Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Κουτρομάνος Γεώργιος

Κουτρομάνος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση 

 
 

   


ΣΤΟ
ΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: koutro@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: +30 2103688505

Διεύθυνση: ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ, Ιπποκράτους 20, 10680 Αθήνα

Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 11:30 – 12:30, Τετάρτη 12:00 – 13:00

Σπουδές

 • Μεταδιδακτορικό (Postdoc) στα «Ψηφιακά Παιχνίδια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (PhD in Information Communication Technology in Education). Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Kings’ College London, Department of Education and Professional Studies, School of Social Science and Public Policy.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Υποτροφίες

 • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
 • Ιαπωνικό Ίδρυμα Sasakawa, SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund)
 • A. G. Leventis Foundation
 • Principal, του King’s College London, University of London
 • «Socrates-Erasmus»

 

Ακαδημαϊκή εμπειρία

Τρέχουσα:

 • Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Προηγούμενη:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80 σε προπτυχιακό επίπεδο και επί συμβάσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο).
 • Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών (Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80).
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Διδάσκων επί συμβάσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο).
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Προσκεκλημένος Διδάσκων σε μεταπτυχιακό επίπεδο).
 • Μαράσλειο Διδασκαλείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διδάσκων επί συμβάσει).
 • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, ΤΕΙ Μεσολογγίου (Επιστημονικός συνεργάτης στο βαθμό του επίκουρου καθηγητή).
 • Μαθηματικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80).

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση
 • Φορετές τεχνολογίες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια
 • Επίδραση των ΤΠΕ στη μάθηση
 • Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών για κινητές συσκευές

 

Διδασκαλία μαθημάτων

α) Προπτυχιακό πρόγραμμα (2019-2020)

 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού Ι
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού ΙΙ

 β) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (2019-2020)

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών
 • Αξιολόγηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχομένου για τη διδασκαλία και τη μάθηση
 • Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και κινητής μάθησης
 • Μάθηση βασισμένη στο εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι

 

Ενδεικτικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα

 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CoHERE (funded by EU/Horizon 2020).
 • «ΕΠΙΝΟΗΣΗ-Ήπια Νοητική Καθυστέρηση & Ψηφιακά Παιχνίδια», Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ).
 • Ερευνητικό Έργο «Οδύσσεια» - Υποπρόγραμμα: «Το Νησί των Φαιάκων». Πιλοτική εφαρμογή της αξιοποίησης των ΤΠΕ σε 14 σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΠΕΑΕΚ, Β΄ ΚΠΣ).
 • Ερευνητικό πρόγραμμα «Δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ).
 • Ειδικός επιστήμονας-εμπειρογνώμονας του Υποέργου «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών ψηφιακών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Πλατφόρμα «Αίσωπος») (Ι.Ε.Π.).
 • Ειδικός επιστήμονας-εμπειρογνώμονας στο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» (Ι.Ε.Π.).
 • Συντονιστής του Υποέργου «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου», της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» (Ι.Ε.Π.).

 

Ενδεικτικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Αξιολογητής

 • Αξιολογητής προτάσεων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Key Action 1 & 2, Erasmus+, Comenius)

Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια:

 • Internet and Web Applications and Services ICIW (διαρκές μέλος)
 • Advances in Future Internet AFIN (διαρκές μέλος)
 • WWW/INTERNET, International Association for Development of the Information Society, IADIS 
 • Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (5ο & 6ο), ΕΤΠΕ

Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και βιβλία

 • Computers & Education (Elsevier) 
 • Journal of Computer Assisted Learning
 • International Journal of Injury Control and Safety Promotion (Francis and Taylor)
 • Αστρολάβος και Μικρός Ευκλείδης (της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας) (Μέλος Συντακτικής Επιτροπής)
 • Μέντωρ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής)
 • IGI Global

Μέλος επιστημονικών εταιρειών:

 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)
 • Τακτικό μέλος της Association of Information Technology for Teacher Education του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Τακτικό μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας (ΠΕΕ)
 • Έκτακτο μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

 

Δημοσιεύσεις (επιλογή)

Α) Κεφάλαια σε διεθνείς και ελληνικούς επιστημονικούς συλλογικούς τόμους

Koutromanos, G. (2020). Primary School Students' Perceptions About the Use of Mobile Games in the Classroom. In S. Papadakis, & M. Kalogiannakis (Eds.), Mobile Learning Applications in Early Childhood Education (pp. 230-250). Hershey, PA: IGI Global.

