Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Φασούλης Κώστας

Κώστας Φασούλης

Ομ.Καθηγητής Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

        

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: kfassoul@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: +30 210 368 8506

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 20, 4ος όροφος Τ.Κ. 10680, Αθήνα

 

ENGLISH CV

   

Σπουδές

 • Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πτυχίο Νομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Π.Δ.Τ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • Μέλος Δ.Ε.Π. του Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Σύγχρονα ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισμών
 • Σύγχρονα ζητήματα εκπαιδευτικής διοίκησης και εκπαιδευτικής πολιτικής
 • Σύγχρονα ζητήματα διοίκηση της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • Σύγχρονα ζητήματα διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού

Διδασκαλία μαθημάτων

Προπτυχιακό πρόγραμμα

 • Οργάνωσης και διοίκηση της εκπαίδευσης
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης
 • Οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Α’ κύκλου

 • Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Διοίκηση
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Εκπαίδευσης
 • Σχολική ηγεσία και σχολική βελτίωση
 • Οργανωσιακή συμπεριφορά
 • Στρατηγικός και λειτουργικό σχεδιασμός στην εκπαίδευση
 • Διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής

Ερευνητικά προγράμματα

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος «Καποδίστριας» του Ε.Κ.Π.Α.:

 • «Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Στελεχών», 2011- 2012.    
 • «Φιλοσοφία και Πρακτικές Διοίκησης Δημόσιου Σχολείου», 2009-2010.
 • «Η Ποιότητα των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αθηνών», 2006-2007.
 • «Η Διοικητική και Οργανωτική Λειτουργία των Ξένων Σχολείων στην Ελλάδα», 2005-2006.

Μέλος των παρακάτω ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων:

 • «ΘΑΛΗΣ – Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Μελέτη των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και θεσμικών διαστάσεων της ζήτησης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των προβλημάτων και των πολιτικών ικανοποίησής της – μια Συγκριτική και εμπειρική προσέγγιση»
 • «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Πολιτική Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Έργου και διερεύνησης της δυνατότητας μεταφοράς εμπειριών και τεχνογνωσίας στην ελληνική εκπαίδευση»
 • «ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Διπλή προπτυχιακή ειδικότητα και αντίστοιχη μεταπτυχιακή εμβάθυνση με στόχο την πληρέστερη παραγωγή συνδυασμένης γνώσης για την αγορά εργασίας»

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

 • Διευθυντής του Εργαστηρίου «Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος της κατεύθυνσης «Συγκριτική Παιδαγωγική Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής της εξαμηνιαίας περιοδικής έκδοσης «Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση» της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης και του Εργαστηρίου Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας

Συνεργασίες με τα επιστημονικά περιοδικά ως κριτής εργασιών:

 • «Μέντορας»
 • «Παιδαγωγική Επιθεώρηση»
 • «Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση»
 • «Επιστημονικό Βήμα»
 • «Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων»

Συμμέτοχη σε επιστημονικές εταιρείες:

 • Μέλος της European Comparative Education Society in Europe - CESE.
 • Μέλος του Δ.Σ. (ταμίας) της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης.
 • Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδας.
 • Μέλος του Κέντρου Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης.

Δημοσιεύσεις

Βιβλία/ μονογραφίες, δημοσιευμένες μελέτες και άρθρα σε: επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, συλλογικούς τόμους,  βιβλιοκρισίες και πρόλογοι βιβλίων

Οκτώ (8) βιβλία - μονογραφίες και άνω των εξήντα (60) δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Βιβλία  - Μονογραφίες

 • Διακυβέρνηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Διαχρονικά οργανωτικά στοιχεία και σύγχρονοι προσανατολισμοί στην εποχή της «νέας δημόσιας διοίκησης», Αθήνα 2014, Αυτοέκδοση, σσ.293.
 • Το οργανωτικό φαινόμενο στο διαδίκτυο, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2013 σσ. 451 (σε συγγραφική συνεργασία με Καθηγητή Δ. Δασκαλάκη).
 • Managerial Globalization - New Public Management. The Context of Educational Management and Leadership. (Σε συνεργασία με Δ. Καλογιάννη) Σειρά “EUROPEAN PAPERS”, No 7, 2013, European Public Law Organization. Διαθέσιμο: http://www.eplopublications.eu/
 • Ξένα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα. Οργάνωση και διοίκηση - θεσμικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Ερευνητική μελέτη (μονογραφία), εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα 2010, σ.σ. 195.
 • Η ποιότητα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οργανωτικές δομές, συστήματα διασφάλισης και πιστοποίησης. Ερευνητική μελέτη (μονογραφία), Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα 2010, σ.σ. 281.
 • Σχέσεις Κράτους-Πανεπιστημίου: κρατικοί μηχανισμοί ελέγχου. Ερευνητική μελέτη (μονογραφία), εκδόσεις Ατραπός, 2005, σ.σ. 168.
 • Ελληνική και Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: οργανωτική-διοικητική δομή και λειτουργία (1837-2000). Εκδόσεις Λύχνος, Αθήνα 2001, σ.σ. 400.

 Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 • "The workplace as a factor of job satisfaction and productivity" (έρευνα σε συνεργασία με Νικόλαο Αλεξόπουλο), Journal of Facilities Management, 2015, Vol. 13 Iss 4 pp. 332 - 349. Διαθέσιμο στο: dx.doi.org/10.1108/JFM-06-2014-0018
 • “Local” bodies of social participation in the Greek educational system: Ambiguous laws and practices and the ambivalence of the public political discourse (1982-2013). Central and Eastern European Legal Studies, τεύχος 2/2013, European Public Law Organization, σελ. 421-459 (σσ 39).
 • “Job Satisfaction: Factor Analysis of Greek Primary School Principals’ Perceptions. (Έρευνα σε συνεργασία με Α. Σαΐτη). Περιοδικό “International Journal of Educational Management”, 2012, Vol. 26, No 4, p. 370-380.
 • “Primary school principals’ attitudes and perceptions towards their administrative professional development” (Σε συνεργασία με Σαΐτη, Α. και Βαλκάνο, Ε.). Περιοδικό MENON, Journal of Educational Research.
 • «Παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Μια περίπτωση μελέτης». Περιοδικό «Διοικητική Ενημέρωση», τεύχος 61/2012, σ. 118-127.
 • «Η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση του σχολείου: Γνωρίσματα της ποιοτικής ηγετικής συμπεριφοράς στα Ξένα σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης» (Έρευνα). Περιοδικό «ΜΕΝΤΟΡΑΣ», έκδοση του Π.Ι., τεύχος 13/2011, σελ. 22-41 (σ.σ. 20).
 • «Θεωρητικά δεδομένα και ερευνητικά αποτελέσματα για τις μορφές ηγεσίας και τις επιδράσεις τους στη σχολική βελτίωση» (Σε συνεργασία με Μ. Ηλιοφώτου και Δ. Καλογιάννη). Περιοδικό «Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση», τεύχος 22ο.
 • «Ο ρόλος των μορφών θεατρικής έκφρασης στη συλλογική δράση και ανάπτυξη των οργανισμών. Περιπτώσεις μελέτης από τη διεθνή βιβλιογραφία». Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Πάμμουσος Παιδαγωγία. Η παιδαγωγική του Θεάτρου» που διοργάνωσε το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 22 -24 Νοεμβρίου 2013. Διαθέσιμο στο: http://theodoregrammatas.com
 • «Δικαιώματα του παιδιού: οι επιπτώσεις τους στο σημαινόμενο, τις δικαιοδοσίες και την επαγγελματική ανάπτυξη της σχολικής ηγεσίας» (σε συνεργασία με Δ. Καλογιάννη). Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Παιδική Ηλικία:  Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις» που συνδιοργάνωσε το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με άλλους φορείς, Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013.  
 • «Η ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας ως παράγοντας διασφάλισης της ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης». (Σε συνεργασία με Κουτρομάνο, Γ. και Φασούλη, Β.). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Π.Τ.Δ.Ε. «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές», 2012, Τόμος Β΄, Αθήνα, σ. 31-40.
 • “Organisation and Operation of the Primary and Secondary Private Education in Greece. Legislative and Social Innovations and Consequences”. Περιοδικό “European Review of Public Law”, Vol. 21, No. 2, 2009, Esperia Publications Ltd., pp. 827 - 851 (σ.σ. 25).
 • «Διοικητικά στελέχη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: προθέσεις, στάσεις υποκειμενικά πρότυπα και αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος». (Έρευνα σε συνεργασία με τους Γ. Κουτρουμάνο και Ν. Αλεξόπουλο). Περιοδικό «Παιδαγωγική Επιθεώρηση», τ. 47/2009, σ. 173-188 (σ.σ. 15).
 • «Η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση∙ Η περίπτωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Έρευνα). Περιοδικό «Μαθηματική Επιθεώρηση», τεύχος 70, Ιούλιος - Δεκέμβριος 2008, σ. 59-80 (σ.σ. 21).
 • «Η ελευθερία της διδασκαλίας ως δικαίωμα και υποχρέωση άσκησης του εκπαιδευτικού καθήκοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».  Περιοδικό «Το Σύνταγμα», έκδοση Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, τεύχος 3ο/2007, σ. 911-918 (σ.σ. 7).
 • «Autonomy of the University and State Mechanisms of Control: The Case of Greece». Περιοδικό “European Review of Public Law”, 2004, Vol. 56, No.2, σ. 417-454 (σ.σ. 37).
 • «Η ποιότητα στη Διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της Εκπαίδευσης» [(Κριτική προσέγγιση στο σύστημα «Διοίκησης Ολικής Ποιότητας» - ΔΟΠ (TQM)]. Περιοδικό «Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών θεμάτων», έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τεύχος 4, 2001, σ. 186-198 (σ.σ. 12).
 • «European higher education institutions in the 21st century: What prospects? The debate on the reform of the Greek university».Πρακτικά European Public Law Center, Athens 10-12/2/2006, δημοσιευμένο στο “European Public Law Series”, European Public Law Center, Vol. LXXXVIII, Esperia Publications LTD, London, 2007, σ. 71-82 (σ.σ. 11).