Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Κωνσταντίνος Μαλαφάντης

Μαλαφάντης Κωνσταντίνος Καθηγητής Παιδαγωγικής και Λογοτεχνίας

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: kmalafant@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: +30 210 3688082, 6944125860

Fax:  210 3688087

Διεύθυνση: Ναυαρίνου 13Α (1os όροφος), 10680 Αθήνα

ENGLISH CV

   

Σπουδές

 • Πτυχίο, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Διδακτορική διατριβή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • 1989-1998 Εκπαιδευτικός στην ιδιωτική και στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • 1998-2002 Λέκτορας Παιδαγωγικής της λογοτεχνίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2002-2005 Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής της λογοτεχνίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2005 Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Παιδαγωγικής της λογοτεχνίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2007-2014 Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής της λογοτεχνίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2014-σήμερα Καθηγητής Παιδαγωγικής και Λογοτεχνίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Θεωρία, ιστορία και μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Επιστήμης
 • Οι παιδαγωγικές διαστάσεις της λογοτεχνίας
 • Η σχέση του παιδιού με την ανάγνωση
 • Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας
 • Ο μύθος και το παραμύθι στην εκπαίδευση
 • Η ιστορία της Νεοελληνικής Παιδείας
 • Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός

Διδασκαλία μαθημάτων

α. Προπτυχιακό επίπεδο

 • «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική»
 • «Παιδαγωγική της λογοτεχνίας»
 • «Το παραμύθι και ο μύθος στην Εκπαίδευση»
 • «Η Παιδαγωγική του Νεοελληνικού Διαφωτισμού»
 • «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης»
 • «Προσωπογραφία της ελληνικής παιδαγωγικής επιστήμης»
 • «Τα βιβλία πρώτης ανάγνωσης (Αλφαβητάρια) και τα Αναγνωστικά: Παιδαγωγική διάσταση»

β. Μεταπτυχιακό επίπεδο

 • «Παιδαγωγικές διαστάσεις της ανάγνωσης και της λογοτεχνίας»
 • «Παιδαγωγικές πρακτικές για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας»
 • «Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την ανάγνωση και τη φιλαναγνωσία»
 • «Παιδαγωγικό υλικό και Βιωματική Μέθοδος διδασκαλίας»
 • «Θέματα ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης»
 • «Παιδαγωγική Επιστήμη και παιδαγωγικός λόγος»

γ. Διδασκαλία στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική»
 • «Παιδαγωγική της λογοτεχνίας»
 • «Το παραμύθι και ο μύθος στην Εκπαίδευση»
 • «Η Παιδαγωγική του Νεοελληνικού Διαφωτισμού»
 • «Παιδική λογοτεχνία»
 • «Νεοελληνική λογοτεχνία, με έμφαση στη λογοτεχνία της προσχολικής ηλικίας»
 • «Νεοελληνική λογοτεχνία»
 • «Ιστορία της νεοελληνικής Παιδείας»
 • «Μεθοδολογία ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας και στοιχεία στατιστικής στην εκπαίδευση»

δ. Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εξομοίωση)

 • «Παιδική λογοτεχνία»
 • «Ελληνικό λαϊκό παραμύθι»

ε. Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)

 • «Παιδική λογοτεχνία»
 • «Λογοτεχνία, παιδική λογοτεχνία και η διδακτική τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
 • «Λαϊκός πολιτισμός»

Ερευνητικά προγράμματα

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (7 προγράμματα)
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (5 προγράμματα)

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

α. Πανεπιστημιακή διοικητική δραστηριότητα

 • Μέλος της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τα ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
 • Αντιπρόεδρος του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
 • Διευθυντής του «Εργαστηρίου Βιοφυσικό Περιβάλλον Νευροεπιστήμες και Μάθηση», από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2016
 • Διευθυντής του «Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Εφαρμογών και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού», από το ακαδημαϊκό έτος 2016
 • Υπεύθυνος της κατεύθυνσης «Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Συντονιστής της Ομάδας  Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (ΟΜ.Ε.Α.), από το ακαδημαϊκό έτος 2017