Koutromanos, G., & Sofos, A. (2018). Augmented Reality-Based Creation of Comics in Primary Education. In Vasilia Kourtis-Kazoulis, Themistoklis Aravossitas, Eleni Skourtou, Peter Pericles Trifonas (eds.), Interdisciplinary Research Approaches to Multilingual Education (pp. 247-258). London: Routledge.

Koutromanos, G., Tzortzoglou, F., & Sofos, A. (2018). Evaluation of an augmented reality game for environmental education: “Save Elli, Save the environment”. In: Mikropoulos T. (eds) Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 231-241). Springer, Cham. Springer.

Κουτρομάνος, Γ. (2019). Βιβλία Επαυξημένης Πραγματικότητας για συσκευές κινητής τεχνολογίας: Κριτήρια επιλογής τους για διδακτικούς σκοπούς, στο Σοφός Αλιβίζος, (επιμ.). Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σσ. 187-208). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Κουτρομάνος, Γ. (2017). Παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας σε συσκευές κινητής τεχνολογίας σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης: Υπάρχουσα κατάσταση, δυνατότητες και προκλήσεις για την εκπαίδευση, στο Σοφός Αλιβίζος, Αυγερινός Ευγένιος, Καραμούζης Πολύκαρπος, Χριστοδουλίδου Λουίζα, Δάρρα Μαρία (επιμ.). Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σσ. 75-125). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

 

Β) Δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

Koukopoulos, Z., Koutromanos, G., Koukopoulos, D., & Gialamas, V. (2020). Factors influencing student and in-service teachers’ satisfaction and intention to use a user-participatory cultural heritage platform. Journal of Computers in Education, https://doi.org/10.1007/s40692-020-00159-4

Koutromanos, G., Sofos, A. & Avraamidou, L. (2015). The use of Augmented Reality Games in Education: A review of the literature. Educational Media International Journal, 52(4), 253-271.

Koutromanos, G., Styliaras, G. & Christodoulou, S. (2015). Student and in-service teachers’ acceptance of modern hypermedia in their teaching: The case of Hypersea. Education and Information Technologies, 20, 559-578.

Koutromanos, G., & Avraamidou, L. (2014). The use of mobile games in formal and informal learning environments: A review of the literature. Educational Media International Journal, 51(1), 49-65.

Gialamas, V., Nikolopoulou, K. & Koutromanos, G. (2013). Student teachers’ perceptions about the impact of internet usage on their learning and jobs. Computers & Education, 62, 1-7.

Zisimopoulos, D., Sifagos, J. & Koutromanos G. (2011). Using Video Prompting and Constant Time Delay to Teach an Internet Search Basic Skill to Students with Intellectual Disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 46(2), 238-250.

Κουτρομάνος (2018). Φορετές τεχνολογίες: Μία εφήμερη τάση ή προστιθέμενη αξία για την εκπαίδευση; Επιστήμες της Αγωγής, 4, 29-48.

Πάτσιου, Β., Βουδούρη, Α., Κουτρομάνος, Γ., Δράκου, Χ., & Μαυροματίδου, Ε. (2018). Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη Λογοτεχνία διαμέσου των συσκευών κινητής τεχνολογίας. Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 30, 99-128.

Κουτρομάνος, Γ., Μουζάκης, Χ., Κατσιγιάννη, Β., Ζερβός, Γ., & Σουδίας, Γ. (2016). Η επίδραση της ανεστραμμένης τάξης στις στάσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών για τα Μαθηματικά: Μια μελέτη περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 33(62), 75-91.

Σέργης, Σ. & Κουτρομάνος, Γ. (2014). Αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Επιστήμες της Αγωγής, 1, 106-133.

Σέργης, Σ. & Κουτρομάνος, Γ. (2013). Η επίδραση της επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στους εκπαιδευτικούς. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 6(1-2), 67-84.

Κουτρομάνος, Γ. & Νικολοπούλου, Κ. (2010). Διερεύνηση χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 3(2), 97-112.

Κουτρομάνος, Γ., Νικολοπούλου, Κ. & Καράμηνας Ι. (2010). Εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών στη χρήση διαδραστικού/αλληλεπιδραστικού πίνακα. Επιστήμες της Αγωγής, 4, 69-80.

