Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Κουτρομάνος Γεώργιος

Κουτρομάνος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής


Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 


 
 

   


ΣΤΟ
ΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: koutro@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: +30 2103688505

Διεύθυνση: ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ, Ιπποκράτους 20, 10680 Αθήνα

Ώρες συνεργασίας: Τρίτη και Τετάρτη 11:00 – 14:00

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://koutromanos.gr

Σπουδές

 • Μεταδιδακτορική Έρευνα (Postdoc) στα «Ψηφιακά Παιχνίδια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (PhD in Information Communication Technology in Education). Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Kings’ College London, Department of Education and Professional Studies, School of Social Science and Public Policy.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Υποτροφίες - Διακρίσεις

 • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
 • Ιαπωνικό Ίδρυμα Sasakawa, SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund)
 • A. G. Leventis Foundation
 • Principal, του King’s College London, University of London
 • «Socrates-Erasmus»
 • Best Reviewer Award στο 21st IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2021).
 • Award Committee 2021-2023 - IEEE Technical Committee on Learning Technology (TCLT) https://tc.computer.org/tclt/structure/
 • Best Full Paper Award (8th Annual Conference, Immersive Learning Research Network, Vienna, 2022)

 

Ακαδημαϊκή εμπειρία

Τρέχουσα:

 • Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Προηγούμενη:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80 σε προπτυχιακό επίπεδο και επί συμβάσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο).
 • Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών (Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80).
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Διδάσκων επί συμβάσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο).
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Προσκεκλημένος Διδάσκων σε μεταπτυχιακό επίπεδο).
 • Μαράσλειο Διδασκαλείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διδάσκων επί συμβάσει).
 • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, ΤΕΙ Μεσολογγίου (Επιστημονικός συνεργάτης στο βαθμό του επίκουρου καθηγητή).
 • Μαθηματικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80).

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση
 • Φορετές τεχνολογίες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια
 • Επίδραση των ΤΠΕ στη μάθηση
 • Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών για κινητές συσκευές

 

Διδασκαλία μαθημάτων

α) Προπτυχιακό πρόγραμμα

 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού Ι
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού ΙΙ
 • Emerging technologies in education

 β) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών
 • Αξιολόγηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχομένου για τη διδασκαλία και τη μάθηση
 • Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και κινητής μάθησης
 • Μάθηση βασισμένη στο εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι

 

Ενδεικτικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα

 • REVEALING (ERASMUS+)
 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CoHERE (funded by EU/Horizon 2020).
 • «ΕΠΙΝΟΗΣΗ-Ήπια Νοητική Καθυστέρηση & Ψηφιακά Παιχνίδια», Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ).
 • Ερευνητικό Έργο «Οδύσσεια» - Υποπρόγραμμα: «Το Νησί των Φαιάκων». Πιλοτική εφαρμογή της αξιοποίησης των ΤΠΕ σε 14 σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΠΕΑΕΚ, Β΄ ΚΠΣ).
 • Ερευνητικό πρόγραμμα «Δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ).
 • Ειδικός επιστήμονας-εμπειρογνώμονας του Υποέργου «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών ψηφιακών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Πλατφόρμα «Αίσωπος») (Ι.Ε.Π.).
 • Ειδικός επιστήμονας-εμπειρογνώμονας στο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» (Ι.Ε.Π.).
 • Συντονιστής του Υποέργου «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου», της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» (Ι.Ε.Π.).

 

Ενδεικτικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Αξιολογητής

 • Αξιολογητής προτάσεων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Key Action 1 & 2, Erasmus+, Comenius)

Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια:

Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και βιβλία

 • Computers & Education (Elsevier) 
 • Journal of Computer Assisted Learning
 • International Journal of Injury Control and Safety Promotion (Francis and Taylor)
 • Αστρολάβος και Μικρός Ευκλείδης (της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας) (Μέλος Συντακτικής Επιτροπής)
 • Μέντωρ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής)
 • IGI Global

Μέλος επιστημονικών εταιρειών:

