Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Χαλκιά Κρυσταλλία

Κρυσταλλία Χαλκιά Καθηγήτρια Διδακτικής Φυσικών Επιστημών


 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

       

email: kxalkia@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: 210 3688035, 210 3688029

Διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ναυαρίνου 13Α, 10680 Αθήνα

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   -    ENGLISH CV

Σπουδές:

 • Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στη Θεωρητική Πυρηνική Φυσική από το Πανεπιστήμιο του Sussex, Μεγάλη Βρετανία.
 • Διδακτορικό δίπλωμα στη Διδακτική της Φυσικής, από το ΠΤΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επαγγελματική διαδρομή:

 • Εκπαιδευτικός (ΠΕ4) στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (1978-1986)
 • Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στην ΠΑΤΕΣ/ΑΣΠΑΙΤΕ, σημερινή ΑΣΠΑΙΤΕ (1986-1999)
 • Μέλος ΔΕΠ στο ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ (1999-σήμερα)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Ο μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης (κυρίως των θεωριών φυσικών επιστημών του 20ου αιώνα) σε σχολική γνώση,
 • Ο σχεδιασμός διδακτικών-μαθησιακών σειρών για θεματικές ενότητες των φυσικών επιστημών,
 • Η μελέτη του πολυτροπικού λόγου και των τρόπων αναπαράστασης των φυσικών επιστημών,
 • Οι τρόποι αξιοποίησης των άτυπων πηγών μάθησης στα μαθήματα των φυσικών επιστημών,
 • Ο επιστημονικός γραμματισμός στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Διδασκαλία μαθημάτων:

Α) Προπτυχιακό επίπεδο:

α) Διδακτική των φυσικών επιστημών
β) Ο Κόσμος μας: Η διδασκαλία βασικών εννοιών Αστρονομίας και Επιστημών Γης,

Β) Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Μεταπτυχιακό πρώτου κύκλου:

α) Διδακτική Φυσικών επιστημών Ι
β) Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΙΙ
γ) Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών.

Μεταπτυχιακό Β’ Κύκλου:

    Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα

Επιστημονική υπεύθυνη σε 16 χρηματοδοτούμενα ελληνικά ερευνητικά προγράμματα και συμμετοχή σε 2 διεθνή και 10 ελληνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής και κριτής εργασιών σε περιοδικά: Α) στο διεθνές περιοδικό Science & Education. Επίσης κριτής εργασιών για το “Handbook of Research in History, Philosophy and Science and Mathematics Teaching” (Εκδόσεις Springer). Β) στο ελληνικό περιοδικό Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη-Science Education: Research & Praxis, Γ) στο ελληνικό ψηφιακό περιοδικό Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση.
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής και κριτής εργασιών σε Διεθνή Συνέδρια της E.SE.RA. (European Science Education Research Association) (2001, 2011, 2013, 2015).
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής και κριτής εργασιών σε εικοσιδύο (22) Πανελλήνια Συνέδρια, εκ των οποίων τα 4 με διεθνή συμμετοχή (1998-2017).
 • Μέλος επιτροπών αξιολόγησης και εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκά προγράμματα (2001-2015): α) Ίδρυμα προώθησης έρευνας και καινοτομίας Κύπρου, β) FP7/Science & Society, γ) Horizon 2020.
 • Εκπαίδευση ενηλίκων: α) Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια του Επιστημονικού Γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ): (2001-2008), β) Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Αναβάθμισης για το γνωστικό αντικείμενο «Γραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία» στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2012-2013).
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διδασκαλίας φυσικών επιστημών (1986- σήμερα): Επιμορφώτρια σε α) ΣΕΛΜΕ, β) Π.Ε.Κ., γ) Μαράσλειο διδασκαλείο, δ) Ακαδημαϊκή και επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, ε) ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), στ) ΠΑΚΕ.

Δημοσιεύσεις

4 βιβλία, 14 κεφάλαια σε ελληνικά και διεθνή βιβλία, 5 τόμοι προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού και άνω των 160 δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Βιβλία

 • Χαλκιά Κ. (2012). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες: Θεωρητικά ζητήματα, προβληματισμοί, προτάσεις. Εκδόσεις Πατάκη, σελ. 495.
 • Χαλκιά Κ. (2006).  Το Ηλιακό Σύστημα μέσα στο Σύμπαν: Η διαδρομή από την επιστημονική γνώση στη σχολική γνώση. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σελ. 588.
 • Χαλκιά Κ. (1999). Εισαγωγή στη Διδακτική της Τεχνολογίας, Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα, σελ. 132.

