Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Μαριέττα_Παπαδάτου_Παστού

Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού, CPsychol CSci AFBPsS

Λέκτορας, Νευροψυχολογία και Γλωσσικές Λειτουργίες

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  

email: mpapadatou@primedu.uoa.gr

Διεύθυνση: Ναυαρίνου 13Α, 10680, Αθήνα
 
 

Αναλυτικό Βιογραφικό

ENGLISH CV

     

 Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Νευροψυχολογία, Τμήμα Πειραματικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Μεθόδους Έρευνας στην Ψυχολογία, Τμήμα Πειραματικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Πτυχίο στην Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • Μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικoύ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014 - σήμερα)
 • Ειδική Επιστήμονας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Π.Δ. 407/80) (2009-2012)
 • Επικεφαλής του Τμήματος Ψυχολογίας στο Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών (BCA) (2011-2014)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Νευροεπιστήμες και εκπαίδευση (Εκπαιδευτική Νευροεπιστήμη, Νευρο-εκπαίδευση)
 • Πειραματική νευροψυχολογία
 • Απεικόνιση εγκεφάλου (λειτουργικός διακρανιακός υπέρηχος Doppler [fTCD], λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού [fMRI])
 • Πειραματική γνωστική ψυχολογία με έμφαση στη μελέτη των γλωσσικών και μνημονικών λειτουργιών
 • Εγκεφαλική και συμπεριφορική πλευρίωση (κυριοχειρία)
 • Μετα-ανάλυση

Διδασκαλία μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο

 • Εκπαιδευτική Νευροεπιστήμη
 • Στατιστική με τη χρήση SPSS (2017-2018, συνδιδασκαλία με Γ. Σιδερίδη)
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία (2017-2018, συνδιδασκαλία με Ε. Γαλανάκη)

Μεταπτυχιακό επίπεδο

 • Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση
 • Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών

Ερευνητικά προγράμματα

 • Ερευνητικός συνεργάτης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ TIDE (new Tools for Inclusion of Dyslexic studEnts) (2016-2019)
 • Ερευνητικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» (2012-2014)
 • Ερευνητικός συνεργάτης στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Designing evidence-based strategies and actions to face bullying by considering socio-ethnic diversities in school populations and evaluating their effects (DAPHNE III)» (2009-2011)

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Κριτής εργασιών στα περιοδικά (https://publons.com/author/1176437/marietta-papadatou-pastou#profile):

 • Brain and Language (Elsevier)
 • Brain and Cognition (Elsevier)
 • Plos ONE (Public Library of Science)
 • Psychoneuroendocrinology (Elsevier)
 • Molecular Neurobiology (Springer)
 • Journal of Psychosomatic Research (Elsevier)
 • Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition (Psychology Press)
 • Ψυχολογία (περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας)
 • Έρευνα στην Εκπαίδευση (Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας & Εκπαιδευτικών Πρακτικών, ΕΠΕΕΠ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο)
 • Journal of Anxiety Disorders (Elsevier)
 • IEEE Transactions on Human-Machine Systems (Systems, Man, and Cybernetics Society)
 • Neuropsychology (American Psychological Association)
 • Neuropsychologia (Elsevier)

Επιστημονικές οργανώσεις:

 • Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ)
  • Γενική Γραμματέας (5.2017-5.2019)
  • Συν-συντονίστρια Κλάδου Νευροψυχολογίας (5.2015 – σήμερα)
 • British Psychological Society (BPS)
  • Associate Fellow (AFBPsS)
  • Chartered Psychologist (CPsychol)
  • Chartered Scientist (CSci)
 • Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ)
 • Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)
 • Ελληνική Εταιρεία Νευροεπιστημών
 • Federation of European Neuroscience Societies
 • International Brain Research Organization
 • Ελληνική Νευροψυχολογική Εταιρεία (ΕΝΨΕ)