 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)
 • Τακτικό μέλος της Association of Information Technology for Teacher Education του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Τακτικό μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας (ΠΕΕ)
 • Έκτακτο μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

 

Δημοσιεύσεις (επιλογή)

Α) Κεφάλαια σε διεθνείς και ελληνικούς επιστημονικούς συλλογικούς τόμους

Koutromanos, G. (2023). Understanding Primary School Students’ Desire to Play Games on Smart Mobile Devices in their Leisure Time. In: Bratitsis, T. (eds) Research on E-Learning and ICT in Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34291-2_3

Kazakou, G., & Koutromanos, G. (2023). Augmented Reality Smart Glasses: Why Do Students Prefer to Use Them in Learning?. In: Bratitsis, T. (eds) Research on E-Learning and ICT in Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34291-2_8

Koutromanos, G., & Jimoyiannis, A. (2023). Augmented Reality in education: Exploring Greek teachers’ views and perceptions. In: Reis, A., Barroso, J., Martins, P., Jimoyiannis, A., Huang, R.YM., Henriques, R. (eds) Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education. TECH-EDU 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1720 (pp. 31–42). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22918-3_3

Sivenas, T., & Koutromanos, G. (2022). Aerial Robots: To Use or not to Use Them in Teaching and Learning?. In: Papadakis, S., Kalogiannakis, M. (eds) STEM, Robotics, Mobile Apps in Early Childhood and Primary Education. Lecture Notes in Educational Technology (pp. 285–318). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0568-1_14

Sivenas, T., & Koutromanos, G. (2022). Using Mobile Applications to Interact with Drones: A Teachers’ Perception Study. In: Auer, M.E., Tsiatsos, T. (eds) New Realities, Mobile Systems and Applications. IMCL 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 411 (pp. 657–668). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96296-8_59

Kazakou, G., & Koutromanos, G. (2022). Augmented Reality Smart Glasses in Education: Teachers’ Perceptions Regarding the Factors that Influence Their Use in the Classroom. In: Auer, M.E., Tsiatsos, T. (eds) New Realities, Mobile Systems and Applications. IMCL 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 411 (pp. 145–155). Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-96296-8_14

Karantalis, N., Koukopoulos, D., & Koutromanos, G. (2022). Digital Narrative as an Educational Tool for Cultural Heritage Teaching. In Papadakis S., Kapaniaris, A. (eds) The Digital Folklore of Cyberculture and Digital Humanities (pp. 117–141). Hershey, PA: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4461-0

Koutromanos, G., Bellou, I., Mikropoulos, T.A. (2021). Social Presence, Satisfaction, and Learning Outcomes in an Undergraduate Computer Programming Distance Course. In: Reis A., Barroso J., Lopes J.B., Mikropoulos T., Fan CW. (eds) Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education. TECH-EDU 2020. Communications in Computer and Information Science, vol. 1384 (pp. 301-312). Springer, Cham.  https://doi.org/10.1007/978-3-030-73988-1_23

Koutromanos, G., & Mavromatidou, E. (2021). Augmented Reality Books: What Student Teachers Believe About Their Use in Teaching. In: Tsiatsos T., Demetriadis S., Mikropoulos A., Dagdilelis V. (eds) Research on E-Learning and ICT in Education (pp. 75-91). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64363-8_5

Bampasidis, G., Galani, A., & Koutromanos, G. (2021). Developing Pre-Service Teachers' STEM Skills With Raspberry Pi Activities. In Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (Ed.), Handbook of Research on Using Educational Robotics to Facilitate Student Learning (pp. 327-351). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-6717-3.ch013

Kyriazopoulos, I., Koutromanos, G., Voudouri, A., & Galani, L. (2021). Educational Robotics in Primary Education. A Systematic Literature Review. In Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (Ed.), Handbook of Research on Using Educational Robotics to Facilitate Student Learning (pp. 377-401). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-6717-3.ch015

Koutromanos, G. (2020). Primary School Students' Perceptions About the Use of Mobile Games in the Classroom. In S. Papadakis, & M. Kalogiannakis (Eds.), Mobile Learning Applications in Early Childhood Education (pp. 230-250). Hershey, PA: IGI Global.

