών μου  είχα συνεργασία με το Institut fuer Schulpädagogik und Bildungsforschung του Μονάχου (καθηγητές P. Heigl και E. Happ).  Κατά τα έτη 1982 και 1983 συμμετείχα στο Institut fuer Schulpädagogik und Bildungsforschung σε ομάδες σύνταξης Προγραμμάτων και πήρα μέρος σε σεμινάρια σχετικά με την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (μικροδιδασκαλίες και μικρομαθήματα).

Από το 1983 μέχρι το 1990 υπηρέτησα ως ειδικός επιστήμονας και λέκτορας στον Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 1991 μέχρι το 1995 υπηρέτησα ως αναπληρωτής καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας (Α.Π.Θ.). Στο διάστημα 1991-1993 διετέλεσα αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος με Πρόεδρο τον Αντιπρύτανη του Α.Π.Θ. Αντώνιο Μάντη. Από to 1996 διδάσκω ως καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Α. Διδακτική δραστηριότητα

Μετά το πέρας των σπουδών μου εδίδαξα στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1983-1990). Το ίδιο χρονικό διάστημα  εδίδαξα σε προπτυχιακό επίπεδο στον ίδιο Τομέα. Από το 1991 έως το 1995 εδίδαξα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Περιεχόμενο των μαθημάτων

 • Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση
 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: μικροδιδασκαλία
 • Σχεδιασμός και αναμόρφωση Αναλυτικών Προγραμμάτων
 • Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων και Σχολικών Εγχειριδίων Ιστορίας.
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Ιστορίας και των Αρχαίων Ελληνικών
 • Θεωρίες της Παιδείας
 • Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική `Ασκηση στα μαθήματα Ιστορία και Αρχαία Ελληνικά (το μάθημα προέβλεπε διδασκαλία σε σχολεία, βιντεολήψη, βιντεοσκόπηση, παρατήρηση και ανάλυση της διδασκαλίας με βάση «Φύλλα Παρατήρησης)
 • Μεθοδολογία  και `Ερευνα των Κοινωνικών Επιστημών

Από το 1996 μέχρι σήμερα διδάσκω στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών τα μαθήματα:

Σε προπτυχιακό επίπεδο:

 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: άσκηση με μικροδιδασκαλία
 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης
 • Θεωρίες της Αγωγής
 • Φιλοσοφία της Παιδείας
 • Διδακτική Μεθοδολογία
 • Γενικές Αρχές και Στρατηγικές Διδασκαλίας και Μάθησης (πρακτική Άσκηση Ι)
 • Διαχείριση Προβλημάτων (Πρακτική Άσκηση ΙΙ)

 Σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

(Είμαι ακαδημαϊκός υπεύθυνος και συντονιστής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική (υποκατ. α. ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων-Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση-Δια Βίου Μάθηση και υποκατ.  β. Διδακτική-Προγράμματα Σπουδών)

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική (υποκατευθύνσεις: α. Εκπαίδευση Ενηλίκων- Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση-Δια Βίου Μάθηση , β. Διδακτική- Προγράμματα Σπουδών.

 • Στρατηγικές διδασκαλίας και εκπαιδευτικές τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: ενσυναισθητική προσέγγιση και βιωματικές δραστηριότητες
 • Εφαρμογές της Μικροδιδασκαλίας στην Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (βιντεοσκόπηση, Παρατήρηση).
 • Ευαίσθητες κοινωνικές Ομάδες και Εκπαίδευση
 • Διαπολιτισμικότητα και Διαφορετικότητα
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων και Σχολικών Εγχειριδίων
 • Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις : η αξιοποίηση της Τέχνης στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή Αναλυτικών Προγραμμάτων
 • Η Τέχνη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και Κριτικός Στοχασμός στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών: Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων ( σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά)

 • Παιδαγωγικές Θεωρίες και η Εφαρμογή τους στην Εκπαίδευση

Το 1986 εδίδαξα σειρά μαθημάτων στο σεμινάριο του Gunther Eigler, καθηγητή της Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο του Freiburg «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Αναλυτικό Πρόγραμμα». Επισκέφθηκα για δύο εβδομάδες το Institut fuer Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (Dr. Wolf Theuring) στο Μόναχο καθώς και το Institut fuer Schulpaedagogik und Bildungsforschung του Μονάχου (καθηγητές P. Heigl και E. Happ).

Από το 1996 μέχρι το 2011 εδίδαξα  στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης τα μαθήματα:  Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων – Θεωρία και Έρευνα των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Εδίδαξα στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής  Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μαθήματα μετά από πρόσκληση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Π.Τ.Δ.Ε. Κρήτης  με θέμα: Αναλυτικά Προγράμματα: θεωρία και έρευνα".

2003. Εδίδαξα στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης» τα αντικείμενα «Ψυχολογικό Κλίμα της Τάξης» και «Διαχείριση Συναισθηματικού Τομέα».

Εδίδαξα στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης το μάθημα «Αναλυτικά Προγράμματα»

2003-2004. Εδίδαξα στο πλαίσιο των μαθημάτων  που οργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ο ΟΕΠΕΚ  (Διαχείριση προβλημάτων κρίσης) τα μαθήματα «Συναισθηματικό κλίμα της σχολικής τάξης» και «Ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης» .

