Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Φυριππής_Εμμανουήλ

Ομ. Εμμανουήλ Φυριππής Καθηγητής Πολιτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης από τη

Γαλλική Επανάσταση ως την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση,

με έμφαση στη συγκριτική σπουδή της ιδεολογίας και των θεσμών

                                                       

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: fyrippis@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: +30 2103688455

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 33 – 1ος όροφος, Αθήνα Τ.Κ. 10680

 ENGLISH CV

   

 Σπουδές

 • Πτυχίο Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης)
 • Διδακτορικό στο Παν/μιο Αθηνών (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • Διοικητικός Υπάλληλος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1976 μέχρι το Μάιο του 2000
 • Μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Ιούνιο του 2000

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Επιδράσεις των πολιτικών ιδεολογιών στον τομέα της εκπαίδευσης από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα
 • Σύγχρονα προβλήματα εκπαιδευτικής πολιτικής του ελληνικού και του διεθνούς χώρου

Διδασκαλία μαθημάτων

Προπτυχιακό πρόγραμμα

 • Συγκριτική Παιδαγωγική
 • Πολιτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Α’κύκλου

 • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Ερευνητικά προγράμματα

Τρία (3)

 • Το ακαδ. έτος 2000-01 ανέλαβα ερευνητική εργασία με τίτλο : «Διερεύνηση διεθνών βάσεων δεδομένων για την εκπαιδευτική πολιτική με σκοπό τη διαμόρφωση ηλεκτρονικού αρχείου της πολιτικής ιστορίας της εκπαίδευσης σε επιλεγμένες χώρες». Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Το ακαδ. έτος 2002-03 ανέλαβα ερευνητική εργασία με τίτλο: «Αξιολόγηση και σχεδιασμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στις επιστήμες της αγωγής και της εκπαίδευσης. Συγκριτική μελέτη του περιεχομένου και του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και διαχείρισης». Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Το ακαδ. έτος 2011-12 ανέλαβα ερευνητική εργασία (σε συνεργασία με τον Αναπλ. Καθηγητή Χ. Μπαμπούνη) με τίτλο: «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φοιτητών Δράσεις». Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

 • Μέλος επιστημονικών Εταιριών
 • Μέλος επιστημονικών επιτροπών σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια

Δημοσιεύσεις

Σαράντα τρεις (43). [τέσσερις (4) μονογραφίες και τριάντα εννέα (39) δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά καθώς και σε πρακτικά διεθνών και πανελληνίων συνεδρίων]

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • "Το Αθήνησι Ελληνικόν Πανδιδακτήριον (Οθώνειο Πανεπιστήμιο)". (2007) Εκδόσεις «Βιβλιοτεχνία».
 • "Περί εκλογής των Αρχών διοίκησης του Οθώνειου Πανεπιστημίου". τόμος Α΄,  (2009) Έκδοση Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • "Οι καθηγηταί του Πανεπιστημίου Όθωνος εκλέγουσιν ίδιον Βουλευτήν". (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Χ. Μπαμπούνη). (2012) Έκδοση Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • "Περί εκλογής των αρχών διοίκησης του Οθώνειου Πανεπιστημίου". Τόμος Β’ (ακαδ. έτη 1847-48 έως 1862-63). (2013) Έκδοση Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • "Ελληνικό Πανεπιστήμιο: Από τα σχέδια της ίδρυσης του μέχρι τον Οργανισμό του 1911". Η εργασία περιλαμβάνεται στο δίτομο συλλογικό έργο με τίτλο "ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ", Επιμέλεια Σήφης Μπουζάκης, (2011) Εκδόσεις Gutenberg.
Εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων

 • «Αθήνα Ιανουάριος 1897. Όταν ο αστυνόμος Μπαϊρακτάρης πολιορκούσε το Πανεπιστήμιο και η πολιτική εξουσία ποδηγετούσε τα όργανα διοίκησής του». Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 4ου Διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης (Πάτρα 2006).     
 • «Ηγεσία, Ηγέτης και Διοίκηση του ελληνικού Πανεπιστημίου: Η παρούσα κατάσταση και το δέον γενέσθαι». Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολιτικής Ψυχολογίας. (Αθήνα 2007).
 • «Θεσμική και ιδεολογική ταυτότητα του ελληνικού και του κυπριακού δημοτικού σχολείου. Συγκριτική ερευνητική προσέγγιση». Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του Δ’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου. (Σε συνεργασία με τον δάσκαλο  Μ.Βασιλείου). (Κύπρος 2008)
 • "Κράτος και πολιτικοί θεσμοί στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας του ελληνικού Δημοτικού σχολείου κατά το β’ μισό του 20ού αιώνα". Δημοσιεύθηκε στον 93ο τόμο του περιοδικού Ekklesiastikos Pharos που εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο του Γιοχάνεσμπουργκ, ( σε συνεργασία με την Δρ του Πανεπιστημίου Αθηνών Χρυσάνθη Ίκκου).
 • "Ο θεσμός της οικογένειας και ο ρόλος των μελών της σε μαθήματα του ελληνικού δημοτικού σχολείου κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο. Ιστορική, ιδεολογική και πολιτική θεώρηση". Υπό δημοσίευση στον τιμητικό τόμο για τον Καθηγητή B. Hendrickx που εκδίδει το Πανεπιστήμιο του Γιοχάνεσμπουργκ (σε συνεργασία με την Δρ του Πανεπιστημίου Αθηνών Χρυσάνθη Ίκκου).
 • "Φορείς και κριτήρια αξιολόγησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η διεθνής εμπειρία – πρακτική και η ελληνική πραγματικότητα". Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του 15ου Διεθνούς συνεδρίου Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών. (σε συνεργασία με την υποψ. Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών Σταυρούλα Παντελοπούλου). (Πάτρα 2012)