β. Μέλος επιστημονικών εταιρειών, σωματείων, συλλόγων

 • Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (2010-2012, 2012-2014, 2014-2016, 2016σήμερα)
 • Γενικός Γραμματέας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (2006-2008, 2008-2010)
 • Council Member of the European Educational Research Association (EERA): http://www.eera-ecer.de/about/council/ (2010σήμερα)
 • Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (2009-2016)
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.)
 • Ιδρυτικό μέλος του «Ελληνικού Ινστιτούτου Επιστημών Αγωγής»
 • Τακτικό μέλος του «Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός»
 • Τακτικό μέλος της «Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας»
 • Μέλος της «Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου» του Υπουργείου Πολιτισμού (2002-2009)
 • Συνεργάτης του «Ιδρύματος Ερευνών για το Παιδί - Σπύρος Δοξιάδης»
 • Τακτικό μέλος του «Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου»
 • Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της «Ένωσης Συγγραφέων και Εικονογράφων Παιδικού Βιβλίου»
γ. Μέλος των συντακτικών-συμβουλευτικών επιτροπών των περιοδικών
 • Εκδότης και Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Περιοδικού Παιδαγωγική Επιθεώρηση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (2009σήμερα)
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Περιοδικού Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Περιοδικού Διαδρομές στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους, που εκδίδει το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα / Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Επιστημονικού Περιοδικού Εκπαίδευση και Επιστήμη του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Τ.Δ.Ε.
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Περιοδικού Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας (1989 κ.ε.)
 • Μέλος της Συντακτικής επιτροπής του Επιστημονικού Περιοδικού Έρευνα, εκδ. Ιωλκός (1997 κ.ε.)
 • Τακτικός συνεργάτης και κριτικός του περιοδικού Διαβάζω (1991-2010)
 • Πρώην Διευθυντής του περιοδικού Σύγχρονο Νηπιαγωγείο (1999-2009)

δ. Κριτής στα επιστημονικά περιοδικά

 • Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση (www.childeducation-journal.org), Ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, Έκδοση Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Θεωρία και Πράξη στην Εκπαίδευση, Περιοδικό Σύγχρονου Προβληματισμού για τα Εκπαιδευτικά Δρώμενα, Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
 • Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, Έκδοση του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος
 • Σύγχρονη Εκπαίδευση, Τρίμηνη Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων

ε. Άλλες επιστημονικές δραστηριότητες

 • Εξεταστής και Βαθμολογητής στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού, κατά τα έτη 2004-2014, σε ειδικεύσεις σχετικές με την Παιδαγωγική
 • Αξιολογητής των φακέλων του συγγραφικού έργου υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (2003σήμερα)
 • Βαθμολογητής στους διαγωνισμούς του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
 • Βαθμολογητής στους ετήσιους διαγωνισμούς για τη Μετεκπαίδευση Δασκάλων και Νηπιαγωγών του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Εξεταστής και Βαθμολογητής στο «Πρόγραμμα Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάδειξη Υποτρόφων για Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές» της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων (Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2017)
 • Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για την εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό»
 • Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για την εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική»
 • Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για την εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιοφυσικό Περιβάλλον Νευροεπιστήμες και Μάθηση»

στ. Συμμετοχή σε κριτικές επιτροπές βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας

 • Μέλος της Κριτικής Επιτροπής για τη βράβευση παιδικών βιβλίων του «Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου» (1994-2001)
 • Μέλος της «Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου» του Υπουργείου Πολιτισμού (2002-2009)

Δημοσιεύσεις (επιλογή)

13 βιβλία, 7 επιμέλειες βιβλίων / αφιερωμάτων και άνω των 150 δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους, ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων

α. Βιβλία 

Οι «Αθηναϊκαί Επιστολαί» του Γρηγορίου Ξενόπουλου στη «Διάπλασιν των Παίδων» (1896-1947), εκδ. Αστήρ, Αθήνα 1995.

Παιδαγωγική της λογοτεχνίας, α΄ τόμος, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2001.

Θέματα παιδικής λογοτεχνίας, εκδ. Πορεία, Αθήνα 2001.

Η Παιδαγωγική του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, εκδ. Πορεία, Αθήνα 2001.

Ο πόλεμος στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2005.

Παιδαγωγική της λογοτεχνίας, β΄ τόμος, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2005.

Το παιδί και η ανάγνωση: Στάσεις, προτιμήσεις, συνήθειες, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2005.