Koutromanos, G., & Sofos, A. (2018). Augmented Reality-Based Creation of Comics in Primary Education. In Vasilia Kourtis-Kazoulis, Themistoklis Aravossitas, Eleni Skourtou, Peter Pericles Trifonas (eds.), Interdisciplinary Research Approaches to Multilingual Education (pp. 247-258). London: Routledge.

Koutromanos, G., Tzortzoglou, F., & Sofos, A. (2018). Evaluation of an augmented reality game for environmental education: “Save Elli, Save the environment”. In: Mikropoulos T. (eds) Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 231-241). Springer, Cham. Springer.

Κουτρομάνος, Γ. (2022). Έξυπνα φορετά γυαλιά στην εκπαίδευση: Ποιες δυνατότητές τους μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα των μαθητών σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης; Στο Αναστασιάδης, Π. & Κωτσίδης, Κ. (Επιμ). ΤΠΕ, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Δημιουργικότητα στο Σχολείο του 21ου Αιώνα. Κρήτη: Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Κρήτης|ΠΤΔΕ|ΕΔΙΒΕΑ. ISBN: 978-960-86978-5-0

Κουτρομάνος, Γ. (2019). Βιβλία Επαυξημένης Πραγματικότητας για συσκευές κινητής τεχνολογίας: Κριτήρια επιλογής τους για διδακτικούς σκοπούς, στο Σοφός Αλιβίζος, (επιμ.). Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σσ. 187-208). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Κουτρομάνος, Γ. (2017). Παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας σε συσκευές κινητής τεχνολογίας σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης: Υπάρχουσα κατάσταση, δυνατότητες και προκλήσεις για την εκπαίδευση, στο Σοφός Αλιβίζος, Αυγερινός Ευγένιος, Καραμούζης Πολύκαρπος, Χριστοδουλίδου Λουίζα, Δάρρα Μαρία (επιμ.). Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σσ. 75-125). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

 

Β) Δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

Koutromanos, G., Mikropoulos, T., Mavridis, D., & Christogiannis, C. (2023). The Mobile Augmented Reality Acceptance Model for teachers and future teachers. Education and Information Technologieshttps://doi.org/10.1007/s10639-023-12116-6.

Koutromanos, G., & Kazakou, G. (2023). Augmented reality smart glasses use and acceptance: Α literature review. Computers & Education: X Reality2, 100028. https://doi.org/10.1016/j.cexr.2023.100028.

Koutromanos, G., Koukopoulos, D., Koukopoulos, Z., Mouzakis, C. (2023). Cultural heritage content development and dissemination through a participatory platform: lessons learned from in-service teachers’ perception. Education and Information Technologies28, 3513–3536. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11336-6

Koutromanos, G., & Kazakou, G. (2020). The use of smart wearables in primary and secondary education: A systematic review. Themes in eLearning, 13, 33-55. http://earthlab.uoi.gr/tel/index.php/themeselearn/article/view/22/9

Koukopoulos, Z., Koutromanos, G., Koukopoulos, D., & Gialamas, V. (2020). Factors influencing student and in-service teachers’ satisfaction and intention to use a user-participatory cultural heritage platform. Journal of Computers in Education, https://doi.org/10.1007/s40692-020-00159-4

Koutromanos, G., Pittara, T., & Tripoulas, C. (2020). “Clavis Aurea”: An augmented Reality Game for the Teaching of Local History. European Journal of Engineering Research and Science, (CIE). 1-8. https://doi.org/10.24018/ejers.2020.0.CIE.2310

Koutromanos, G., Sofos, A. & Avraamidou, L. (2015). The use of Augmented Reality Games in Education: A review of the literature. Educational Media International Journal, 52(4), 253-271.

Koutromanos, G., Styliaras, G. & Christodoulou, S. (2015). Student and in-service teachers’ acceptance of modern hypermedia in their teaching: The case of Hypersea. Education and Information Technologies, 20, 559-578.

