Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ » Ελένη Ροϊνού - Κλειδέρη

Ελένη Ροϊνού - Κλειδέρη, Κλάδος: Δ.Ε. Δακτυλογράφων / Γραμματέων

                                                 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: eroinou[at]gmail[dot]com , eroinou[at]primedu.uoa[dot]gr

Τηλέφωνο: +30 210 3688017

Διεύθυνση: Ναυαρίνου 13, Αθήνα

 


   

 Σπουδές

 • Απολυτήριο Λυκείου από τη Σχολή  «Θεομήτωρος»
 • Σχολή Γραμματέων  ΧΕΝ  Ελλάδος
 • Σχολή Γραμματέων Didact
 • Γνώση υπολογιστών: Καλή : Προγράμματα (WORD SPSS, EXCEL, INTERNET)
 • Ξένη γλώσσα: Αγγλικά (Lower)

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων μου και των καθηκόντων μου έχω ασχοληθεί με την δακτυλογράφηση, την επεξεργασία κειμένων σε Η/Υ της διοικητικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας.

Αρχικά ασχολήθηκα με τη  διοικητική υποστήριξη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος (1990-2002) και αργότερα τοποθετήθηκα στη  Γραμματεία του Προέδρου του Τμήματος (1992- 2004)  και μετέπειτα στη θέση της Γραμματέως του Τομέα Μαθηματικών και Πληροφορικής.

Ενδεικτικά αναφέρω μερικές από τις εργασίες με τις οποίες  ασχολήθηκα : Δακτυλογράφηση και επεξεργασία κειμένων σε Η/Υ που αφορά την εν γένει κατάσταση των μελών ΔΕΠ του Π.Τ.Δ.Ε. (εισηγητικές εκθέσεις για εκλογή, εξέλιξη μελών, έγγραφα αποσπάσεων, δακτυλογράφηση και διαμόρφωση  κειμένων στα βιβλία «Ευκλείδη Στοιχεία» 3 τόμοι, ερευνητικές εργασίες, διεκπεραίωση Τεχνικών Δελτίων (μηνιαία τριμηνιαία Δελτία) του προγράμματος «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης».

Γραμματειακή υποστήριξη  επτά  Πανελληνίων συνεδρίων, τα οποία πραγματοποίησε το Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ. σε συνεργασία με το Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών.

Σεμινάρια – Συνέδρια

 • εξάμηνα σεμινάρια με θέμα: “MS-DOS, WP, LOGO, DBASE III & LOTUS 1-2-3” με οργανωτή το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τομέα Μαθηματικών και Πληροφορικής  (1992-93).
 • 12-3-2013 έως 11-4-2014: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση και Διασφάλιση ποιότητας στην Εκπαίδευση».
 • 5-4-2013 έως 19-4-2013: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Χρήση Λογισμικών (SPSS, EXCELL) στην Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην Εκπαίδευση».
 • 27-30 Μαΐου 2010: Παρακολούθηση 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης.
 • 11-14 Απριλίου 2013: Παρακολούθηση Συνεδρίου «Η Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις».
 • 17-19 Οκτωβρίου 2003: Παρακολούθηση Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου στο Πυθαγόρειο Σάμου.
 • 10ωρα Σεμινάρια στο Επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών «Τεχνικών ασφαλείας».
 • εξάμηνα  σεμινάρια Διαχείρισης Επιχειρήσεων.