Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ » Οικονομοπούλου Βασιλική

Οικονομοπούλου Βασιλική , Ε.ΔΙ.Π

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα: Βασιλική

Επώνυμο: Οικονομοπούλου

Ιδιότητα: Διδάκτωρ, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) ΠΤΔΕ / ΕΚΠΑ

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Φιλολογία

Τηλ.: 210 3688520

E-mail: voikonom@primedu.uoa.gr

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 20, 3ος όροφος, Τ.Κ. 10680, Αθήνα.

Ώρες συνεργασίας: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 12.00΄- 13.00΄μμ.

Σπουδές:

 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης − Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995).
 • Πτυχίο Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Διδακτική Γλώσσας – Λογοτεχνία − Θέατρο και Εκπαίδευση» − Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Νεοελληνική Φιλολογία, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010).
 • Πτυχίο Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας − Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2012).
 • Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2013).

Επαγγελματική / Διδακτική εμπειρία

 • Εκπαιδευτικός ΠΕ70 (2004-2020).
 • Πανεπιστημιακή Υπότροφος (άρθρο 34 παρ. 16 του Ν.4115/13) στον Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΤΔΕ, για την παροχή εργαστηριακού έργου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νέα Ελληνική Γλώσσα και σχηματικός λόγος στη λογοτεχνία» (2012-2013).
 • Διδάσκουσα σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2013-).
 • Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στο Πρόγραμμα «Ελληνικός Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στη θεματική ενότητα ΕΛΠ30 «Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ός Αιώνας)» (2017-2018).
 • Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (Κατευθύνσεις: «Εκπαίδευση» & «Συγγραφή»), Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2018).
 • Διδάσκουσα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 (2019).
 • Διδάσκουσα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού  2019-2020» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2020).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος-20ός αι.).
 • Θεωρία Λογοτεχνίας.
 • Θεωρία και Κριτική Ανάγνωση του Λογοτεχνικού Κειμένου.
 • Ρητορική του Φανταστικού.
 • Ποιητική και Διαθεματική Προσέγγιση της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους.
 • Διδακτική της Λογοτεχνίας.

Ερευνητικά προγράμματα

Συμμετοχή  σε 7 ελληνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα:

 • (2016) «Συζήτηση θεμάτων αισθητικής επεξεργασίας της γλώσσας (Χρήση σχηματικού λόγου μέσα και έξω από τη λογοτεχνία)». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επιστημονικός υπεύθυνος: Αθ. Νάκας, Ομ. Καθηγητής ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ.
 • (2012) «Μελέτη και Διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Έρευνα, συγγραφή μελετήματος, παραγωγή υλικού». Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Β. Πάτσιου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, Τζ. Καλογήρου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ.
 •  (2003) «Η αξιοποίηση της εικόνας στη διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου» (Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ερευνητικό Πρόγραμμα «Καποδίστριας»). Επιστημονικός υπεύθυνος: Τζ. Καλογήρου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ.
 •  (2000) «Λεξιλόγιο Αλ. Παπαδιαμάντη» (Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την τεχνική υποστήριξη του Ιδρύματος «Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσης»). Επιστημονικός υπεύθυνος: Αθ. Νάκας, Ομ. Καθηγητής ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ.

Δημοσιεύσεις

2 βιβλία, 7 κεφάλαια σε βιβλία, 1 επιμέλεια βιβλίου και άνω των 40 δημοσιεύσεων σε συλλογικούς τόμους, ελληνικά και  διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Α1) Βιβλία

 • Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος (1901-1982). Χρονολόγιο-Εργοβιογραφία, Αθήνα: Εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ.  Παναγιωτόπουλου, 2006, 189σσ.
 • Το Φανταστικό στο Πεζογραφικό Έργο για Μεγάλους και Παιδιά της Ευγενίας Φακίνου (Διδακτορική Διατριβή). Υπό  έκδοση.

