Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » amoutsiosrentzos

Ανδρέας Μούτσιος-Ρέντζος, Επίκουρος Καθηγητής


Γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική των Μαθηματικών
(ΦΕΚ διορισμού 2201/20.11.2019 τ. Γ΄)

     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

emailmoutsiosrent@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: +30-210-368-8074

Διεύθυνση:  ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ, Ναυαρίνου 13A (Γραφείο 1A), 106 80, Αθήνα 

   

Web of Science ResearcherID: K-6016-2014

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9614-2825

 

Σπουδές & Μεταδιδακτορική έρευνα

 • Διδακτορικό στη Διδακτική των Μαθηματικών (PhD in Mathematics Education), Institute of Education, University of Warwick (Υπότροφος ΙΚΥ), 2009
 • Μεταπτυχιακό στη Διδακτική των Μαθηματικών (MSc in Mathematics Education), Institute of Education, University of Warwick, 2004
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2003


 • Μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Μαθηματική Εκπαίδευση: Συστημικές προσεγγίσεις και πολυπλοκότητα στις συνδέσεις της επιστημολογίας με την ψυχολογία της μάθησης και της διδασκαλίας με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό» (2016-2020, ολοκληρώθηκε).

 

Επαγγελματική εμπειρία

Τρέχουσα:

 • Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2019-σήμερα

Προηγούμενες θέσεις:

 • Διδάσκων (Υπότροφος ΕΣΠΑ) στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Διδάσκων (Υπότροφος ΕΣΠΑ) στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Διδάσκων (βάσει του Π.Δ. 407/80) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Διδάσκων (βάσει του Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Επιχειρηματολογία και απόδειξη στη Διδακτική των Μαθηματικών
 • Διεπιστημονικές, συστημικές προσεγγίσεις και πολυπλοκότητα στη Διδακτική των Μαθηματικών
 • Ψηφιακή αφήγηση στη Διδακτική των Μαθηματικών
 • Διδακτική Μαθηματικών σε φοιτητές και φοιτήτριες παιδαγωγικών τμημάτων
 • Μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια μαθηματική εκπαίδευση
 • Αλληλεπιδράσεις γνωστικών θυμικών βιωμάτων και προδιαθέσεων κατά την αντιμετώπιση μαθηματικών αποδεικτικών έργων
 • Φαινομενολογία και Διδακτική των Μαθηματικών

 

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακό επίπεδο

 • Διδακτική των Μαθηματικών Ι – Πρακτικές Ασκήσεις & Σεμινάρια
 • Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ – Πρακτικές Ασκήσεις & Σεμινάρια
 • Βασικά ζητήματα διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο Ι – Πρακτική Άσκηση – Σεμινάρια
 • Βασικά ζητήματα διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο ΙΙ – Πρακτική Άσκηση  – Σεμινάρια

Μεταπτυχιακό επίπεδο

 • Μαθηματική Επιχειρηματολογία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Ερευνητικά προγράμματα

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «Μαθηματική Εκπαίδευση και Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΜΑΘΕΤΕ)» το οποίο εκπονείται στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αικατερίνη Κασιμάτη (2019-, σε εξέλιξη)

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο ««Η Διδακτική σύνδεση ανάμεσα στα Μαθηματικά και στη Φυσική κατά την μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: συστημική προσέγγιση της πολλαπλότητας στην έννοια της ισότητας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΔΒΜ 34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» με με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φραγκίσκο Καλαβάση (2018-2020, ολοκληρώθηκε).

 

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

Αιρετό μέλος της διεθνούς Επιτροπής International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Teaching (CIEAEM)

Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.)


Παιδαγωγική ευθύνη του διαγωνισμού «Πυθαγόρας» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας


Επιστημονική επιμέλεια των Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου (Επιστημονική Επιμέλεια σε συνεργασία με Μ. Μεϊμάρη Ομ. Καθηγ. ΕΚΠΑ και Α. Γιαννακουλόπουλου, Επικ. Καθηγ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο) International Digital Storytelling Conference “Current Trends in Digital Storytelling: Research & Practices”, 21-23 September 2018, Zakynthos, Greece

Μέλος της Ομάδας Επιστημονικής Επιμέλειας (Francois Kalavasis, Sonia Kafoussi, Andreas Moutsios-Rentzos, Επ.) για το Eιδικό τεύχος με τίτλο Investigating complex systems in mathematics education του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού International Journal for Mathematics in Education, Vol. 7, 2015-2016

Επιστημονική Επιμέλεια της μετάφρασης στα ελληνικά του βιβλίου Lakoff, G., & Núñez, R. E. (2016). Από που προέρχονται τα μαθηματικά. Πως ο ενσώματος νους καθιστά τα μαθηματικά υπαρκτά. Αθήνα: Liberal Books.