 

Γ) Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων

Koukopoulos, Z., Koukopoulos, D., & Koutromanos, G. (2019). Developing a Participatory Platform for Teaching Cultural Heritage in Informal Learning Environments: The Case Study of Culture Gate. Proceedings of the 2nd Panhellenic Scientific Conference with International Participation “Greece-Europe 2020: Education, Lifelong Learning, Research, New Technologies, Innovation and Economy”, Lamia, 28-30 September 2018. Athens: Greek National Documentation Centre.

Babasides, G., Galani, L., & Koutromanos, G. (2019). Astronomy in education: Simulating space research experiment in the classroom by writing computer codes. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds). Proceedings of INTED2019 Conference, 11th-13th March, 2019, Valencia, Spain, pp. 5614-5622. 

Koutromanos, G. Galani, L., Karatza, A., Skordoulis K., Babalis, T. (2019). In service teachers’ beliefs about critical heritages: The case of Coheres’ Eurocraft serious game. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds). Proceedings of INTED2019 Conference, 11th-13th March, 2019, Valencia, Spain, pp. 4060-4070.

Bokolas, V., Amanatidis, N. & Koutromanos, G. (2015). Students as Digital Games’ Evaluators. Enhancing Media Literacy and Learning through Game Playing and Evaluation Methods. In R. Munkvold, & L. Kolås (Eds.), Games Based Learning, ECGBL 2015. 9th European Conference, Nord-Trondelag University College Steinkjer, Norway, 8-9 October (pp. 75-81).

Koutromanos, G., & Styliaras, G. (2015). The Buildings speak about our city: A location based augmented reality game, in Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), 2015 6th International Conference (pp.1-6), 6-8 July 2015.

Κουτρομάνος, Γ., Κυριαζόπουλος, Ι., & Σιβένας, Τ. (2019). Εκπαιδευτικές δυνατότητες των έξυπνων φορετών γυαλιών στην εκπαίδευση και ζητήματα χρήσης τους. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», (σσ. 402–411), Αθήνα: ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ.

Κουτρομάνος, Γ., & Λαμπρόπουλος, Γ. (2018). “Salamis”: Ένα παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας τοποθεσίας για την τοπική ιστορία στο Στ. Δημητριάδης, Β. Δαγδιλέλης, Θρ. Τσιάτσος, Ι. Μαγνήσαλης, Δ. Τζήμας (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 11ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», σ. 355-362, ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2018.

Μαυροματίδου, Ε., & Κουτρομάνος, Γ. (2017). “MediAR”: Μία ενότητα επαυξημένης πραγματικότητας για την καλλιέργεια του εγγραμματισμού στα Μ.Μ.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 770-782, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.

Μουζάκης, Χ., Κουτρομάνος, Γ., Ζερβός, Γ., Σουδίας, Γ., & Κατσιγιάννη, Β., (2017). Εμπειρίες από την αξιοποίηση της ανεστραμμένης τάξης για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο Αντώνης Λιοναράκης, Σύλβη Ιωακιμείδου, Μαρία Νιάρη, Γκέλη Μανούσου, Τόνια Χαρτοφύλακα, Σοφία Παπαδημητρίου, Άννα Αποστολίδου (Επιμ.). Στα Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ο Σχεδιασμός της Μάθησης. Αθήνα, 24-26 Νοεμβρίου 2017 (σσ. 164-178). Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Δίκτυο Ανοιχτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Λάζαρη, Κ., Μουζάκης, Χ. & Κουτρομάνος, Γ. (2015). Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Περίπτωση Εφαρμογής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα, Σ. Παπαδημητρίου (επιμ.). Πρακτικά εργασιών 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση “Καινοτομία και Έρευνα”, 6-8 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα. Τόμος 3, Μέρος Α, 66-77. 

Δ) Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Κουτρομάνος, Γ. Κυριαζόπουλος, Ι., Σιβένας, Τ., Γεωργιάδης, Γ., & Λαμπρόπουλος, Γ. (2019). Έξυπνα γυαλιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση τους από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο Α. Τζιμογιάννης, & Π. Τσιωτάκης (Επιμ.), Βιβλίο Περιλήψεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση (σ. 44). Κόρινθος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Ελληνική Επιστημονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Μπουντέκας, Κ. & Κουτρομάνος, Γ. (2019). Ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη διδασκαλία της Ιστορίας σε αρχαιολογικό χώρο. Στο Α. Τζιμογιάννης, & Π. Τσιωτάκης (Επιμ.), Βιβλίο Περιλήψεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση (σ. 9). Κόρινθος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Ελληνική Επιστημονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.