Koutromanos, G., & Avraamidou, L. (2014). The use of mobile games in formal and informal learning environments: A review of the literature. Educational Media International Journal, 51(1), 49-65.

Gialamas, V., Nikolopoulou, K. & Koutromanos, G. (2013). Student teachers’ perceptions about the impact of internet usage on their learning and jobs. Computers & Education, 62, 1-7.

Zisimopoulos, D., Sifagos, J. & Koutromanos G. (2011). Using Video Prompting and Constant Time Delay to Teach an Internet Search Basic Skill to Students with Intellectual Disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 46(2), 238-250.

Μουζάκης, Χ., Δανοχρήστου, Π., & Κουτρομάνος, Γ. (2021). Η Ανεστραμμένη Τάξη στη Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μια Ανασκόπηση της Διεθνούς Εμπειρίας. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 17(1), 38-57.  https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/25451/21567

Κουτρομάνος, Γ., & Μπουντέκας, Κ. (2020). Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη διδασκαλία της Ιστορίας σε αρχαιολογικό χώρο. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 13(1/2), 63-81.

Κουτρομάνος (2018). Φορετές τεχνολογίες: Μία εφήμερη τάση ή προστιθέμενη αξία για την εκπαίδευση; Επιστήμες της Αγωγής, 4, 29-48.

Πάτσιου, Β., Βουδούρη, Α., Κουτρομάνος, Γ., Δράκου, Χ., & Μαυροματίδου, Ε. (2018). Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη Λογοτεχνία διαμέσου των συσκευών κινητής τεχνολογίας. Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 30, 99-128.

Κουτρομάνος, Γ., Μουζάκης, Χ., Κατσιγιάννη, Β., Ζερβός, Γ., & Σουδίας, Γ. (2016). Η επίδραση της ανεστραμμένης τάξης στις στάσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών για τα Μαθηματικά: Μια μελέτη περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 33(62), 75-91.

Σέργης, Σ. & Κουτρομάνος, Γ. (2014). Αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Επιστήμες της Αγωγής, 1, 106-133.

Σέργης, Σ. & Κουτρομάνος, Γ. (2013). Η επίδραση της επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στους εκπαιδευτικούς. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 6(1-2), 67-84.

Κουτρομάνος, Γ. & Νικολοπούλου, Κ. (2010). Διερεύνηση χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 3(2), 97-112.

Κουτρομάνος, Γ., Νικολοπούλου, Κ. & Καράμηνας Ι. (2010). Εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών στη χρήση διαδραστικού/αλληλεπιδραστικού πίνακα. Επιστήμες της Αγωγής, 4, 69-80.

 

Γ) Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων

Delimitros, M., Stergiouli, Α., Iatraki, G., Mikropoulos, T., & Koutromanos, G. (2023). A model for the design of immersive learning enactments for students with disabilities: A literature review-based validation for students with intellectual disability. In 10th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion (DSAI2022) (pp. 141–145). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA. https://doi.org/10.1145/3563137.3563145

Sivenas, T., & Koutromanos, G. (2022). Exploring the Affordances of Drones from an Educational Perspective. In 2022 International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT) (pp. 90-94). IEEE. https://doi.org/1109/ICALT55010.2022.00035

Sivenas, T., Koutromanos, G., & Mikropoulos, T. A. (2022). Using First-Person View Drones through Head-Mounted Displays: Are They Suitable for Education?. In 2022 8th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN) (pp. 1-7). IEEE. https://doi.org/10.23919/iLRN55037.2022.9815901

Mikropoulos, T. A., Delimitros, M., & Koutromanos, G. (2022). Investigating the Mobile Augmented Reality Acceptance Model with Pre-Service Teachers. In 2022 8th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN) (pp. 1-8). IEEE. https://doi.org/23919/iLRN55037.2022.9815972