A2) Κεφάλαια σε βιβλία:

 • [σε συνεργασία με την Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ]: «The Blending of ‘Real’ and ‘Unreal’. History,
  Culture, Folklore and Fantasy in Contemporary Greek Children’s Fictiοn», Πρακτικά του II International Conference  of the National Association of Investigation in Children’s Literature: “Reality and Imaginary Worlds: A Coexistence  for the 21st Century”, University of Alcalá (Spain) (29, 30 Nov. and 1 Dec. 2001), España: Servicio de  Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2003, σ. 295-308. Αναδημοσιεύτηκε στον τόμο Τζίνα  Καλογήρου, Τέρψεις και Ημέρες Ανάγνωσης, τόμ. Β΄, Αθήνα: Εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, 2003,  σ.  277-294. 
 • [σε συνεργασία με την Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ]: «Questioning Identities through War:  Representations of victimized children in contemporary picturebooks for young readers», in Looking Out and  Looking In. National Identity in Picturebooks of the New Millennium, edited by Åse Marie Ommundsen, Oslo:  Novus, 2013, p. 147-164.
 • [σε συνεργασία με την Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ]: «Une pionnière de la littérature de jeunesse:  Denise Escarpit en grec. L’importance et la réception de La Littérature d’Enfance et de Jeunesse. Panorama  Historique», στον τόμο Nouvelles Perspectives en Litérature Jeunesse. Homage à Denise Dupont-Escarpit, edited  by P. Bruno, B. Poulou, Dijon: Éditions Universitaires de Dijon, 2016, p. 97-108.

Β) Επιμέλειες βιβλίων

 • Παιδική – Νεανική Λογοτεχνία. Το μαγικό ραβδί της εκπαίδευσης (Πρακτικά Συνεδρίου του Κύκλου του Ελληνικού  Παιδικού Βιβλίου, Άργος Ορεστικό 2001), Αθήνα: Πατάκης, 2003.

Γ) Εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, συλλογικούς τόμους (τελευταία δεκαετία)

           Ενδεικτικά:

 • (2009): «Χρονικές σχέσεις ιστορίας και αφήγησης στη Νινέτ της Ζωρζ Σαρή», στον τόμο Όταν… η Ζωρζ Σαρή:
  Σαράντα χρόνια προσφοράς στη λογοτεχνία για παιδιά και για νέους
  , επιμέλεια Ά. Κατσίκη-Γκίβαλου, Πρακτικά Ημερίδας,
  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (20 Μαΐου 2008),  Αθήνα: Πατάκης, σ. 185-199.
 • (2010): «Η “διδασκαλία” του λογοτεχνικού βιβλίου στη σχολική τάξη», Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών
  Εκπαίδευσης, Αθήνα 28-31 Μαΐου 2009, τόμ. Β΄, Αθήνα: Σμυρνιωτάκης, σ. 130-135.
 •  (2011): «Ο ποιητικός λόγος ως “αυτοποίηση” στην ποιητική συλλογή Εκδρομή της Βικτωρίας Θεοδώρου», περ. Σίσυφος / 
  Αφιέρωμα στη Βικτωρία Θεοδώρου, 2 (Ιούλ.-Δεκ. 2011), σ. 33-38.
 • (2012) [σε συνεργασία με την Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ]: «Μουσική, Ποίηση και Παιδί: μια σχέση συναλληλίας
  στα Ρω του έρωτα του Οδυσσέα Ελύτη», περ. Θέματα Λογοτεχνίας, τεύχ. 49, σ. 64-75.
 • (2012) [σε συνεργασία με την Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ]: «Intertextuality, Intertextual Readings and Literature Teaching: From Theory to Practice», Proceedings of the IInd International Meeting of Portuguese Language Teachers 2012, published by EXEDRA Journal, σ. 179-187. Ηλεκτρονική δημοσίευση: http://www.exedrajournal.com/exedrajournal/wp-content/uploads/2013/01/14-numero-tematico-2012.pdf      
 • (2012-2013): «Το εδεμικό τοπίο της γενέθλιας πόλης ως “portum salutis” στην ποίηση του Μάρκου Μέσκου», περ. Εμβόλιμον /
  Αφιέρωμα στον Μάρκο Μέσκο, τεύχ. 67-68 (Χειμώνας 2012-Άνοιξη 2013), σ. 101-107.
 • (2013) [σε συνεργασία με την Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ]: «Η ποιητική του καρναβαλιού και η αισθητική της ‘έκφρασης’ στο μυθιστόρημα της Ευγενίας Φακίνου Ζάχαρη στην Άκρη», Πρακτικά Διεθνούς επιστημονικού Συνεδρίου Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (Ποίηση - Πεζογραφία - Θέατρο), Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα (8-12 Δεκεμβρίου 2010), επιμέλεια ύλης – επιστημονική επιμέλεια Γ. Βοζίκας, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, σ. 497-510.
 • (2013): «“…μόνον κεκαθαρμένος μνήμης / τεχνουργείται ο θάνατος”: Η “τοπο-γραφία” της μνήμης στην ποίηση του Γιώργου Γεωργούση”, στον τόμο Οι μεγάλοι ίσκιοι. Μελετήματα για την ποίηση του Γιώργου Γεωργούση, φιλολογική επιμέλεια – εισαγωγή Θ. Πυλαρινός, Αθήνα: Γαβριηλίδης, σ. 237-256.
 • (2016): «Η ελληνική αρχαιότητα στην ποίηση του Γιώργου Γεωργούση», στον τόμο Ζητήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας: Μετρικά, Υφολογικά, Κριτικά, Μεταφραστικά / Μνήμη Ξ.Α. Κοκόλη, Πρακτικά ΙΔ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα ΜΝΕΣ, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη 27-30 Μαρτίου 2014), Θεσσαλονίκη 2016, σ. 937-947. Ηλεκτρονική έκδοση: http://www.lit.auth.gr/sites/default/files/mneme_x._a._kokole_praktika.pdf
 • (2013) [σε συνεργασία με την Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ]: «Η ονειρική / οραματική ενατένιση του φυσικού και του θαλάσσιου τοπίου στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου», Τριακοστό Δεύτερο Συμπόσιο Ποίησης «Ποίηση και Όνειρο» (Πάτρα, 5-8 Ιουλίου 2012), επιμ. Ξ. Σκαρτσή, Αθήνα: Μανδραγόρας, 2013, σ. 17-29.
 • (2013) [σε συνεργασία με τη Βίκυ Πάτσιου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ]: «“Καιρός του αναμιμνήσθαι, καιρός του μνημουργείν”: Εικόνες παιδικής ηλικίας στην ποίηση του Γιώργου Γεωργούση», Διεθνές Συνέδριο «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις», Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ.ά. φορείς, 11-14 Απριλίου 2013. Συμπεριλαμβάνεται στην ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών (σε μορφή CD).
 • (2015): « “...συνομιλούμε μ’ όλα τα χρώματα που βάφουν τον κόσμο όταν ονειρεύεται”:  Η ποιητική των αισθήσεων στην ποίηση της Γιολάντας Πέγκλη», στον τόμο Γιολάντα Πέγκλη. Κριτικές & Μελετήματα στα πενήντα χρόνια της ποιητικής της παρουσίας, επιμ. Κ. Θ. Ριζάκης, πρόλογος Κ. Κούσουλα, εικαστικές παρεμβάσεις Β. Μουστάκας, Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Φίλων 2015, σ. 140-155.
 •  (2016): «Η γυναίκα ως συγκερασμένη μορφή “ταυτότητας των αντιθέσεων” στην ποιητική συλλογή του Κωστή Παλαμά Βωμοί (1915)», Ίδρυμα Κωστή Παλαμά,  Γ΄ Διεθνές Συνέδριο / Πρακτικά, Η ποίηση και η ποιητική του Κωστή Παλαμά. Εβδομήντα χρόνια από τον θάνατό του, τόμ. Α΄, Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 2016, σ. 211-223.
