Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Δασκαλάκης Δημοσθένης

Δημοσθένης Δασκαλάκης Καθηγητής Κοινωνιολογίας

          

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προσωπική ιστοσελίδα:

http://old.primedu.uoa.gr/~ddaskal/

email: ddaskal@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: 210 368 8517, 210 368 8518

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 20, 4ος όροφος Τ.Κ. 10680
 

 ENGLISH CV