Koutromanos, G., & Mikropoulos, G. (2021). Mobile Augmented Reality Applications in Teaching: A Proposed Technology Acceptance ModelIn  Economou, D., Peña-Rios, A., Dengel, A., Doods, H., Mentzelopoulos, M., Klippel, A., Erenli, K., Lee, M. J. W. & Richter, J. (Eds.) (2021). Proceedings of 2021 7th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN), Online, May 17 - June 10, 2021 (pp. 273-280). Immersive Learning Research Network. ISBN 978-1-7348995-2-8/21 https://ieeexplore.ieee.org/document/9459343

Koutromanos, G., Mavromatidou, E., Tripoulas, C., & Georgiadis, G. (2020). Exploring the Educational Affordances of Augmented Reality for Pupils with Moderate Learning Difficulties. In 9th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion (DSAI 2020). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, (pp. 203–207). DOI: https://doi.org/10.1145/3439231.3439250

Koukopoulos, Z., Koukopoulos, D., & Koutromanos, G. (2019). Developing a Participatory Platform for Teaching Cultural Heritage in Informal Learning Environments: The Case Study of Culture Gate. Proceedings of the 2nd Panhellenic Scientific Conference with International Participation “Greece-Europe 2020: Education, Lifelong Learning, Research, New Technologies, Innovation and Economy”, Lamia, 28-30 September 2018. Athens: Greek National Documentation Centre.

Babasides, G., Galani, L., & Koutromanos, G. (2019). Astronomy in education: Simulating space research experiment in the classroom by writing computer codes. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds). Proceedings of INTED2019 Conference, 11th-13th March, 2019, Valencia, Spain, pp. 5614-5622. 

Koutromanos, G. Galani, L., Karatza, A., Skordoulis K., Babalis, T. (2019). In service teachers’ beliefs about critical heritages: The case of Coheres’ Eurocraft serious game. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds). Proceedings of INTED2019 Conference, 11th-13th March, 2019, Valencia, Spain, pp. 4060-4070.

Bokolas, V., Amanatidis, N. & Koutromanos, G. (2015). Students as Digital Games’ Evaluators. Enhancing Media Literacy and Learning through Game Playing and Evaluation Methods. In R. Munkvold, & L. Kolås (Eds.), Games Based Learning, ECGBL 2015. 9th European Conference, Nord-Trondelag University College Steinkjer, Norway, 8-9 October (pp. 75-81).

Koutromanos, G., & Styliaras, G. (2015). The Buildings speak about our city: A location based augmented reality game, in Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), 2015 6th International Conference (pp.1-6), 6-8 July 2015.

Κουτρομάνος, Γ. (2022). Αναδυόμενες τεχνολογίες στην εκπαίδευση: Δυνατότητες και προκλήσεις, Στο Μαλαφάντης, Κ., & Μπαμπάλης, Θ. (Επιμ.), Πρακτικά Επετειακού Συνεδρίου: 40 χρόνια από την ίδρυση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (1981-2021) “Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής”, (σσ. 169-185), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. ISBN: 978-960-646-023-4. Διάδραση.

Koutromanos, G., & Kazakou, G. (2022). Interacting with augmented reality books through smart glasses: Affordances and advantages, in Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A., & Armakolas, S. (Eds.), Proceedings of 7th Panhellenic Scientific Conference “Integration and Use of ICT in the Educational Practice”, (pp. 55-66), Dept. of Educational Sciences and Social Work, University of Patras, Greece, 16-18 September 2022. ISBN 978-618-83186-7-0.

Κουτρομάνος, Γ., Σιβένας, Τ., Κυριαζόπουλος, Ι., Γαλάνη, Λ., & Βουδούρη, Α. (2022). Έξυπνα φορετά γυαλιά στην εκπαίδευση: Προστιθέμενη αξία και παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση τους, Στο Καλδή, Σ., Ρουσσάκης, Ι., Τζίκα, Β, Χατζή, Μ, Μαλαφάντης, Κ. (Επιμ), Πρακτικά ΙΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδος «Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο» (σσ. 594-604) Γ’ Τόμος. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

Κουτρομάνος, Γ., Καρατράντου, Α., Πιερρή, Ε., & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2022). Η εξέταση του τεχνολογικού άγχους των φοιτητών/τριών από την επείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. 11o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ICODL 2021, Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου 2021. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/download/3430/3653