2003-2005. Εδίδαξα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2005-2006.  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Θέμα: «Το έργο τέχνης ως δούρειος ίππος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων».

Από το 1996 μέχρι σήμερα διδάσκω (συντονιστής-υπεύθυνος) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (υποκατευθύνσεις:  α. Διδακτική-Προγράμματα Σπουδών, β. Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τομέα Επιστημών της Αγωγής.

Από το 2007 μέχρι σήμερα διδάσκω (συντονιστής- ακαδημαϊκός υπεύθυνος) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά).

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος σε τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα:

- Εκπαίδευση Ενηλίκων: θεωρητικές προσεγγίσεις και βιωματικές δραστηριότητες

- Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.  Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης και Άσκησης με Μικροδιδασκαλίες

- Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

- Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες-Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση.

 Β. Επιστημονικές και λοιπές δραστηριότητες

Συμμετείχα στην έρευνα "Αξιολόγηση της γλωσσικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο" την οποία είχε αναλάβει ο Τομέας Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (1985-1987).

Συμμετείχα σε μια προσπάθεια του ΥΠΕΠΘ (1987-1989) για την αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των Σχολικών Εγχειριδίων όλων των μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας και ης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής συντάχθηκαν Αναλυτικά Προγράμματα και κατετέθησαν υποδείξεις για την αναμόρφωση των Σχολικών Εγχειριδίων μετά από πιλοτική διδασκαλία σε διάφορα σχολεία. Τα αποτελέσματα της εργασίας κατετέθησαν στο ΥΠΕΠΘ (Ιούνιος 1989).

Στο χρονικό διάστημα 1991-1994  ήμουν υπεύθυνος του προγράμματος Erasmus στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας. Επισκέφθηκα Πανεπιστήμια της Γερμανίας (Μuenchen, Tuebingen, Freiburg) και την Παιδαγωγική Σχολή του Freiburg και ήλθα σε επαφή με καθηγητές, οι οποίοι συνεργάσθηκαν με το Τμήμα στο πλαίσιο του προγράμματος.

1991 Συγγραφή Οδηγού Σπουδών του νεοσύστατου Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Οργάνωσα μια ερευνητική προσπάθεια (1993-1995), στην οποία πήραν μέρος φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, με θέμα "Ιστορικά μνημεία- έργα Τέχνης της Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινας και αξιοποίησή τους στα Αναλυτικά Προγράμματα και στα Σχολικά Εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου". Η έρευνα ολοκληρώθηκε- τα αποτελέσματά της κατετέθησαν στο Α.Π.Θ.

Διετέλεσα συντονιστής της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών και υπεύθυνος του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος καθώς και συντονιστής της επιτροπής των κατατακτήριων εξετάσεων.

Το 1999 συμμετείχα ως αναπληρωτής πρόεδρος στην επιτροπή επιλογής σχολικών συμβούλων.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων (2001-2003), μαζί με τους καθηγητές κ. Αθ. Τριλιανό και κ. Αθανάσιο Τσιπλητάρη). Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν διάφορα σεμινάρια και μαθήματα που αφορούσαν θέματα σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς.

2002-2003. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για το Ολοήμερο Σχολείο. 28 Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία.  Συντονιστής Ομάδων εργασίας. Επόπτευσα πέντε Ολοήμερα Σχολεία (34-35  Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης,  2ο Μελισσίων, 50- 51  Πλατείας Αττικής. Ως αντιπρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του Ολοήμερου Σχολείου οργάνωσα Ημερίδες με τα θέματα:

 1. Προβλήματα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου. Θέμα της εισήγησής μου: Ενιαιοποίηση των διδακτικών ωρών στο Ολοήμερο Σχολείο: μεσημβρινή και μεταμεσημβρινή φάση".
 2. Διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης- σχέδιο εργασίας στο Ολοήμερο Σχολείο".

 

2003. Οργάνωσα Διημερίδα (μαζί με τον καθηγητή κ. Αθανάσιο Τριλιανό) στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (σε σύμπραξη με το μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών "Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική" του Τομέα Επιστημών της Αγωγής") με θέμα: "Προγράμματα Σπουδών, Ευέλικτη Ζώνη-Εκπαίδευση Ενηλίκων" στις 9.5.2003 και 10.2.2003 (αίθουσα εκδηλώσεων του Μαρασλείου Διδασκαλείου του Π.Τ.Δ.Ε.).

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων (2001-2003), μαζί με τους καθηγητές κ. Αθ. Τριλιανό και κ. Αθανάσιο Τσιπλητάρη). Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν διάφορα σεμινάρια και μαθήματα που αφορούσαν θέματα σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς. Συμβουλευτική Γονέων, Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Τομέα Επιστημών της Αγωγής.

2003. Επόπτης των Ράλλειων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.

2004. Ορίσθηκα  μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του συγγραφικού έργου των υποψηφίων σχολικών συμβούλων (Υπουργείο Παιδείας).

2007-2008. Υπήρξα μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ καθώς και αξιολογητής διάφορων προγραμμάτων του ΥΠΕΠΘ. Συμμετείχα στην ομάδα σύνταξης Οδηγιών για την συγγραφή διδακτικού υλικού για το Ολοήμερο Σχολείο (2007-2008).