Επικοινωνία της Επιστήμης

 • Ομιλίες για το ευρύ κοινό (π.χ. Mediterranean Science Festival, Athens Science Festival, Café Scientific)
 • Άρθρα εκπλαϊκευμένης επιστήμης στον τύπο (π.χ. Athens Voice, protagon.gr, scinews.eu, στήλη με τίτλο "Let's Science" στην a8inea.com)

Δημοσιεύσεις

Άνω των 30 δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (H-factor = 12, πάνω από 580 ετεροαναφορές, συνολικός δείκτης απήχησης [impact factor] περιοδικών = 94,170) https://scholar.google.gr/citations?user=jVcD7-UAAAAJ&hl=el

 Επιλεγμένα άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών (n = 15)

 • Mohammadi, H., & Papadatou-Pastou, M. (2019) Cerebral laterality as assessed by hand preference and developmental stuttering. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, (in press). Doi: 10.1080/1357650X.2019.1621329

 • Papadatou-Pastou, M., Gritzali, M., & Barrable, A. (2018). Educational neuromyths using the case of learning styles: Lack of agreement between teachers’ judgments of their students’ Learning Styles, self-assessed Learning Styles, and students’ intelligence. Frontiers in Education: Educational Psychology, Doi: https://doi.org/10.3389/feduc.2018.00105
 • Ntolka, E., & Papadatou-Pastou, M. (2018). Right-handers have negligibly higher IQ scores than left-handers: Systematic review and meta-analyses. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, in press.

 • Papadatou-Pastou, M., & Martin, M. (2017). Cerebral laterality for language is related to adult salivary testosterone levels but not digit ratio (2D: 4D) in men: A functional transcranial Doppler ultrasound study. Brain and Language, 166, 52-62.
 • Papadatou-Pastou, M., Martin, M., & Mohr, C. (2017). Salivary testosterone levels are unrelated to handedness or cerebral lateralization for language. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 22(2), 123-156.
 • Papadatou-Pastou, M., Haliou, E., & Vlachos, F. (2017). Brain Knowledge and the Prevalence of Neuromyths among Prospective Teachers in Greece. Frontiers in Psychology, 8, 804.
 • Markou, P., Ahtam, B., & Papadatou-Pastou, M. (2017). Elevated levels of atypical handedness in autism: Meta-analyses. Neuropsychology Review, 1-26.
 • Papadatou-Pastou, M., & Sáfár, A. (2016). Handedness prevalence in the deaf: Meta-analyses. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 60, 98-114.
 • Papadatou-Pastou, M., & Tomprou, D. M. (2015). Intelligence and handedness: Meta-analyses of studies on intellectually disabled, typically developing, and gifted individuals. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 56, 151-165.
 • Papadatou-Pastou, M., Miskowiak, K., Williams, J.M.G., & Harmer, C.J. (2012). Acute antidepressant drug administration and autobiographical memory recall: An fMRI study. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 25(5), 364-372.
 • Papadatou-Pastou, M. (2011). Handedness and language lateralization: Why are we right-handed and left- brained? Hellenic Journal of Psychology, 8, 248-265.
 • Martin, M., Papadatou-Pastou, M., Jones, G.V. & Munafò, M. (2010) Sex and location as determinants of handedness: reply to Vuoksimaa and Kaprio (2010). Psychological Bulletin, 136(3), 348-350.
 • Gilmore, C. & Papadatou-Pastou, M. (2009). Patterns of individual differences in conceptual understanding and arithmetical skill: a meta-analysis”. Mathematical Thinking and Learning, 11(1), 25-40.
 • Bishop, D.V.M., Watt, H. & Papadatou-Pastou, M. (2009). An efficient and reliable method for measuring cerebral lateralisation during speech with functional transcranial Doppler ultrasound. Neuropsychologia, 47, 587-590.
 • Papadatou-Pastou, M., Martin, M., Munafò, M.R. & Jones, G.V. (2008). Sex differences in left-handedness: a meta-analysis of 144 studies. Psychological Bulletin, 134(5), 677-99.