 • (2017): «“Δεν υπάρχει εισιτήριο για τη νοσταλγία”: τόποι και τοπία της ανάγκης στην ποίηση του Σπύρου Κατσίμη», Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014),  Τα Πρακτικά, ΙΙΙ. Λογοτεχνία, Κέρκυρα, γενική επιμέλεια Δημήτρης Κονιδάρης, Κέρκυρα, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος Β΄, τόμος Γ΄, 2017, σ. 691-700.
 • (2017) «Αφηγηματολογική προσέγγιση του μυθιστορήματος Αστροφεγγιά του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου», Ημερίδα «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος Αστροφεγγιά. Προτάσεις για τη διδασκαλία του μυθιστορήματος στη Γ΄ Λυκείου», 18 Μαρτίου 2017, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Κύπρος. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα Λογοτεχνίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου: http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/ epimorfosi/imerides-synedria  
 •  (2018) «Το φανταστικό στοιχείο και το ρητορικό σχήμα της ‘εκφράσεως’ ως παράγοντες «ανα/αυτοκαθορισμού» του προσώπου: η περίπτωση του μυθιστορήματος της Ευγενίας Φακίνου Η μεγάλη πράσινη», Πρακτικά Διεθνούς Επετειακού Συνεδρίου για την επέτειο 20 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. (Κομοτηνή, 9-11 Οκτωβρίου 2015), Ταυτότητες, Γλώσσα και Λογοτεχνία, τόμος Β΄, επιμέλεια Ζ. Γαβριηλίδου, Μ. Κωνσταντινίδου, Ν. Μαυρέλος, Ι. Ντεληγιάννης, Ι. Παπαδοπούλου, Γ. Τσομής, Π. Συμεωνίδου, Καβάλα, Εκδόσεις Σαΐτα, 2018, σ. 413-423. Και στον διαδικτυακό τόπο: www.saitapublications.gr/2018/04/ebook.223.html
 •  (2018) [σε συνεργασία με την Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ: «Η αλληγορική “ανάγνωση” του κόσμου στη νουβέλα Το πούλημα της Πανωραίας της Μαρίας Στράνη-Ποττς», 10o Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Λογοτεχνία και Παιδεία (Ιωάννινα, 4–6 Νοεμβρίου 2016), Πρακτικά Συνεδρίου, τόμος Α΄, επιμέλεια Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Αθήνα: Διάδραση, 2018, σ. 355-362. 
  file:///C:/Users/TBS/Downloads/%CE%91'_%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3_Praktika_IOANNINWN_
  TELIKH_Diorthosi.pdf
 •  (2018) «Ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος ως επιμελητής και ως ανθολόγος της “Βασικής Βιβλιοθήκης”», Πρακτικά Eπιστημονικού Συνεδρίου Το κριτικό έργο του  Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου (17-18 Φεβρουαρίου 2017), υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνδιοργάνωση: Φίλοι του Συλλόγου «Παρνασσός», Ίδρυμα Κωστή Παλαμά και Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, επιμέλεια-εισαγωγή Θ. Πυλαρινός, Αθήνα: Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, 2018, σ. 127-137.
 • (2018) «Η φωνή του αφηγητή και η οργάνωση του μυθιστορήματος Αστροφεγγιά του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου», Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοτεχνίας με θέμα: «Η λογοτεχνία του Μεσοπολέμου στο χώρο της Δυτικής Ελλάδας», που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας (έδρα Αγρίνιο) στο Αγρίνιο στις 12, 13 και 14 Απριλίου 2018. Βλ. https://filologoiaitoloakarnania.blogspot.gr/ 2018/03/blog-post.html
 • (2019) «Η “φρικίασις των αισθήσεων”  και η μνημονική καταγραφή του νοήματος: η περίπτωση του δραματοποιημένου λογοτεχνικού κειμένου Το στρίψιμο της βίδας του Henry James», Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ο Χρόνος στο Θέατρο. Θεατρική μνήμη ενός άχρονου παρόντος», Αθήνα, 23-24 Μαΐου 2019 / Συνδιοργανωτές: Ερευνητικό Πρόγραμμα «Θεατρική μνήμη μαθητών Ε΄ Δημοτικού» (MIS 5006824), Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου και Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών του ίδιου Τμήματος και Μαράσλειο Διδασκαλείο. Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά.
 • (2020) «Η «αυτοσυνειδησία» της γραφής ως παρωδιακός κριτικός λόγος: το πεζογραφικό έργο του Δημήτρη Καλοκύρη», ανακοίνωση στη ΙΣΤ' Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση «Η πένα και το ξίφος: η πολεμική στη νεοελληνική λογοτεχνία, φιλολογία και κριτική από τους πρώιμους νεότερους χρόνους έως σήμερα», ΑΠΘ / Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών / Τμήμα Φιλολογίας (16-18 Οκτωβρίου 2020). Υπό έκδοση στα Πρακτικά.
 • (2020) [σε συνεργασία με την Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ]: «Στα ίχνη  του Μ. Μ. Bakhtin: Διαλογικότητα, Πολυγλωσσία και Καρναβάλι σε σύγχρονα βιβλία για παιδιά και νέους», στον τόμο Ερανίσματα Φιλίας. Τιμή στον Γεώργιο Δ. Παπαντωνάκη, επιμέλεια Λουίζα Χριστοδουλίδου Γιώργος Κατσαδώρος, Αθήνα: Γρηγόρης, 2020, σ. 73-82.