J. H. Pestalozzi, Λεονάρδος και Γερτρούδη, Ένα παιδαγωγικό μυθιστόρημα, εκδ. Πορεία, Αθήνα 2006.

Το παραμύθι στην εκπαίδευση, Ψυχοπαιδαγωγική διάσταση και αξιοποίηση, 1η έκδ. Ατραπός, Αθήνα 2006, 2η έκδ. Διάδραση, Αθήνα 2011.

Κοσμάς ο Αιτωλός, Ο Δάσκαλος του λαού και φωτιστής του Γένους, Η κηρυγματική διδασκαλία ως αναπαραστατική, μεταμορφωτική και επικοινωνιακή εμπειρία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2013.

Ο Όμηρος στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2013. 

Παραμύθι και Κριτική Παιδαγωγική, Μια διδακτική παρέμβαση (σε συνεργασία με Ευ. Μουλά), εκδ. Διάδραση, Αθήνα 2015.

Σύννεφα Λόγου, Κόμικς & Νέοι Γραμματισμοί (σε συνεργασία με Ευ. Μουλά), εκδ. Ρενιέρη, Αθήνα 2015.

β. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, επετηρίδες, συλλογικούς τόμους

«Η “παιδική λογοτεχνία” στις Ιστορίες της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας». Το Γιοφύρι, Περιοδικό Νεοελληνικών Σπουδών, University of Sydney, τεύχ. 12, 1992, σσ. 97-105.

«Απόψεις του Α. Κοραή για τη διδασκαλία της γλώσσας». Παρνασσός, Φιλολογικό περιοδικό, τόμ. ΛΗ΄, 1996, σσ. 180-190.

«Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιστήμες του ανθρώπου: Το παράδειγμα της λογοτεχνίας», Πρακτικά του Θ΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διά βίου μάθηση: Διεθνής εμπειρία και ελληνική προοπτική, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2001, σσ. 737-746.

«Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος και το “διαπλαστικό” έργο του». Νέα Εστία, τεύχ. 1738, 2001, σσ. 488-514.

«Τα παιδιά στα βιβλία και βιβλία για τα παιδιά στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό». Παρνασσός, Εξαμηνιαίο Φιλολογικό περιοδικό, τόμ. ΜΓ΄, 2001, σσ. 329-350.

«Μια ποιητική ανθολογία για παιδιά και νέους φροντισμένη από τον Νικηφόρο Βρεττάκο. Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συμποσίου «Για τον ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο», Σπάρτη 18-21 Μαΐου 2001, Εταιρεία των Φίλων του Μυστρά – Δημόσια Βιβλιοθήκη Σπάρτης – Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου, Αθήνα 2004, σσ.49-58 .

«Η αδελφούλα μου (1891) του Γρηγορίου Ξενόπουλου: Το πρώτο κοινωνικό παιδικό μυθιστόρημα». Επτανησιακά Φύλλα, τόμ. ΚΑ΄, τεύχ. 3-4, 2001, σσ. 483-497.

«Ο Αδαμάντιος Κοραής και η δυτική παιδεία». Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ελληνική Παιδεία και παγκοσμιοποίηση, Ναύπλιο 8-10 Νοεμβρίου 2001, www.pee.gr.

«Ο Δημήτριος Ν. Δάρβαρης, η Παιδαγωγική και ο “ηδυσμένος λόγος”».  Παρνασσός, Φιλολογικό περιοδικό, τόμ. ΜΔ΄, 2002, σσ. 95-114.

«Η κυπριακή παιδική λογοτεχνία: Το παρελθόν και το παρόν». Έρευνα, τεύχ. 27(112), Μάρτιος 2002, σσ. 11-21.

«Το “ανωφελές” της τέχνης και ο Γρηγόριος Ξενόπουλος». Πρακτικά του Συνεδρίου Γρηγόριος Ξενόπουλος, 50 χρόνια μετά … Συμβολή στην έρευνα του έργου του, επιμ. Δ. Ν. Μουσμούτης, εκδ. Πλατύφορος, Αθήνα 2004, σσ. 49-53.

