Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Γραμματάς Θεόδωρος

Θεόδωρος Γραμματάς, Καθηγητής Θεατρολογίας - Νεοελληνικό Θέατρο και Πολιτισμός

                                                                                                                                                             

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προσωπική ιστοσελίδα: http://theodoregrammatas.com/

email: tgramma[at]primedu.uoa[dot]gr

Τηλέφωνο: 210 3688515 - 210368513

Fax: 210 3688543

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 20, 10680,  Αθήνα.

 ENGLISH CV

 Σπουδές

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μεταπτυχιακό – (D.E.A.) Πανεπιστήμιο Paris X Nanterre
 • Διδακτορικό –  Πανεπιστήμιο Paris X Nanterre

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • Επιμελητής στον Τομέα Νέας Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2 χρόνια)
 • Λέκτορας στον Τομέα Νέας Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (3 χρόνια)
 • Επίκουρος στον Τομέα Νέας Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (3 χρόνια)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής του ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ (5 χρόνια)
 • Καθηγητής του ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ (από το 1994)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Νεοελληνικό Θέατρο
 • Αρχαίο Δράμα
 • Κοινωνιολογία – Σημειολογία του Θεάτρου
 • Θέατρο για παιδιά και νέους
 • Θέατρο στην Εκπαίδευση

Διδασκόμενα μαθήματα

Α) Προπτυχιακό επίπεδο

α) Θέατρο για Παιδιά και Νέους. Από το κείμενο στην παράσταση

β) Σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας με την αξιοποίηση του δράματος και του θεάτρου

γ) Θεατρική Παιδεία

Β) Μεταπτυχιακό επίπεδο

α) Παιδαγωγική του Θεάτρου και Θεατρική Αγωγή 

β) Διδακτική του Θεάτρου

γ) Θέατρο στην Εκπαίδευση

δ) Αρχαίο Δράμα και Παγκόσμια Δραματουργία

ε) Διδακτική του Θεάτρου

στ) Παιδαγωγική του Θεάτρου και Θεατρική Αγωγή

ζ) Εισαγωγή στο Θέατρο και την Θεατρολογία

Ερευνητικά προγράμματα

Επιστημονικός υπεύθυνος σε 1 διεθνές και 1 εθνικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και συμμετοχή σε 4 διεθνή χρηματοδοτούμενα προγράμματα

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα:

 • «ΘΑΛΗΣ» - «Το Θέατρο ως Μορφοπαιδευτικό Αγαθό και Καλλιτεχνική Έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία», Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (2011-2015)
 •  Αιγαίο-Θράκη-Κύπρος. Παραδοσιακές τοπικές γιορτές: Λαϊκά δρώμενα, Υπουργείο Αιγαίου (2005-2006)
 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2000»
 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2007»
 • Επιστημονικός υπεύθυνος για τη δράση «Terre Parlanti» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG - III (Ελλάδα – Ιταλία) κατά το χρονικό διάστημα 2007-2009
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Transnational partnership for system actions and training activities in the live performing arts sector” 2013-2015

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

 • μέλος επιστημονικής επιτροπής και κριτής εργασιών σε διεθνές περιοδικό, Antropologia e Teatro
 • Επιστημονικός υπεύθυνος για τη δράση «Terre Parlanti» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG - III (Ελλάδα – Ιταλία) κατά το χρονικό διάστημα (2007-2009)

Δημοσιεύσεις

14 βιβλία (9 αυτοτελή και 5 επιμέλειες)

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων άνω των 30

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Α1) Βιβλία

 • (2004) Διαδρομές στη θεατρική ιστορία, Αθήνα : Εξάντας
 • (2004) Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα : Ατραπός, [με τον Τάκη Τζαμαργιά]
 • (2004) Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής, Αθήνα : Ατραπός
 • (2006) Διασκευές έργων του Σαίξπηρ για παιδιά και νέους. Θέατρο-Λογοτεχνία, Αθήνα : εκδ. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου
 • (2006) Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη – Αιγαίο-Κύπρος. Συγκριτική Μελέτη, Αθήνα: Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
 • (2006) Για το δράμα και το θέατρο, Αθήνα : Εξάντας
 • (2007) Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς, Αθήνα : Ατραπός
 • (2008) Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι], Ρέθυμνο : Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.
 • (2008) Νεοελληνικό Θέατρο (1880-1930) Εγχειρίδιο Διδασκαλίας του μαθήματος Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940)-Κινηματογράφος της ενότητας Ελληνικός Πολιτισμός του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αθήνα : έκδοση Ε.Α.Π.
 • (2011) Εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία του θεάτρου, Αθήνα : Εξάντας