 

Καθοδήγηση (Leader) στο Thematic Working Group 1 “Argumentation and proof” στο συνέδριο CERME 12 της European Society for Research in Mathematics Education (ERME)

Συν-καθοδήγηση (co-animator) του Working Group 3 “Teaching for connections and understanding” στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου International Conference (CIEAEM 71), Braga, Portugal, 21-25 July 2019.

Συν-καθοδήγηση (co-animator) του Working Group D “Mathematics and Dialogue with Other Disciplines and Between Teachers and Researchers” στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου International Conference (CIEAEM 70), Mostaganem, Algeria, 15-19 July 2018.

 

Κριτής σε διεθνή περιοδικά

 • Journal for Research in Mathematics Education (JRME)
 • Educational Studies in Mathematics (ESM)
 • ZDM Mathematics Education (ZDM)
 • Journal of Mathematics Teacher Education (JMTE)
 • International Journal of Science and Mathematics Education (IJMA)
 • Journal of Research in Mathematics Education (REDIMAT)
 • Didactica Mathematicae
 • International Electronic Journal of Mathematics Education
 • Review of Science, Mathematics and ICT Education (ReSMICTE)
 • MENON: Journal of Educational Research (MEJER)

 

Οργανωτικές ή Επιστημονικές Επιτροπές Διεθνών Συνέδριων (ενδεικτικά)

 • Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου International Digital Storytelling Conference “Current Trends in Digital Storytelling: Research & Practices”, 21-23 Σεπτεμβρίου 2018, Ζάκυνθος, Ελλάδα.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου 9ου Συνεδρίου της International Community Mathematics Education and Society (MES 9), 7-12 Απριλίου 2017, Βόλος, Ελλάδα.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου του 64ου Συνεδρίου της International Commission For Study And Improvement Of Mathematics Education (CIEAEM 64), 23-27 Ιουλίου 2012, Ρόδος, Ελλάδα
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου International Digital Storytelling Conference “Current Trends in Digital Storytelling: Research & Practices”, 21-23 Σεπτεμβρίου 2018, Ζάκυνθος, Ελλάδα.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου International Conference (CIEAEM 71), Braga, Portugal, 21-25 July 2019
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της 10ης Επετειακής Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με διεθνή συμμετοχή «Η πολυπλοκότητα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων», 18-19 Μαΐου 2018, Ρόδος, Ελλάδα.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας «Πάντα κατ΄αριθμόν γίγνονται», 3-5 Νοεμβρίου 2017, Λευκάδα, Ελλάδα.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας «Μαθηματικά, Θεμέλιο της ανθρώπινης σκέψης», 4 – 6 Νοεμβρίου 2016, Καστοριά, Ελλάδα.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες «Το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και το εκπαιδευτικό υλικό στις Φυσικές Επιστήμες: μοναχικές πορείες ή αλληλεπιδράσεις;», 14-16 Οκτωβρίου 2016, Ρόδος, Ελλάδα.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 32ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας «Η δύναμη των Μαθηματικών κινητήριος μοχλός της επιστημονικής έρευνας και της εξελικτικής πορείας του πολιτισμού μας», 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015, Καστοριά, Ελλάδα.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 31ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας «Προκλήσεις και Προοπτικές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και Έρευνας στη διεθνοποιημένη, και Δικτυακή Εποχή», 7-9 Νοεμβρίου 2014, Βέροια, Ελλάδα.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες», 17-18 Οκτωβρίου 2014, Ρόδος, Ελλάδα.

 

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικές)

Διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 • Moutsios-Rentzos, A. (2020). Book Review: Andreas J. Stylianides (2016) Proving in the elementary mathematics classroom. Educational studies in mathematics, 103, 375-381.
 • Kafoussi, S., Chaviaris, P., & Moutsios-Rentzos, A. (2020). Investigating Parental Influences on Sixth Graders’ Mathematical Identity in Greece: A Case Study. International Electronic Journal of Mathematics Education, 15(2), em0572.
 • Moutsios-Rentzos, A., Shiakalli, M. A., & Zacharos, K. (2019). Supporting mathematical argumentation of pre-school children. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 6(1), 216–224.
 • Kasimatis, K., Moutsios-Rentzos, A., Rozou, V., & Matzakos, N. (2018). Conceptions of pre-service engineer educators about the role of mathematics and their approaches to study. Acta Didactica Napocensia, 11(3-4), 49-58.
 • Moutsios-Rentzos, Α., & Kalavasis, F. (2016). Systemic approaches to the complexity in mathematics education research. International Journal for Mathematics in Education, 7, 97-119.
 • Moutsios-Rentzos, Α., Chaviaris, P., & Kafoussi, S. (2015). School socio-cultural identity and perceived parental involvement about mathematics learning in Greece.  REDIMAT-Journal of Research in Mathematics Education, 4(3), 234-259.
 • Moutsios-Rentzos, A., Spyrou, P., & Peteinara, A. (2014). The objectification of the right-angled triangle in the teaching of the Pythagorean Theorem: an empirical investigation. Educational Studies in Mathematics, 85(1), 29-51.