Πιερρή, Ε., Καρατράντου, Α., Κουτρομάνος, Γ., & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2022). Αρνητικά συναισθήματα μαθητών/τριών κατά την επείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία στη περίοδο της πανδημίας του COVID-19: Άγχος και Πλήξη μαθητών/τριών Β/θμιας Εκπαίδευσης. 11o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ICODL 2021, Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου 2021. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/download/3509/3654

Παπαϊωάννου, Π., Κουτρομάνος, Γ., Κωτσίδης, Κ., & Αναστασιάδης, Π. (2022). Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με τη μέθοδο της εξΑΕ για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ ́Λυκείου. 11o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ICODL 2021, Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου 2021. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/download/3458/3664

Κουτρομάνος, Γ. (2021). Εναέρια ρομποτική στην εκπαίδευση: Υπάρχουσα κατάσταση, δυνατότητες και προκλήσεις. Στο Καμέας Αχιλλέας, Παπαδάκης Σπύρος, (Επιμ.), Πρακτικά Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M, (σσ. 29-41), Πάτρα, Ελλάδα: ΕΑΠ: ISBN: 978-618-5497-24-8

Βούλγαρη, Η., Μάνεσης, Δ., & Κουτρομάνος, Γ. (2021). Βιβλία Επαυξημένης Πραγματικότητας ως Εκπαιδευτικά Εργαλεία: Οι αντιλήψεις φοιτητών και φοιτητριών τμημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Στο Μπράτιτσης Θ. (Επιμ.). Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (σσ. 217-224). ΠΔΜ, Φλώρινα, 14-16 Μαΐου 2021. https://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2737.pdf

Μουζάκης, Χ, Κουτρομάνος, Γ., & Τσώλη, Κ. (2021). Επείγουσα Απομακρυσμένη Διδασκαλία κατά τη Διάρκεια της Πανδημίας: Πεποιθήσεις και Εμπειρίες Εκπαιδευτικών, Στο Μπράτιτσης Θ. (Επιμ.). Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (σσ. 108-115). ΠΔΜ, Φλώρινα, 14-16 Μαΐου 2021.
https://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2724.pdf

Κουτρομάνος, Γ. (2021). Επαυξημένη Πραγματικότητα και Σχολικά Εγχειρίδια: Μία ενναλακτική πρόταση διδασκαλίας σε σύγχρονες και ασύγχρονες ψηφιακές τάξεις, Στο Σοφός, Α., Κώστας, Α., Φούζας, Γ., & Παράσχου, Β. (2021). Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις-Αντιλήψεις-Σενάρια-Προοπτικές-Προτάσεις, 3-5 Ιουλίου 2020» (σσ. 59-72). Ηλεκτρονική έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Κουτρομάνος, Γ., & Γεωργιάδης, Γ. (2021). Εργαστήριο: Διαδικτυακά Εργαλεία Δημιουργίας Επαυξημένων Αντικειμένων με Εφαρμογή στην Επείγουσα Απομακρυσμένη Διδασκαλία, Στο Σοφός, Α., Κώστας, Α., Φούζας, Γ., & Παράσχου, Β. (2021). Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις-Αντιλήψεις-Σενάρια-Προοπτικές-Προτάσεις, 3-5 Ιουλίου 2020» (σσ. 700-710). Ηλεκτρονική έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Κουτρομάνος, Γ., Κυριαζόπουλος, Ι., & Σιβένας, Τ. (2019). Εκπαιδευτικές δυνατότητες των έξυπνων φορετών γυαλιών στην εκπαίδευση και ζητήματα χρήσης τους. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», (σσ. 402–411), Αθήνα: ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ.

Κουτρομάνος, Γ., & Λαμπρόπουλος, Γ. (2018). “Salamis”: Ένα παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας τοποθεσίας για την τοπική ιστορία στο Στ. Δημητριάδης, Β. Δαγδιλέλης, Θρ. Τσιάτσος, Ι. Μαγνήσαλης, Δ. Τζήμας (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 11ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», σ. 355-362, ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2018.