2006-2008, 2009-2011: Διευθυντής του ΠΕΚ Πειραιά και Περιστερίου αντίστοιχα.

Συμμετοχή στις συμβουλευτικές συναντήσεις και διαβουλεύσεις του ΟΕΠΕΚ για την Εισαγωγική Επιμόρφωση.

Κατάθεση προτάσεων προς το Υπουργείο για:

α. την αναμόρφωση των μικροδιδασκαλιών και

β. τη διαμόρφωση ενός Εγκολπίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

στο πλαίσιο της  Εισαγωγικής Επιμόρφωσης.

2010. Συμμετείχα στην Επιστημονική Ομάδα του Υπουργείου Παιδείας για τη διατύπωση προδιαγραφών για τη συγγραφή βιβλίων για τα μαθήματα Αγγλική Γλώσσα, Εικαστική Αγωγή, Μουσική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή, Χορό, Νέες Τεχνολογίες.

2011.  Ορίστηκα από το Υπουργείο Παιδείας  μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη Έκθεσης προς τον ΟΟΣΑ  με θέμα: Αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας, πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν.

ΟΕCD PROJECT: Overcoming School Failure, Policies that Work.

National Advisory Committee: Ioannis Vrettos, Argyrios Kyridis, Athanassios Katsis, Prokopios Linardos. National Co-ordinator: Anna Tsatsaroni. Κατάθεση της Έκθεσης: 2011.

2011-2012. Συμμετείχα στην Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας  για τη σύνταξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων  του Νέου Σχολείου (μάθημα Ιστορίας).

2011-2013. Διευθυντής του Τομέα Επιστημών της Αγωγής

2013.  Ορίστηκα από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου ως αξιολογητής των Πανεπιστημίων : Frederick University, European University, Νιcosia University, μαζί με τους καθηγητές Σπύρο Αμούργη, Γιώργο Αγιομυργιανάκη και  Φίλιππο Τσιμπόγλου (η Έκθεση κατατέθηκε: καλοκαίρι 2013).

2013. Ανήκω στην Επιτροπή του ΕΚΠΑ για τη σύνταξη του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των πτυχιούχων και των  φοιτητών των ‘καθηγητικών σχολών’.  Μαζί με τους συναδέλφους κ. Εμμανουήλ Φυριππή και νσταντίνο Μαλαφάντη επεξεργαστήκαμε και καταθέσαμε το σχετικό πρόγραμμα.

Είμαι συντονιστής-υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος  «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (υποκατευθύνσεις:  α. Διδακτική-Προγράμματα Σπουδών, β. Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τομέα Επιστημών της Αγωγής.

Είμαι συντονιστής- ακαδημαϊκός υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά).

2013. Συμμετείχα ως Πρόεδρος στις Επιτροπές για την αξιολόγηση και επιλογή  σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

2013. Πρόεδρος του ΕΠ. Ε.Σ. του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2013. Ορίστηκα μέλος του Συμβουλίου Επιλογής προϊσταμένων Π.Ε.

Γ. Δημοσιεύσεις (επιλογή)

Ι. Βιβλία

1. (1982). Das Problem des Lehrplans. Zeitgenoessische Ansaetze und platonische Ueberlieferung, Muenchen (Diss.)

2. (1985).  Lehrer-Schueler-Interaktion bei Platon Die paedagogische Bedeutung von Eros und Dialog. Frankfurt a. Main, Bern, New York,Verlag Peter Lang

3. (1987). ΣχεδιασμόςκαιαξιολόγησηΑναλυτικούΠρογράμματοςΙστορίας. Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης

4.  (1990). Μικροδιδασκαλία : αποτελεσματικότητα και επιφυλάξεις. Θεσσσαλονίκη 1990 (μαζί με τον καθηγητή κ. Αχιλ. Καψάλη- πανεπιστημιακές εκδόσεις).

5. (1994). Αναλυτικά Προγράμματα. Θεωρία και τεχνογνωσία σχεδιασμού και αναμόρφωσης. Θεσσαλονίκη, Art of Text (σε συνεργασία με τον καθηγητή  κ. Αχ. Καψάλη), σ. 202

6. (1994). Η εικόνα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και στο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας. Θεσσαλονίκη, Art of Text, σελ. 148.

7. (1994). Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία στη  σχολική τάξη: άσκηση με μικροδιδασκαλία. Θεσσαλονίκη,Art of Text, σελ. 210.

8. (1997). Αναλυτικό Πρόγραμμα. Σχεδιασμός, αξιολόγηση, αναμόρφωση. Αθήνα (σε συνεργασία με τον κ. Αχ. Καψάλη, διεύρυνση του βιβλίου αρ. 5), σ. 283

9. (2002). Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων. Αθήνα, Ατραπός (σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Αχ. Καψάλη). Αθήνα

10. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2005). Θεωρίες της Αγωγής. Τόμ. Α`. Πλάτων, Comenius, Rousseau.  Αθήνα, σελ. 373

12. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2005). Θεωρίες της Αγωγής. Τόμ. Β`. Pestalozzi, Κοραής. Αθήνα, 2005, σελ. 426

13. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2009). Αναλυτικό Πρόγραμμα και Σχολικό Εγχειρίδιο. Τόμος ΙΙ: Εικόνα και Σχολικό Εγχειρίδιο. Αθήνα, σελ. 426

14. Ιωάννης Βρεττός & Αχιλλέας Καψάλης (2009). Αναλυτικά Προγράμματα. Θεωρία, Έρευνα και Πράξη. Αθήνα, σελ. 357

15. Καψάλης, Αχ. & Βρεττός, Ι. (2010). Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων. Αθήνα, σελ. 231

16. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2010). Μη λεκτική συμπεριφορά εκπαιδευτικού-μαθητή. Άσκηση με Μικροδιδασκαλία. Αθήνα, σελ. 454

(Ι. Βρεττός (2017). Εκπαίδευση Ενηλίκων: θεωρητικές προσεγγίσεις και βιωματικές δραστηριότητες (σημειώσεις). Αθήνα: ΕΚΠΑ

Ι. Βρεττός (2017). Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.  Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης και Άσκησης με Μικροδιδασκαλίες" (σημειώσεις, μαζί με κ. Αλ. Κόκκο) Αθήνα: ΕΚΠΑ

Ι. Βρεττός (2017). Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες-Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση.(σημειώσεις, μαζί  με Α. Τσιμπουκλή, Κ. Τσώλη). Αθήνα: ΠΤΔΕ

Ι. Βρεττός (2018). Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση).  (σημειώσεις). Αθήνα: ΕΚΠΑ).

ΙΙ. 'Αρθρα: μελέτες και έρευνες(επιλογή)

1. Το πρόβλημα της εγκυρότητας και της νομιμότητας στη λήψη αποφάσεων κατά τη σύνταξη Αναλυτικών Προγραμμάτων. Στο: ``Παιδαγωγική Επιθεώρηση'', 1985(3), σ.115-134.

2. Δραστηριοποίηση κινήτρων μάθησης στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Στο: ``Νέα Παιδεία'',1988(47) και 1989(48), σ. 54-64 και σ. 32-47 αντίστοιχα.

3. Το έργο ζωγραφικής ως πηγή στο μάθημα της Ιστορίας: εικαστική διατύπωση και αξιοποίηση του ιστορικού θέματος. Στο:`` Παιδαγωγική Επιθεώρηση'', 1988(9), σ. 93-122.

4. 'Ασκηση διδακτικών δεξιοτήτων με μικροδιδασκαλία  : μια πρώτη προσπάθεια εφαρμογής. Στο: ``Παιδαγωγική Επιθεώρηση'', 1989(11), σ.225-242 ( σε συνεργασία με τον κ. Αχ. Καψάλη ).

5. Δραστηριοποίηση κινήτρων μάθησης στο μάθημα των Θρησκευτικών: εικαστική διατύπωση της θεολογικής θεματικής. Αθήνα 1993. (εισήγηση στο Θεολογικό-Παιδαγωγικό Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα, 2-3 Απριλίου 1992).

6.'Ασκηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού με μικροδιδασκαλία (μαζί με τον κ. Λευτέρη Τσουπάκη). Στο: `Παιδαγωγική Επιθεώρηση'', 1995(22), σ. 143-171.

7. Αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος και των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου. Στο: ``Τα Εκπαιδευτικά'', 1995(37-38), σ. 128-147.

8.  Η εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση :το παράδειγμα της Επανάστασης του 1821. Στο: ``Παιδαγωγική Επιθεώρηση'', 1994(20-21), σ. 43-68.

10. Die Konzeption eines Microteaching-Programms in Griechenland : Empfehlungen fuer das Training der Lehramtsstudierenden. Στο: Unterrichtswissenschaft, 2, 1995, 162-174.

11. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε κρίση: επιλογές και αδιέξοδα. Στο: Νέα Παιδεία, 1995(74), 78-89.

12. Αποκωδικοποίηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Στο: Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 24,1996,103-124

13.  Ιωάννης Ε. Βρεττός (1997). Η αποκωδικοποίηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς των μαθητών από τον εκπαιδευτικό. Στο :τα Εκπαιδευτικά, 43, 56-65.

14. Ιωάννης Ε. Βρεττός (1996). Ενθουσιασμός και εκφραστικότητα του εκπαιδευτικού: γνώρισμα της προσωπικότητας ή ασκήσιμη συμπεριφορά ; Στο Μακεδνόν, 2, 23-35.

15.  Ιωάννης Ε. Βρεττός(1998). `Αγχος και εξετάσεις στο πανεπιστήμιο: το παράδειγμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στο: Μακεδνόν, 5, 53-74.

