Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Νικόλαος Αλεξόπουλος

Νικόλαος Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση και Πρακτική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


email: nκalex@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: +30 210 368 8538

Διεύθυνση: Π.Τ.Δ.Ε. – Ε.Κ.Π.Α., Ιπποκράτους 20, 106 80 Αθήνα

 


Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Συγκριτική Παιδαγωγική». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Σύγχρονη Πολιτική και Ιστορία». University of London, Bikrbeck College.
 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Πτυχίο Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Επαγγελματική, ακαδημαϊκή εμπειρία

 • Επίκουρος Καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. (2022 -   ).
 • Μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. (2019-2022).
 • Εκπαιδευτικός στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση (2002-2019)
 • Εκπαιδευτικός σε Αγγλικά και Ελληνικά παροικιακά σχολεία του Ηνωμένου Βασίλειου, Λονδίνο (2000-2002).
 • Ακαδημαϊκός υπότροφος σε προπτυχιακό επίπεδο στο Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. (2016-2019).
 • Διδάσκων επί συμβάσει στο Π.Μ.Σ. του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (2012-2018).
 • Διδάσκων επί συμβάσει στο Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. (2016-2019).
 • Επιστημονικός, εργαστηριακός συνεργάτης στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και στο Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2002-2018).


Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διοίκηση της εκπαίδευσης.
 • Οργάνωση και λειτουργία σχολικών  μονάδων.
 • Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο.
 • Σχολική ηγεσία.
 • Πρακτική άσκηση.

 

Ενδεικτικές, πρόσφατες δημοσιεύσεις

Tsoli, K., Babalis, T., Alexopoulos, N., & Tselepidi, R. (2022). Separating school principal's administrative and pedagogical Tasks: Views of the Greek teachers. World Journal of Education, 12(5), 10-18. https://doi.org/10.5430/wje.v12n5p10

Skoulidas, N., Arkoudea, M., & Alexopoulos, N. (2022). School teachers’views towards the effects of a crisis on conflicts: the case of the covid-19 pandemic. European Journal of Education Studies9(8), 266-288. http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v9i8.4430

Alexopoulos, N., Rogari, G., & Raptis, N. (2022). Behavioral factors affecting the acclimatization of newly appointed teachers in primary schools: An empirical investigation. International Journal of Educational Methodology, 8(1), 39-54. https://doi.org/10.12973/ijem.8.1.39

Αλεξόπουλος, Ν. (2022). Η ηγεσία στο συνδικαλιστικό κίνημα: Μετασχηματίζοντας τις στάσεις των εκπαιδευτικών. Επιστήμες της Αγωγής, (2022)1, 7-30. https://ejournals.lib.uoc.gr/index.php/edusci/article/view/1572