«Η πολλαπλή συμβολή του Διαφωτισμού στη διαμόρφωση της νεοελληνικής παιδείας». Πρακτικά του Διήμερου Συνεδρίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κέντρου Έρευνας και Επιστήμης της Εκπαίδευσης Με το βλέμμα στραμμένο στο Μέλλον Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Είκοσι χρόνια δημιουργίας και προσφοράς στην Επιστήμη, την Εκπαίδευση και την Κοινωνία, Αθήνα 2004, σσ. 158-172. 

«Μια ψυχαναλυτική ανάγνωση και ερμηνεία της Mary Poppins: Γελαστικό αέριο, μπαλόνια, χαρταετοί» (σε συνεργασία με Ευ. Γαλανάκη). Θέματα Λογοτεχνίας, εκδ. Γκοβόστη, τεύχ. 27, 2004, σσ. 139-151.

«Διαδοχικές αναγνώσεις και ψυχο-παιδαγωγικές παρατηρήσεις σε ένα “παραμύθι” των “Αθηναϊκών Επιστολών”». Nulla dies sine linea, Προσεγγίσεις στο έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου, Εισαγωγή-Βιβλιογραφία-Επιμ. Γ. Π. Πεφάνης, εκδ. Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2005, σσ. 757-776.

«Ο δάσκαλος κατά το Νεοελληνικό Διαφωτισμό: Σκέψεις, προτάσεις και οραματισμοί για το έργο και την αποστολή του». Πρακτικά του Ε΄ Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κέντρου Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης, τόμ. Α΄, Αθήνα 2005, σσ. 294-304.

«Οι αναγνωστικές προτιμήσεις των μαθητών Στ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου». Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τεύχ. 40, 2005, σσ. 134-150.

«Προτιμήσεις των παιδιών και των εφήβων για την ποίηση: Ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας και παιδαγωγικές προεκτάσεις». Νέα Παιδεία, τεύχ. 125, 2008, σσ. 92-115.

«Παιδαγωγικές πρακτικές για την προαγωγή της φιλαναγνωσίας των παιδιών». Πρακτικά του Γ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου του  Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης Κριτική, δημιουργική, διαλεκτική σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη, www.elliepek.gr/documents/3o_synedrio_eisigiseis/malafantis.pdf.

«Ο Λέων Μελάς (1812-1879) ως λογοτέχνης-παιδαγωγός και το έργο του». Παρνασσός, τόμ. ΜΗ΄, 2006, σσ. 359-406. 

«Παιδαγωγικές διαστάσεις της λογοτεχνίας». Νέα Παιδεία, τεύχ. 119, 2006, σσ. 64-78.

«Το αναγνωστικό κίνητρο των παιδιών: Διαστάσεις και σχέση με φύλο, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και χώρα καταγωγής». Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τεύχ. 43, 2007, σσ. 121-140.

«Οι λειτουργίες της εξωσχολικής ανάγνωσης των μαθητών Στ΄ δημοτικού» (σε συνεργασία με Β. φελούκα). Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, εκδ. Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 611-621.

«Ερωτηματολόγιο Αναγνωστικών Στάσεων για το Δημοτικό Σχολείο» (σε συνεργασία με Κ. Λ. Μυλωνά) και «Ερωτηματολόγιο Αναγνωστικών Προτιμήσεων» (σε συνεργασία με Ευ. Γαλανάκη). Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα, επιμ. Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα & Π. Ρούσση, β΄ έκδοση, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2008, σσ. 819-821 και 822-823.

«Η πολυδιάστατη φύση του αναγνωστικού κινήτρου μέσα από το λόγο των μαθητών Στ΄ δημοτικού». Φιλαναγνωσία και Σχολείο, Αθήνα 2008, σσ. 107-122.

«Απόλαυση, χρησιμότητα, προσωπική ανάπτυξη: Διαστάσεις των αναγνωστικών στάσεων των μαθητών Δημοτικού σχολείου» (σε συνεργασία με Β. Φελούκα). Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Αθήνα 2009, σσ. 335-343. 

«Η εικαστική καλλιέργεια των μαθητών του μετανεωτερικού σχολείου: Πολυτέλεια ή ανάγκη;» (σε συνεργασία με Ευρ. Σταμάτη). Τέχνες και Εκπαίδευση: Δημιουργικοί τρόποι εκμάθησης των γλωσσών, τόμ. Α΄, Αθήνα 2011, σσ. 125-130.