Κεφάλαια σε βιβλία

 • Kollas S. and Halkia K. (2016). Second Chance Schools in Greece: A Critical Analysis of Science Teachers’ Views and Practices on Designing Scientific Literacy Curricula. Chapter 19, in Insights from Research in Science Teaching and Learning (Editors: Papadouris N., Hadjigeorgiou A., Constantinou C.), Selected Papers from the ESERA 2013 Conference), p. 289-305, Springer (ISBN 978-3-319-20074-3).
 • Kollas S. & Halkia K. (2014). Views of second chance school science teachers on scientific literacy curriculum, in Critical Education at the Crossroads (Editors: Skordoulis K. & Hill D.), Selected Papers (2nd International Conference on Critical Education, 10-12 July 2012, Athens, Greece), p. 69-81, Nissos Academic Publishing, Greece.
 • Χαλκιά Κ. & Θεοδωρίδης Μ. (2012). Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες: Η αξιοποίηση των ΜΜΕ στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, 8ο Κεφάλαιο (σελ. 158-180) στο βιβλίο Θεωρητικές και Διδακτικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες (Επιμέλεια Μ. Ευαγόρου, Λ. Αβραμίδου), Εκδόσεις Διάδραση.
 • Halkia K. & Theodoridis M. (2008). The Challenge of Using the Multimodal Aspects of Informal Sources of Science Learning in the Context of Formal Education, Chapter 5 (p: 151-177), In Science Education Issues and Developments, (Edited by C. L. Petroselli), Nova Science Publishers, N.Y.
 • Halkia Kr. (2003). Teachers’ views and attitudes towards the communication code and the rhetoric used in press science articles (p: 415-423), in Science Education Research in the Knowledge-Based Society (Selected Articles), Kluwer Academic Publishers, Netherlands.

Άρθρα σε διεθνή περιοδικά

 • Starakis I. & Halkia K. (2014). Addressing k5 students’ and preservice elementary teachers’ conceptions of seasonal change, Physics Education (IOP Science), 49, 2, 231-239, DOI: 0031-9120/14/020231+09$33.00.
 • Velentzas A. & Halkia K. (2013). The Use of Thought Experiments in Teaching Physics to Upper Secondary-Level Students: Two Examples from the Theory of Relativity. International Journal of Science Education, Vol. 35, No. 18, 3026-3049, DOI:10.1080/09500693.2012.682182.
 • Velentzas A. & Halkia K. (2013). From Earth to Heaven: Using ‘Newton’s Cannon’ Thought Experiment for Teaching Satellite Physics. Science & Education, 22, 2621-2640, DOI 10.1007/s11191-013-9611-8.
 • Mandrikas A.; Halkia K. & Skordoulis K. (2013). Pre-service elementary teachers’ conceptions about wind. International Journal of Science Education, 35(11),  1902-1924, DOI:10.1080/09500693.2012.706374.
 • Velentzas A. & Halkia K. (2012). The Use of Thought Experiments in Teaching Physics to Upper Secondary-Level Students: Two Examples from the Theory of Relativity. International Journal of Science Education, (total pages 24), iFirst Article (published online 8 May 2012), DOI:10.1080/09500693.2012.682182.
 • Dimitriadi K. & Halkia K. (2012). Secondary Students' Understanding of Basic Ideas of Special Relativity. International Journal of Science Education, 34(16), 2565-2582, DOI:10.1080/09500693.2012.705048.
 • Velentzas A. & Halkia K. (2011). The “Heisenberg’s Microscope” as an Example of Using Thought Experiments in Teaching Physics Theories to Students of the Upper Second School. Research in Science Education, 41(4), 525-539, DOI: 10.1007/s11165-010-9178-1.
 • Lucia Prinou, Lia Halkia and Constantine Skordoulis (2011). “The Inability of Primary School to Introduce Children to the Theory of Biological Evolution”, Evolution: Education & Outreach, 4(2), 275-285.
 • Starakis J. & Halkia K. (2010). Primary School Students’ Ideas Concerning the Apparent Movement of the Moon. Astronomy Education Review, 9(1), (total pages 9), 010109, doi: http://dx.doi.org/10.3847/AER2010007. Electronic edition of the American Astronomical Society.
 • Prinou L., Halkia Kr. & Skordoulis C. (2009). La Reception de la Theorie de l’ Evolution dans l’ Enseignement Grec. Archives Internationales d’ Histoire des Sciences, de l’ Academie Internationale d’ Histoire des Sciences, 59(162), 255-272.
 • Prinou L., Halkia Kr. & Skordoulis C. (2008). What Conceptions do Greek School Students Form about Biological Evolution? Evolution: Education Outreach, 1(3), 312 – 317.
 • Velentzas A. , Halkia K. and Skordoulis C. (2007). Thought Experiments in the Theory of Relativity and in Quantum Mechanics: Their Presence in Textbooks and in Popular Science Books, Science & Education, 16(3-5), 353-370.
 • Halkia Kr. & Mantzouridis D. (2005). Students’ Views and Attitudes towards the Communication Code Used in Press Articles about Science, International Journal of Science Education, 27(12), 1395-1411.
 • Halkia Kr. & Botouropoulou I. (2005). Cultural and Educational Dimensions Reflected in Books Popularizing Scientific Knowledge – A Case Study: The Sky, a 19th Century Book Popularizing Astronomy, Science & Education, 14( 7-8), 631-647.
 • Skordoulis C. and Halkia K. (2005). Introduction: Notes on the development of History, Philosophy and Science Teaching in Greece, Science & Education 14(7-8), 601-605.