16. Ιωάννης Ε. Βρεττός  Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: καταγραφή προβλημάτων και απογραφή λύσεων. Στο : 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης). Αθήνα/ Αλεξανδρούπολη, 91-117

17. Ioannis Vrettos (1999). Νonverbal Behaviour on the part of the Teacher during the Asking of Questions. A Concept of a Microteaching Programme (IXth European Conference on Developmental Psychology), Σπέτσες, Σεπτέμβριος 1999

18. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2001). Το Ολοήμερο Σχολείο ως πρόταση για εσωτερική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση:το πρόγραμμα διδασκαλίας και οι κατ`οίκον εργασίες. Στο : Μακεδνόν, 2001, 8, 71-86

19. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2002). Το Ολοήμερο Σχολείο: ‘η μεταρρύθμιση που δεν έγινε’ μπορεί τώρα να γίνει. Στο: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, 1, 2002, 61-73

20.  Ιωάννης Ε. Βρεττός (2003). Το Ολοήμερο Σχολείο: οι απαιτήσεις και οι υποσχέσεις του για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Στο: Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές (επιμ. Ι. Πυργιωτάκης). Αθήνα, ΟΕΔΒ, 95-113

21.  Ιωάννης Ε. Βρεττός (2003). Το πρόβλημα των εργασιών των μαθητών και η αντιμετώπισή του-πρακτικές οδηγίες για τον εκπαιδευτικό του Ολοήμερου Σχολείου (μαζί με την καθ. κ. Ε. Ταρατόρη και κ. τον καθ.  Δ. Χατζηδήμου). Στο: Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές (επιμ. Ι. Πυργιωτάκης). Αθήνα, ΟΕΔΒ, 95-113

22. Ιωάννης Βρεττός (2003). Το πρόβλημα των εργασιών των μαθητών και η αντιμετώπισή του-πρακτικές οδηγίες για τον εκπαιδευτικό του Ολοήμερου Σχολείου (μαζί με την καθ. κ. Ε. Ταρατόρη και κ. τον καθ.  Δ. Χατζηδήμου). Στο: Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές (επιμ. Ι. Πυργιωτάκης). Αθήνα, ΟΕΔΒ, 95-113

23. Ιωάννης Ε. Βρεττός & Ελισάβετ Δ. Λαζαράκου  (2011). Ενσυναισθητική προσέγγιση του εικαστικού έργου κατά την διδασκαλία. Στο: Χ. Μπαμπούνης (επιμ.) ιστορίας μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη. τόμ. Α1. Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 187-203

24. Ιωάννης Βρεττός & Ελισάβετ Λαζαράκου (2009). Η εικόνα ως μέσο διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθητή: το παράδειγμα του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας της Δ΄Δημοτικού. Στο: Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 13, 177-198

25. Ιωάννης Βρεττός (2013). Η ‘Σωκρατική Ειρωνεία»  στους Πλατωνικούς Διαλόγους και η ‘Έπαρση του Εκπαιδευτή’ στον Paulo Freire. Στο: Εκπαίδευση Ενηλίκων, 29, 10-16

26. Ioannis Vrettos. Nichtverbales Verhalten und Disziplinstoerungen : Die Konzeption eines Microteaching-Programms in Griechenland (υπό δημοσίευση), σελ. δακτυλογρ. 15

27. Βρεττός, Ι. & Χασίδου, Μ. (2015). Ο Μύθος του Πλατωνικού Σπηλαίου και η Μετασχηματίζουσα Μάθηση: η ‘λύσις’ και η ‘έξοδος’ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Στο Εκπαίδευση Ενηλίκων, 36, 27-35

28.I. Vrettos & E. Lazarakou (2018). Employing Empathy to Teach and Evaluate the Learning Process in Controversial Historical Issues (προς δημοσ.)

Κεφάλαια σε διεθνείς και ελληνικούς συλλογικούς τόμους (από το 2003 και εντεύθεν)

Ιωάννης Βρεττός (2004). Οι προσδοκίες των γονέων και οι ανταποκρίσεις των παιδιών. Στο: Αθ. Τριλιανός & Ι. Καράμηνας (επιμ.). Συμβουλευτική Γονέων. Αθήνα, Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, 89-104

Ιωάννης Βρεττός (2007). Αναλυτικό Πρόγραμμα (Πρόγραμμα Διδασκαλίας). Στο: Π. Ξωχέλλης (επιμ.)Λεξικό της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης

Αχιλλέας Καψάλης & Ιωάννης Βρεττός (2009).    Στον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης  Ιωάννη Πυργιωτάκη. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Πυργιωτάκη. Ε. Παπαδάκης, & Ν. Χανιωτάκης (επιμ.) (2011). Εκπαίδευση –Κοινωνία & Πολιτική. Αθήνα, πεδίο

Ιωάννης Βρεττός (2011). Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση και στην εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στον Τιμητικό Τόμο για τον καθηγητή Αχιλλέα Καψάλη. Μ. Πλατσίδου & Β. Δαγδιλέλης (επιμ.) Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και το πλαίσιό της. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 15-29

Βρεττός, Ι.(2014). Μη λεκτική συμπεριφορά και Ελκυστικότητα του Περιεχομένου Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: H συμβολή της μικροδιδασκαλίας, στο: Αν. Κοντάκος & Παν. Σταμάτης (επιμ.) Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη. Αθήνα, Διάδραση

Μεταφράσεις βιβλίων και άρθρων

1. Μετέφρασα το βιβλίο του R.F. Mager, Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία. Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης, 1985.

2. Μετέφρασα το βιβλίο του H.Schiefele, Die Schule von heute,die Schule fuer morgen? Muenchen, Ehrenwirth,1969 (η μετάφραση δεν έχει δημοσιευθεί).

Βιβλιοπαρουσίαση

Ανδρέα Βοσκού & Θεόδωρου Παπακωνσταντίνου (σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα): Από τη μετάφραση στο πρωτότυπο. Συμβολή στην ανανέωση της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στη Μέση Εκπαίδευση. Αθήνα, Καρδαμίτσας, 1992. Στο περιοδ. ``Παιδαγωγική Επιθεώρηση'', 1993, 19, σελ.369-380.