«Οι ιδέες των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για την Παιδική Λογοτεχνία» (σε συνεργασία με Β. Φελούκα). Πρακτικά ΙΓ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια: Ελληνική πραγματικότητα και διεθνής εμπειρία, τόμ. Β΄, εκδ. Διάδραση, Αθήνα 2011, σσ. 236-249. 

«Η πολλαπλή συμβολή του Διαφωτισμού στη διαμόρφωση της Νεοελληνικής Παιδείας», Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Όψεις και απόψεις, τόμ. Α΄, Ιστοριογραφικά ρεύματα - Μακρές περίοδοι - Εκπαίδευση εκτός συνόρων - Τοπική ιστορία, επιμ. Σήφης Μπουζάκης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011, σσ. 399-412.

“Rewriting Fairy Tales” (σε συνεργασία με Α. Ntoulia). Extravio, Revista electrónica de Literatura Comparada, núm. 6, 2011, pp. 1-8. Universitat de Valencia, www.uv.es/extravio ISSN: 1886-4902.

“The contribution of Information Technologies and Communication to the educational process of modern school”, Education, science and society, D. I. Tseles et al. (eds.), Athens 2011, pp. 123-136. 

“Do I dare/disturb the universe? Critical pedagogy and the ethics of resistance to the engagement with literature” (σε συνεργασία με Tz. Kalogirou). Proceedings of the International Conference on Critical Education, K. Skordoulis (ed.), Athens 12-16 July 2011, pp. 265-284.

«Η αισθητική αναγνωστική στάση και ανταπόκριση ως παράγοντας ενίσχυσης του αναγνωστικού κινήτρου» (σε συνεργασία με Μιχ. Χρυσό). Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, τόμ. Β΄, εκδ. Διάδραση, Αθήνα 2012, σσ. 1231-1240.

«Για μια ποιοτική Εκπαίδευση: Οι Τέχνες στην Εκπαίδευση και η έννοια της διαφορετικότητας μέσα από την Τέχνη» (σε συνεργασία με Γ. Α. Καρέλα), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές, τόμ. Α΄, Αθήνα 2012, σσ. 371-382.

“Teaching Literature through New Technologies”, Education and Society: Research and innovation in new technologies, D. I. Tseles et al. (eds.), Athens 2012, pp. 169-179. 

«Διαστάσεις του αναγνωστικού κινήτρου των μαθητών δημοτικού σχολείου: Σχολική επίδοση, κοινωνικοί λόγοι, βαθμός δυσκολίας αναγνώσματος και είδος αναγνώσματος» (σε συνεργασία με Β. Φελούκα & Ευ. Γαλανάκη), Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς: Ανθρωπιστικές και θετικές επιστήμες. Θεωρία και πράξη, Αθήνα, 5-7 Οκτωβρίου 2012, www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/96_Malafantis_Felouka_Galanaki.pdf.

«Εκπαιδευτικές και διδακτικές προεκτάσεις της “συναλλακτικής” θεωρίας της Rosenblatt στην ανάγνωση της λογοτεχνίας» (σε συνεργασία με Μιχ. Χρυσό), Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς: Ανθρωπιστικές και θετικές επιστήμες. Θεωρία και πράξη, Αθήνα 2012, www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/97_Malafantis_Xrysos.pdf.

«Το φύλλο και η αυτοαποτελεσματικότητα στην ανάγνωση: Μια αναπτυξιακή θεώρηση» (σε συνεργασία με Μιχ. Χρυσό). Νέα Παιδεία, 146, 2013, σσ. 45-55.

«Γρηγόριος Ξενόπουλος: Ο γλωσσικός αναμορφωτής της (παιδικής) λογοτεχνίας και δάσκαλος των παιδιών», Γλώσσα και σύγχρονη (πρωτο)σχολική Εκπαίδευση, Επίκαιρες προκλήσεις και προοπτικές, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2013, σσ. 483-504.

«Διαπλάθοντας Αγόρια-Αναγνώστες: Η συμβολή της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των αγοριών σχολικής ηλικίας» (σε συνεργασία με Τζ. Καλογήρου). Γυναικείες και ανδρικές αναπαραστάσεις στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους, εκδ. Παπαδόπουλος, Αθήνα 2013, σσ. 348-358.