 

Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • Moutsios-Rentzos, A., & Plyta, E. (2019). A systemic investigation of students’ views about proof in high school geometry: the official and shadow education systems in a school unit. In U. T. Jankvist, M. van den Heuvel-Panhuizen, & M. Veldhuis (Eds.), Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 292-299). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.|
 • Moutsios-Rentzos, A., Kalavasis, F., & Meimaris, M. (2019). “My relationship with mathematics”: Multimodal realisations and realities. In A. Moutsios-Rentzos, M. Meimaris, & A. Giannakoulopoulos (Eds.), Proceedings of the International Digital Storytelling Conference “Current Trends in Digital Storytelling: Research & Practices” (pp. 186-194). Zakynthos: UNESCO Club of Zakynthos.
 • Moutsios-Rentzos, A., & Micha, I. (2018). Proof and proving in high school geometry: a teaching experiment based on Toulmin’s scheme. In E. Bergqvist, M. Österholm, C. Granberg, & L. Sumpter (Eds.). Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 395-402). Umeå, Sweden: PME.
 • Moutsios-Rentzos, A., & Spyrou, P. (2017). Re-experiencing emotions in the biosocial space of mathematics education. In A. Chronaki (Ed.), Proceedings of the 9th International Mathematics Education and Society Conference (MES 9) (vol. 1, 117-122). Volos, Greece: University of Thessaly Press.
 • Moutsios-Rentzos, A., & Kalozoumi-Paizi, F. (2017). Revisiting Odysseus’ proving journeys to proof: the ‘convergent- bounded’ question. In T. Dooley & G. Gueudet (Eds.), Proceedings of the 10th Congress of European Research in Mathematics Education (pp. 219-226). Dublin, Ireland: DCU Institute of Education and ERME.
 • Moutsios-Rentzos, A. (2011). An investigation of the thinking styles development of university mathematics students. In B. Ubuz (Ed.), Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 265-272). Ankara, Turkey: PME.
 • Moutsios-Rentzos, A. (2009). Styles and strategies in exam-type questions. In M. Tzekaki, M. Kaldrimidou & H. Sakonidis (Eds.), Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 145-152). Thessaloniki, Greece: PME.
 • Moutsios-Rentzos, A., & Simpson, A. (2005). The transition to postgraduate study in mathematics: a thinking styles perspective. In H. L. Chick & J. L. Vincent (Eds.), Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 329-336). Melbourne, Australia: PME.

 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 • Μούτσιος-Ρέντζος, Α. (2020). Εμφανίσεις και συν-εμφανίσεις λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας στην μαθηματική επιχειρηματολογία: εφαρμογές του σχήματος του Toulmin. Στο Α. Θ. Κοντάκος & Π. Ι. Σταμάτης (Επ. Επιμ.), Επικοινωνία και Εκπαίδευση, τ. 3, Θέματα Θεωρίας και Ερευνητικής Μεθοδολογίας της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (σ. 337-357). Αθήνα: Διάδραση.
 • Καλαβάσης, Φ., Μούτσιος-Ρέντζος, Α., Κρητικός, Γ., & Κοντάκος, Α. (2019). … η κρυφή γοητεία των αλληλεπιδράσεων. Στο Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης & (Επ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 11 (σελ. 77-97). Αθήνα: Διάδραση.
 • Moutsios-Rentzos, Α., & Korda, A. (2018). “Is this an acceptable mathematical proof?” A systemic investigation of high school students’ proof beliefs and evaluations. In B. Maj-Tatsis, K. Tatsis & E. Swoboda (Eds.), Mathematics in the real world (pp. 112-124). Rzeszow, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Κρητικός, Γ., & Μούτσιος-Ρέντζος, Α. (2018). Μηχανική των διεπιστημονικών αναστοχασμών στη σχολική μονάδα. Στο Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης & (Επ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 10 (σελ. 111-126). Αθήνα: Διάδραση.
 • Moutsios-Rentzos, A., Kalavasis, F., & Sofos, E. (2017). Learning paths and teaching bridges: The emergent mathematics classroom within the open system of a globalised virtual social network. In G. Aldon, F. Hitt, L. Bazzini, & U. Gellert. Mathematics and technology. Dordrecht: Springer. ISBN 978-3-319-51378-2.
 • Σταμάτης, Π., & Μούτσιος-Ρέντζος, Α. (2017). Θεωρίες επικοινωνίας σε μικρές ομάδες: Μια συνοπτική επισκόπηση. Στο Α. Θ. Κοντάκος & Π. Ι. Σταμάτης (Επ.), Επικοινωνία και Εκπαίδευση 2. Θεωρίες και Μοντέλα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (σελ. 269-301). Αθήνα: Διάδραση.

 

Βιβλίο

 • Καλαβάσης, Φ., & Μούτσιος-Ρέντζος, Α. (2015). Ανάμεσα στο μέρος και στο όλο. Aναστοχαστική οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών. Αθήνα: Gutenberg. ISBN 978-960-01-1694-6