Α2) κεφάλαια σε Βιβλία

 • (2010) Στη χώρα του Τοτώρα. Θέατρο για ανήλικους θεατές. Αθήνα : Πατάκης
 • (2011) Τραγικό και Τραγωδία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, επιμ. Θόδωρος Γραμματάς – Γιάννης Παπαδόπουλος, [Επιστημονική Σειρά: Σπουδές Φύλου], Π.Μ.Σ. «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» και Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα : Διάδραση
 • (2013) Διαχρονικότητα & Επικαιρότητα του Μύθου, Αθήνα : Ταξιδευτής
 • (2014) Culture Teatrali, Sguardi sul Teatro Greco Contemporaneo . Società, Identità, Postmoderno, Bologna, La Casa USHER

Β) Εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων

 • (2006) «Το αρχαίο δράμα ως ζωντανό θέαμα. Η ουτοπία μιας πραγματικότητας», Studia Philologica Valentina, vol.9:6 [Αύγουστος 2006], Βαλένθια, 255-263
 • (2007) «Περί “πατρότητας” στο θέατρο. Με αφορμή το έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου», στο Nulla Dies Sine Linea.Προσεγγίσεις στο έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου, Γιώργος Π. Πεφάνης (επιμ.), Αθήνα : Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη,  199-219
 • (2008) «Η σκηνοθεσία αρχαίου δράματος στις αρχές του 21ου αιώνα. Προοπτικές και αδιέξοδα μετά τον μοντερνισμό» στο: Τέχνη, Πολιτισμός, Παγκοσμιοποίηση, τομ. Β΄, Β. Φιορεβάντες (επιμ.), Παπαζήσης, Αθήνα, 161-173
 • (2008) «Codes Communicatifs de La Commedia Dell’ Arte et leur Application au Théâtre Jeunes Spectateurs», ΔΙΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ 10, Θεσσαλονίκη : Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας, 287-292.
 • (2009) «Breve storia della tragedia antica», Lettera internazionale 100, 23-25.
 • (2009) «Menadre sur scène. L’ expérience neo-hellénique», C.F.C. [Cuadernos de Filologia Classica], (G) : Estudios griegos e Indoeuropeos, 19: 141-149
 • (2010) « Για μια διαφορετική θεώρηση της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου. Μεθοδολογικά σχήματα και ερμηνευτικές προτάσεις», στο Α. Γλυτζουρής - Κ. Γεωργιάδη (επιμ.) , Πρακτικά Γ΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: Παράδοση και Εκσυγχρονισμός στο Νεοελληνικό Θέατρο. Από τις Απαρχές ως τη Μεσοπολεμική Εποχή, Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 543-547.
 • (2010) Staging Ancient Drama in Greece during the first half of the twentieth century ”, Παρνασσός, τ. ΝΒ΄, 373-386
 • (2012) «Il lungo viaggio di Dioniso. Ricezione del drama antico ai tempi della      globalizzazione», στο Antonio Melero - Mikel Labiano – Matteo Pellegrino (Eds.), Textos fragmentarios del teatro griego antiguo : problemas, estudios y nuevas perspectivas, Pensa Multimedia, Lecce, 31-39
 • (2012) «Theatricality before the theatre. The beginning of theatrical expression», στο Antropologia e teatro Rivista di studi, Νο 3, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://antropologiaeteatro.cib.unibo.it 
 • (2013) “Popular” and “Highbrow” in the theatre. Cultural interaction and osmosis between the genres, στο Antropologia e teatro Rivista di studi, Νο 4, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://antropologiaeteatro.cib.unibo.it  
 • (2014) “Meccanismi di rifiuto e pratiche di riscrittura della storia nella drammaturgia greca contemporanea”, στο Θ. Γραμματάς (επιμ.),  Culture Teatrali , Sguardi sul Teatro Greco Contemporaneo. Società, Identità, Postmoderno, Bologna : La Casa USHER, σ. 94-99