Μαυροματίδου, Ε., & Κουτρομάνος, Γ. (2017). “MediAR”: Μία ενότητα επαυξημένης πραγματικότητας για την καλλιέργεια του εγγραμματισμού στα Μ.Μ.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 770-782, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.

Μουζάκης, Χ., Κουτρομάνος, Γ., Ζερβός, Γ., Σουδίας, Γ., & Κατσιγιάννη, Β., (2017). Εμπειρίες από την αξιοποίηση της ανεστραμμένης τάξης για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο Αντώνης Λιοναράκης, Σύλβη Ιωακιμείδου, Μαρία Νιάρη, Γκέλη Μανούσου, Τόνια Χαρτοφύλακα, Σοφία Παπαδημητρίου, Άννα Αποστολίδου (Επιμ.). Στα Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ο Σχεδιασμός της Μάθησης. Αθήνα, 24-26 Νοεμβρίου 2017 (σσ. 164-178). Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Δίκτυο Ανοιχτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Λάζαρη, Κ., Μουζάκης, Χ. & Κουτρομάνος, Γ. (2015). Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Περίπτωση Εφαρμογής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα, Σ. Παπαδημητρίου (επιμ.). Πρακτικά εργασιών 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση “Καινοτομία και Έρευνα”, 6-8 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα. Τόμος 3, Μέρος Α, 66-77. 

Δ) Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Kazakou, G., & Koutromanos, G. (2022). Augmented Reality Books and Smart Glasses: A Case Study on In-service Teachers’ views, In Chan, T.-W., Chang, M., Hwang, G.-J., Ogata, H., Kong, S. C. (Eds). Proceedings of The 1st International Workshop on Metaverse and Artificial Companions in Education and Society (MetaACES 2022) (p. 7). Hong Kong: The Education University of Hong Kong. ISBN: 978-988-8636-81-5.

Κουτρομάνος, Γ., & Γεωργιάδης, Γ. (2020). Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και τοποθεσίας για άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Θ. Μπράτιτσης (Επιμ.). 3o Πανελλήνιο Συνέδριο: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση (σ. 60). Φλώρινα (online) 3-4 Οκτωβρίου 2020.

Κουτρομάνος, Γ., & Μαυροματίδου, Ε. (2020). Διερεύνηση του Τεχνολογικού Άγχους και της Εργασιακής Εξουθένωσης των Εκπαιδευτικών την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Στο Θ. Μπράτιτσης (Επιμ.), Βιβλίο Περιλήψεων 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση (σ. 26). Φλώρινα (online): Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Εργαστήριο Δημιουργικότητας Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση & Ελληνική Επιστημονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Κουτρομάνος, Γ. (2020). Επαυξημένη Πραγματικότητα και Σχολικά Εγχειρίδια: Μια Εναλλακτική Πρόταση για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Στο Α. Κώστας, Ν. Βρατσάλη (Επιμ.), Βιβλίο Περιλήψεων 1ου Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου: Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις – Αντιλήψεις – Σενάρια – Προοπτικές – Προτάσεις. (σσ. 38-39). Ερευνητική ομάδα Media Pedagogy του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση - ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Κουτρομάνος, Γ. Κυριαζόπουλος, Ι., Σιβένας, Τ., Γεωργιάδης, Γ., & Λαμπρόπουλος, Γ. (2019). Έξυπνα γυαλιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση τους από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο Α. Τζιμογιάννης, & Π. Τσιωτάκης (Επιμ.), Βιβλίο Περιλήψεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση (σ. 44). Κόρινθος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Ελληνική Επιστημονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Μπουντέκας, Κ. & Κουτρομάνος, Γ. (2019). Ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη διδασκαλία της Ιστορίας σε αρχαιολογικό χώρο. Στο Α. Τζιμογιάννης, & Π. Τσιωτάκης (Επιμ.), Βιβλίο Περιλήψεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση (σ. 9). Κόρινθος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Ελληνική Επιστημονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.