Οργάνωση Συνεδρίων -Ημερίδων

Συμμετείχα στην οργάνωση Συμποσίων και Ημερίδων, μαζί με άλλα μέλη του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, με τους εξής καθηγητές και τα παρακάτω θέματα(ανέλαβα τις μεταφράσεις των εισηγήσεων) :

1. V. Lenhart, Μπορεί η αγωγή να μεταβάλει την κοινωνία;(1983)

2. W. Mitter, Διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο σχολείο: συγκριτική θεώρηση(1984)

3. G. Eigler, Είναι δυνατή η διδασκαλία της μάθησης; Νεότερα επιστημονικά πορίσματα και σχολική πράξη (1984)

4. H. Schiefele,

α.Κίνητρα μάθησης ως σκοπός και προϋπόθεση για μια αποτελεσματική διδασκαλία

β. Κληρονομικές προδιαθέσεις και κίνητρα μάθησης

γ. Επίδοση και ενδιαφέροντα του μαθητή

δ. Ηθική  αγωγή και κίνητρα μάθησης (21-24.10.1985)

5. G. Turner & P. Dallinger, Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Προσδοκίες και διαπιστώσεις(1985)

6. W. Klafki,

α. Η αποστολή και η μεταρρύθμιση του Δημοτικού Σχολείου

β. Η αυτόνομη μάθηση και το πρόγραμμα εβδομάδας

γ. Κοινωνική μάθηση στο Δημοτικό Σχολείο

δ. Η βαθμίδα προσανατολισμού και προώθησης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής και της Διδακτικής στη ΟΔΓ

(27-30.5.1986)

7. E. Prokop, Μορφές οργάνωσης και προβλήματα ανάπτυξης της μετασχολικής μάθησης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας(1987)

8. H. J. Ipfling, Θέματα διδασκαλίας και μάθησης (1987)

9. W. Schwark, Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: προβλήματα και προοπτικές (12.11. 1988)

Οι περισσότερες μεταφράσεις δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Παιδαγωγική Επιθεώρηση».

Συμμετείχα στις εκδηλώσεις του Sonnenberg Γερμανίας (Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg), 30.7.-7.8.1984 («Erziehung und Leistung” και 27.7.-3.8.1985 “Familienerziehung), συνοδεύοντας μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θέμα των εισηγήσεών μου “Schule und Leistung in Griechenland”, “Erziehungs- und Lernprobleme in der Familie und in der Schule in Griechenland.

 Συμμετείχα στην οργάνωση του Β` Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 29.11.1985-1.12.1985): "Το Ενιαίο Σχολείο".

Συμμετείχα στην Οργανωτική  Επιτροπή του επιστημονικού Συμποσίου  "Αλέξανδρος Π. Δελμούζος: έργο και δράση", το οποίο οργάνωσε ο Τομέας Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (1987).

Οργάνωσα Ημερίδα (μαζί με τον καθηγητή κ. Δημ. Χαραλάμπους), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας (11.12.1991), με θέμα "Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα: το παρελθόν-η προοπτική".

Συμμετείχα στην οργάνωση Συμποσίου που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα (2-3. 4.1992) με θέμα: "Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής". Θέμα της εισήγησής μου " Δραστηριοποίηση κινήτρων μάθησης στο μάθημα των Θρησκευτικών: εικαστική διατύπωση της θεολογικής θεματικής.

Οργάνωσα Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας (16.12.1992) με θέμα "Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης".
 
Οργάνωσα Ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας(4.12.1992), με θέμα "Σχολικό Βιβλίο: εξέλιξη, λειτουργίες διαπιστώσεις". Θέμα της εισήγησής μου "Εικονογράφηση των Σχολικών Εγχειριδίων της Ιστορίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση: το παράδειγμα της Επανάστασης του 1821".

Οργάνωσα Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας (9.11.1994) με θέμα "Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: προβλήματα και προοπτικές. Θέμα της εισήγησής μου: " Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε κρίση: επιλογές και αδιέξοδα".

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Διευθυντή του Τομέα Επιστημών Αγωγής (1996 και 1997) του Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών, οργάνωσα:

Συνέδριο με συμμετοχή επιστημόνων από πανεπιστήμια της Γερμανίας. Θέμα του Συνεδρίου: "Η κλασική Αρχαιότητα στα Αναλυτικά Προγράμματα Ελλάδος και Γερμανίας".  Στο Συμπόσιο συμμετείχαν ο κ. Ulrich Eigler, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Trier, και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Freiburg (12-13. 10.1997). Θέμα της εισήγησής μου: "Die Bedeutung des klassischen Altertums fuer die Lehrerbildung in Griechenland".

Ημερίδα με θέμα: "Σχέση και προβλήματα επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή" με συμμετοχή επιστημόνων από διάφορα Πανεπιστήμια της χώρας (23.10.1996).

Με την ιδιότητά μου  τότε ως αντιπροέδρου της επιστημονικής επιτροπής του Ολοήμερου Σχολείου συμμετείχα στην Ημερίδα με θέμα "Η εσωτερική αναμόρφωση του Ολοήμερου Σχολείου" (Ξενοδοχείο Τιτάνια, 21.9.2001). Θέμα της εισήγησής μου :    " Ολοήμερο Σχολείο και κατ` οίκον εργασίες".