“The Cyberliterature and the Reader: Exploring the Reader’s responses in the Classroom”, For an Open Knowledge Society: Information Technology in Energy, Environment, Economy, Society and Education, D. I. Tseles et al. (eds.), Athens 2013, pp. 157-166.

“Death shall have no dominion: Representations of Grandfathers’ Death in Contemporary Picturebooks”, Advances in Literary Study, Vol. 1, No 4, 2013, pp. 34-38.

“Negotiating Miranda’s vision in the classroom: Critical Encounters with Literature. From Archetypal Symbolism to Dystopian Fantasy” (σε συνεργασία με Tz. Kalogirou). Thinking Children’s Literature in the Classroom, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2013, pp. 131-149. 

«Οι αναγνωστικές προτιμήσεις των μαθητών δημοτικού σχολείου και οι μεταξύ τους σχέσεις» (σε συνεργασία με Β. Φελούκα), Καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία: Πραγματικότητες και προοπτικές, εκδ. Διάδραση Αθήνα 2013, σσ. 155-167.

«Ο Αδαμάντιος Κοραής ως Παιδαγωγός», Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών επί του Νεώτερου Ελληνισμού, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Λόγιοι της Τουρκοκρατίας, Αθήνα 24-25 Μαΐου 2013, Μνημοσύνη, Ετήσιον Περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεώτερου Ελληνισμού, τόμ. 19, 2013, σσ. 230-260.

«Οι αναγνωστικές προτιμήσεις των μαθητών του Δημοτικού σχολείου σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και τη σχολική επίδοση» (σε συνεργασία με Β. Φελούκα & Ευ. Γαλανάκη), Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τόμ. 25, 2013, σσ. 145-166.

«Η “Συλλογή αναγνώσεων” του Αδ. Κοραή (1805): μια τερπνή και ωφέλιμη ανθολογία για νέους και ενηλίκους». Νεοελληνική Λογοτεχνία και Κριτική από τον Διαφωτισμό έως σήμερα, Πρακτικά ΙΓ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, Μνήμη Παν. Μουλλά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας - Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών, εκδ. Σοκόλη-Κουλεδάκη, Αθήνα 2014, σσ. 123-135.

“The use of Hypertext in E-literature”. Πρακτικά ΙΕ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Proceedings of the International Scientific Conference “e RA – 8”,  The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, K. D. Malafantis et al. (eds.), Athens 2014, pp. 183-190. 

“La réception de Jean-Jacques Rousseau par l’ intelligentsia néo-hellénique aux XVIIIe et XIXe siècles” (σε συνεργασία με Vassiliki Lalagianni), Sur les pas de Rousseau… Regard partagés, regards distanciés. Éditions. L’ Harmattan, Paris 2014, pp. 51-67.

«Η παιδική ηλικία στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης-Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2014, σσ. 619-626.

 «Η παιδική ηλικία του αφηγηματικού χαρίσματος και της μοναξιάς» (σε συνεργασία με Ευ. Γαλανάκη), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης-Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2014, σσ. 1110-1120.

«Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός: Ιδεολογικές Συνέχειες και Αδιέξοδες Επιβιώσεις κατά τον Δημήτρη Γληνό», Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, τόμ. Β΄, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή, εκδ. Διάδραση, Αθήνα 2016, σσ. 818-843.

«“Βιβλία για τα Ελληνόπουλα”: Η σημασία της πρωτοβουλίας του Εκπαιδευτικού Ομίλου για τη θεμελίωση της παιδικής λογοτεχνίας», Διαδρομές στην Παιδική Λογοτεχνία, επιμ. Κ. Δ. Μαλαφάντης κ.ά., εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 2017, σσ. 126-142.

«Ο παιδαγωγός Μιλτιάδης Ι. Βρατσάνος (1837-1913) και η ένταξη των παραμυθιών των αδελφών Grimm στη νεοελληνική εκπαίδευση (1886)», Tο παραμύθι από τους αδελφούς Grimm στην εποχή μας, Διάδοση και μελέτη, επιμ. Μ. Γ. Μερακλής κ.ά., εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2017, σσ. 275-292.

Joseph A. Appleyard, Η διαμόρφωση του αναγνώστη. Η λογοτεχνική εμπειρία από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση, «Εισαγωγή του Επιμελητή», εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2017, σσ. 13-36.