Αρχική σελίδα » English » HUMAN RESOURCES » Academic Staff » Ioannis Vrettos

Ioannis Vrettos

Professor, Curriculum and Instruction, Teacher Education, theory and Praxis

                    

Contact Details

Personal website:

http://users.uoa.gr/~ivrettos/

Tel. +30 210 3688526/8524/8558

Postal address:  Ippokratous 20, GR 10680 Athens, Greece

 

Studies

 • B. A. in Classical  Philology,  National and Kapodistrian University of Athens (4 year degree)
 • B. A  in Philosophy, National and Kapodistrian University of Athens
 • PhD in Pedagogy, University of Munich, Germany

Professional career/experience

 • Lecturer in Pedagogy  at the Aristotelian University of Thessaloniki,  (8 years)
 • Member of academic staff in Pedagogy  at the University of Western  Macedonia (5 years)
 • Member of academic staff  at the National and Kapodistrian University of Athens (1995- today)

Research Interests

 • Content analysis of textbooks of different countries
 • Design and Evaluation of Curriculum
 • Evaluation of  textbooks
 • Research approach simulation techniques in education and training of teachers
 • Investigations concerning the application of Art in Adult Education

Teaching

Undergraduate:

a) Curriculum Instruction and Schoolbook
b) Teacher Education: microteaching and Microlessons
c) Educational Theories
d) Philosophy of Education
e) Principles and Teaching Strategies  and Praxis I.
f) Classroom Management and Praxis II.

Postgraduate:

a) Adult Education:Pedagogical Guidelines and Principles
b) Educational Theories and Applications

Research projects

 • 2013. Myrtis  International research program in collaboration with Professor of Dentistry  Manolis Papagrigorakis
 • Research topic: Historical Monuments of Northern Greece in textbooks of Greece and Cyprus.
 • Partnership in progress :
 • Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (Professor Eva Lang and Vassilia Triarchi-Hermann) for the design and drafting curricula: "LehrplanPlus" for the first four grades of elementary school.
 • 2014. In collaboration with the Department of Preschool Education and Educational Design, University of the Aegean Research: design, implementation and evaluation
 • 2013-Participation in the program "Thales"

Academic Activities

 • In 2013 I was designated by the Ministry of Education of Cyprus as an evaluator of Universities: Frederick University, European University, Nicosia University, together with Amourgis Spyros, George and Philip Agiomyrgianaki Tsimpoglou (Report filed: Summer 2013).
 • In 2011. I was appointed by the Ministry of Education State Committee's report to the OECD on: Addressing the failure at school, policies that can help.  ΟΕCD PROJECT: Overcoming School Failure, Policies that Work. National Advisory Committee: Ioannis Vrettos, Argyrios Kyridis, Athanassios Katsis, Prokopios Linardos. National Co-ordinator: Anna Tsatsaroni. Submission of proposals 2011.
 • 2002-2003. Commission Vice President for the Day School. 28-Day Pilot Schools
 • 2007-2008. Participated in the Editorial Guidelines "for writing-teaching preparation and teaching material (Portfolio) for Day Primary Schools."
 • In 2010  I participated in the Scientific Group of the Ministry of Education to formulate standards for writing books for English language courses, Art Education, Music Education, Physical Education, Drama Education, Dance, New Technologies.
 • In 2011-2012 I participated in Committee of the Ministry of Education for the preparation of the New Curriculum School (history lesson).
 • In 2006-2008, 2009-2011: Member of the Committee OEPEK (Ministry of Education) for induction training.
 • In 2007: Member of the Committee to evaluate proposals for the training of secondary school teachers (OEPEK / Ministry of Education).
 • Submission of proposals to the Ministry for a. reshaping of micro-teaching and b. forming a Engolpions Adult Education, as part of induction training.

Selected Publications

4 books and more than 160 papers in international and national refereed journals as well as international and national peer-reviewed conference proceedings.
16 books

Selected publications

 • Ioannis E. Vrettos (2005). Theories of Education. Vol. A`. Plato, Comenius, Rousseau. Athens, p. 373
 • Ioannis E.. Vrettos (2005). Theories of Education. Vol. B`. Pestalozzi, Korais. Athens, p. 426
 • Ioannis E. Vrettos (2009). Curriculum and textbook. Volume II: Image and textbook. Athens, p. 426
 • Ioannis Vrettos & Achilles Kapsalis (2009). Curricula. Theory, Research and Practice. Athens, p. 357.
 • Kapsalis, ah. & Vrettos, I.. (2010). Micro-teaching and teaching skills exercise. Athens, p. 231
 • Ioannis E.Vrettos (2010). Nonverbal teacher-student behavior. Exercise with micro-teaching. Athens, p. 454
Chapters in books (since 2005)
 • Ioannis  Vrettos & Elizabeth Lazarakou (2011). Empathic approach to the artwork on teaching. In: Ch. Bampounis (eds.) Care history. Volume in Honor of Professor George N.. Leontsini. Vol. A1. Athens, University of Athens, 187-203
 • Ioannis Vrettos & Elizabeth Lazarakou (2005). Teaching values today: the mission, the possibilities and limits of the school. In: A.. Trilianos etc. (eds.). Recognition. A tribute to Professor Theodore Exarchakos. University of Athens. Department of Education, 153-175
 • Ioannis Vrettos (2011). The micro-teaching in education and introductory training of teachers. Volume in honor of Professor Achilles Kapsalis.
 • M. Platsidou & Bs. Dagdilelis (eds.) Modern educational reality and context. Publisher University of Macedonia, 15-29
 • Skorpidea, C., Psaromiligkos, Y.,  Spyridakos, A., Dimakos, G., Vrettos, I.(2012). "Designing Learning Scenarios using ICT for Teaching English Language in A & B grade of Primary School" (Σχεδιάζοντας μαθησιακά σενάρια με η χρήση ICT για τη διδασκαλία της Αγγλικής σε μαθητές των  Α και Β τάξεων του Δημοτικού Σχολείου). International Scientific Conference, eRA, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012
 • Kakkou, S.,  Psaromiligkos,  Y.,  Spyridakos, A.,  Dimakos, G.  Vrettos, I. (2012).  "Motivating Students with Web2.0 Tools: A Case Study in Primary Education" (Δραστηριοποιώντας τους μαθητές με Web 2.0 Tools. Μια μελέτη περίπτωσης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση). International Scientific Conference, eRA – 7, 27-29 September, Athens 2012
 • Theodorakopoulou, M.,  Argyraki, M.,  Stefanidis, G.,  Kakkou, S., Psaromiligkos, Y., Vrettos, I. (2013). "Schoolsplay: An Educational Video Sharing Tool for Teachers", (Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό Video στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών). International Scientific Conference. eRA-8, Contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education. eRA – 8, The SynEnergy Forum,  23-25 September, Athens 2013
 • Georgakopoulos, G., Psaromiligkos, Y., Spyridakos, A., Voudouri-Artiki, A. & Vrettos, I. Identifying Risks in E-Learning Courses (Εντοπίζοντας κινδύνους σε εξ αποστάσεως μαθήματα). (Διεθνές Συνέδριο, ΤΕΙ Πειραιά, Σεπτέμβριος 2013).