Ως αντιπρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του Ολοήμερου Σχολείου οργάνωσα Ημερίδα με θέμα: Προβλήματα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου (Απρίλιος 2001). Θέμα της εισήγησής μου: Ενιαιοποίηση των διδακτικών ωρών στο Ολοήμερο Σχολείο: μεσημβρινή και μεταμεσημβρινή φάση".

Ως αντιπρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του Ολοήμερου Σχολείου οργάνωσα Ημερίδα με θέμα: Διαθεματική-διεπιστημονική προσεγγιση της γνώσης- σχέδιο εργασίας στο Ολοήμερο Σχολείο" (Μάρτιος 2003).                                                                                                          

Οργάνωσα Διημερίδα (μαζί με τον καθηγητή κ. Αθανάσιο Τριλιανό) στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (σε σύμπραξη με το μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών "Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική" του Τομέα Επιστημών της Αγωγής") με θέμα: "Προγράμματα Σπουδών, Ευέλικτη Ζώνη-Εκπαίδευση Ενηλίκων" στις 9.5.2003 και 10.2.2003 (αίθουσα εκδηλώσεων του Μαρασλείου Διδασκαλείου του Π.Τ.Δ.Ε.).

Ανέλαβα τη διοργάνωση  “Colloquium”  κατά εξάμηνο στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά).

Ορίσθηκα από το Τμήμα μου ως εισηγητής για το Συνέδριο στο πλαίσιο του εορτασμού της 180ης επετείου από την ίδρυση του Ε.Κ.Π.Α., το οποίο οργάνωσε η Σχολή Επιστημών της Αγωγής με τίτλο “Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Σύγχρονες προσεγγίσεις και ερωτήματα”. Τίτλος της εισήγησης:  «Η Πρακτική Άσκηση των  υποψηφίων  εκπαιδευτικών: πραγματικότητα και πρόταση» 30 Νοεμβρίου 2017.

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

 

 1. Non-verbal Behaviour on the part of the Teacher during the Asking of Questions: Α Concept of a Microteaching Programme”(IXth European Conference on Developmental Psychology), Σπέτσες, Σεπτέμβριος 1999. Σε μετάφραση στο: Μη λεκτική Επικοινωνία. Σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην Ελλάδα. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2002.
 2. Επιδράσεις του υπολογιστή στη γλώσσα και στη σκέψη του μαθητή:η παιδαγωγική άποψη και προοπτική. Στο:Πρακτικά Β` Πανελληνίου Συνεδρίου (Κέντρο `Ερευνας, Επιστήμης και Εκπαίδευσης). Οι Νέες Τεχνολογίες για την Κοινωνία και τον Πολιτισμό. Αθήνα, 2000.
 3. Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: καταγραφή προβλημάτων και απογραφή λύσεων. Στο: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (Αλεξανδρούπολη 1999). Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Π.Θ. Αθήνα/Αλεξανδρούπολη, Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας, 91-117.
 4. Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: το πρόβλημα του αριθμού των μελών της ομάδας και της αξιολόγησής τους (σε συνεργασία με Ελισάβετ Λαζαράκου, Ε. Σταμάτη, Γ. Σταυρόπουλο). Στο: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική `Ερευνα». Αθήνα, Νοέμβριος 2000.
 5. Δραστηριοποίηση κινήτρων μάθησης στο μάθημα των Θρησκευτικών: εικαστική διατύπωση της θεολογικής θεματικής. Αθήνα 1993. Πρακτικά Παιδαγωγικού Συμποσίου, Φλώρινα, 2-3 Απριλίου 1992
 6. Εφαρμογή της εικόνας στο μάθημα της Ιστορίας: εικαστική απόδοση του ιστορικού θέματος. Στο: Πρακτικά Εκπαιδευτικής Ημερίδας- Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία. Μεθοδολογία και Διδακτική της Ιστορίας και της Γεωγραφίας στην Πρωτοβάθμια Eκπαίδευση. Αθήνα 2001. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 47-67
 7. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2004). Το πρόβλημα της κατανομής και διάρθρωσης του χρόνου διδασκαλίας: ενιαιοποίηση και ομαδοποίηση των διδακτικών ωρών. Στα Πρακτικά Συνεδρίου Αθ. Τριλιανός & Ι. Καράμηνας (επιμ.). Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης. Τόμ. Α΄, 538-550
 8. Ιωάννης Βρεττός (2006). Ολοήμερο Σχολείο: καινοτόμες δράσεις στο κενό; (μαζί με την κ. Ελ. Λαζαράκου). Στο: Κεντρικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Στελεχών της Εκπαίδευσης «Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο», επιμ. Θ. Γούπος & Αθ. Μηνάς. Αθήνα, Μάρτιος
 9. Ολοήμερο Σχολείο: καινοτόμες δράσεις στο κενό; (μαζί με την κ. Ελ. Λαζαράκου. Στο: Κεντρικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Στελεχών της Εκπαίδευσης «Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο», επιμ. Θ. Γούπος & Αθ. Μηνάς. Αθήνα, Μάρτιος 2006
 10. Ιωάννης Ε. Βρεττός & Ελισάβετ Δ. Λαζαράκου  Διδάσκοντας αξίες σήμερα: η αποστολή, οι δυνατότητες και τα όρια του σχολείου. Στο: Α. Τριλιανός κ.ά. (επιμ.). Αναγνώριση.  Τιμητικό αφιέρωμα  στον καθηγητή. Θεόδωρο Εξαρχάκο. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 153-175
 11. Ιωάννης Ε. Βρεττός & Ελισάβετ Δ. Λαζαράκου  (2011). Ενσυναισθητική προσέγγιση του εικαστικού έργου κατά την διδασκαλία. Στο: Χ. Μπαμπούνης (επιμ.) ιστορίας μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη. τόμ. Α1. Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 187-203
 12. Ιωάννης Ε. Βρεττός & Ελισάβετ Δ. Λαζαράκου (2011). Ρητές και Λανθάνουσες Αξίες κατά την Ανάγνωση ενός Έργου Τέχνης στο μάθημα της Ιστορίας. Στο: Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, τόμ. Α΄, 326-336
 13. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2012).  Το Θέατρο στα Αναλυτικά Προγράμματα του Νέου Σχολείου (Εισήγηση στο Ίδρυμα Κακογιάννη ανηρτημένη στο διαδίκτυο). Πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΚΠΑ. Theduarte. Το Θέατρο ως Μορφοπαιδευτικό Αγαθό στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία, 21 Οκτωβρίου 2012
 14. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2012). Μέντωρ και Τηλέμαχος: η επιμόρφωση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών με μικροδιδασκαλία. Στο: Πρακτικά Συνεδρίου ‘Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση’. Αθήνα, 519-533
 15. Κάκκου Σ., Ψαρομήλιγκος Ι., Σπυριδάκος Α., Δημάκος Γ., Βρεττός Ι. (2012). "Παρακινώντας τους Μαθητές με Εργαλεία Web2.0: Μια Εφαρμογή στην Α’θμια Εκπαίδευση", Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012.
 16. Kakkou, S.,  Psaromiligkos,  Y.,  Spyridakos, A.,  Dimakos, G.  Vrettos, I. (2012). "Motivating Students with Web2.0 Tools: A Case Study in Primary Education", International Scientific Conference, eRA – 7, 27-29 September, Athens 2012.
 17. Skorpidea, C., Psaromiligkos, Y.,  Spyridakos, A., Dimakos, G., Vrettos, I.(2012). "Designing Learning Scenarios using ICT for Teaching English Language in A & B grade of Primary School", International Scientific Conference, eRA – 7. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012.
 18. Skorpidea, C., Psaromiligkos, Y.,  Spyridakos, A., Dimakos, G., Vrettos, I. (2012). "Designing Learning Scenarios using ICT for Teaching English Language in A & B grade of Primary School", International Scientific Conference, eRA – 7, 27-29 September, Athens 2012.
 19. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2013).  Η Προβληματική των Σκοπών και των Στόχων σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Ημερίδα στο ΤΕΙ Πειραιά. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ  Πειραιά, 26 Σεπτεμβρίου 2013.
 20. Theodorakopoulou, M.,  Argyraki, M.,  Stefanidis, G.,  Kakkou, S., Psaromiligkos, Y., Vrettos, I. (2013). " Schoolsplay: An Educational Video Sharing Tool for Teachers", International Scientific Conference. eRA-8, Contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education. eRA – 8, The SynEnergy Forum,  23-25 September, Athens 2013.
 21. Georgakopoulos, G., Psaromiligkos, Y., Spyridakos, A., Voudouri-Artiki, A. & Vrettos, I. Identifying Risks in E-Learning Courses (Διεθνές Συνέδριο, ΤΕΙ Πειραιά, Σεπτέμβριος 2013).
 22. Βρεττός, Ι. & Χασίδου, Μ. (2013). Κριτικός Στοχασμός και Αρχαίο Θέατρο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: το παράδειγμα ‘Φιλοκτήτης’ του Σοφοκλή (εισήγηση  στο Διεθνές Συνέδριο Πάμμουσος Παιδαγωγία. Η Παιδαγωγική του Θεάτρου. Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑΛΗΣ).
 23. Ιωάννης Ε. Βρεττός & Ελισάβετ Δ. Λαζαράκου (2015). Διδάσκοντας Ιστορία με Ενσυναίσθηση. Ελληνική Επιτροπή Σπουδών ΝΑ Ευρώπης- Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού  Ιδρύματος  Ερευνών. Επιστημονικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην  Ιστορία και τον Πολιτισμό των Βαλκανικών Λαών. Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Σάββατο. 16, 17, 23, 24, 30, 31 Οκτωβρίου 2015
 24. “Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Σύγχρονες προσεγγίσεις και ερωτήματα”. Τίτλος της εισήγησης:  «Η Πρακτική Άσκηση των  υποψηφίων εκπαιδευτικών: πραγματικότητα και πρόταση», 30 Νοεμβρίου 2017 (υπό δημ.).
 25. Αξίες και παιδαγωγικός λόγος στα ομηρικά έπη. Στο Διεθνές Συνέδριο Twenty Years of Activities of Euroclassica in Chios, 13-22 Ιουλίου 2018 (υπό. δημ.).