Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Αγγελική Βουδούρη

Αγγελική Βουδούρη, Καθηγήτρια, Στατιστική - Πληροφορικά Συστήματα Διαχείρησης Κινδύνου στην Εκπαίδευση

                                                     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: avoudou@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: +30210-3688527

Διεύθυνση: ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ, Ιπποκράτους 20, 4oς όροφος, 10680 Αθήνα

 

ENGLISH CV

   

Σπουδές

 • Σχολή  Στατιστικής  (ισότιμη  Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) 
 • Οικονομικό  Τμήμα  Ανωτάτης  Βιομηχανικής  Σχολής  Πειραιώς
 • Ph. D  του  Πανεπιστημίου  του  Bradford,  Αγγλίας CONTINUOUS UNIVARIATE DISTRIBUTIONS ARISING IN FINANCE

           Ph.D thesis

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

 • Στατιστικός Αναλυτής, Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) (10 χρόνια)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Στατιστική
 • Πιθανότητες
 • Διαχείριση Κινδύνων στην Εκπαίδευση
 • Στατιστικά Προγράμματα στην Πληροφορική
 • Εκπαιδευτική Πληροφορική

Διδασκόμενα Μαθήματα

Α) Προπτυχιακό επίπεδο

           α) Στατιστική 

           β) Στατιστική & Θεωρία Πιθανοτήτων

           γ) Διοίκηση Κινδύνου Ι

           δ) Διοίκηση Κινδύνου ΙΙ

           ε) Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

         στ) Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

          ζ)  Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού

Β) Μεταπτυχιακό επίπεδο

           α) Μεθοδολογία Έρευνας & Στατιστική 

           β) Ποιοτικές και Ποσοτικές Μέθοδοι & Προσεγγίσεις για την Επιστημονική Έρευνα

           γ) Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

           δ) Αξιολόγηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Επιστημονική υπεύθυνη της Κατεύθυνσης «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά Συστήματος Κριτών και Τόμους

1.  AN      INTEGRAL      TRANSFORMATION        FOR       CHARACTERISTIC FUNCTIONS Zastosowania     Matematyki     Applicationes    Mathematicae   (1988),   Vol.   20, 47-52,  with  T.  Artikis,  D.  Jerwood.

2.  A  CLASS  OF  UNIMODAL  DISTRIBUTIONS SERDICA  Bulgaricae  Mathematicae  Publicationes  (1988),  Vol.  14,  322-324,    with  T.  Artikis,  D.  Jerwood.

3.  ON   THE    PRESENT   VALUE    OF   RANDOM   CASH   FLOWS   UNDER RANDOM  TIMING Bulletin   of   the   Greek   Mathematical   Society   (1987),  Vol.  28,  57-63,   with  T.  Artikis.

4.  LIMITING  BEHAVIOR  OF  CERTAIN  MIXTURES  OF  DISTRIBUTIONS Analysis  Mathematica  (1990),  Tomus  16,  81-86,  with  T.  Artikis.

5.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ      ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   -   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδαί  (1988),  Τόμος  38,  549-563,  με  Θ.  Αρτίκη  και  Α.  Σούγιαννη.

6.  Α  COMPLETE  SET  OF  UNIMODAL  DISTRIBUTIONS SERDICA  Bulgaricae  Mathematicae  Publicationes  (1994),  Vol.  20,  68-73.

7.  ΟΝ    THE     DISTRIBUTION     OF    THE      PRESENT    VALUE     OF    A CONTINUOUS  UNIFORM  CASH  FLOW Bulletin  of  the  Greek  Mathematical  Society  (1989),  Vol.  30,  53-57.

8.  ANALYTICAL   AND   SIMULATION  TECHNIQUES  FOR  DISCOUNTING BINOMIAL  RANDOM  SUMS Mathematical     and     Computer     Modelling   (1992),    Vol.   16,   53-58,   with T.  Artikis,  D.  Jerwood.

9.  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   ΔΙΩΝΥΜΙΚΩΝ   ΤΥΧΑΙΩΝ   ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ   ΣΤΗ  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μαθηματική  Επιθεώρηση  (1989α),  Τεύχος  36,  75-79.

10.  Α   CLASS   OF    COMPOUND    POISSON    DISTRIBUTIONS    AND   ITS STOCHASTIC  DERIVATIONS Bulletin  of  the  Greek  Mathematical  Society  (1992),  Vol.  34,  91-97.

11.  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μαθηματική  Επιθεώρηση  (1993),  Τεύχος  40,  55-60.

12.  ΜΙΑ    ΕΦΑΡΜΟΓΗ    ΤΗΣ     ΜΕΣΗΣ     ΑΠΟΛΥΤΗΣ    ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ    ΣΤΗ  ΜΕΤΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ Μαθηματική  Επιθεώρηση  (1994),  Τεύχος  42,  17-32,  με  Ε.  Ντζιαχρήστο  και  Γ.  Νικήτα.

13.  ANALYTICAL   AND   COMPUTER  SIMULATION  TECHNIQUES  FOR  A STOCHASTIC   MODEL    ARISING   IN    DISCOUNTING    CONTINUOUS UNIFORM  CASH  FLOWS Mathematical    and    Computer   Modelling   (1993),   Vol.   18,   9-16,   with   T.  Artikis,  D.  Jerwood.

14.  POISSON  RANDOM  SUMS  OF   PRESENT  VALUES  OF   CONTINUOUS UNIFORM  CASH  FLOWS Bulletin  of  the  Greek  Mathematical  Society  (1993),  Vol.  35,  125-136.

15.  CERTAIN  SELECTING  AND  UNDERREPORTING  PROCESSES Mathematical    and    Computer    Modelling  (1994),  Vol.  20,  103-106,  with  T.  Artikis,  M.  Malliaris.

16.  NOTE  ON  A   STOCHASTIC   PRESENT   VALUE   MODEL   ARISING  IN INVESTMENT  ANALYSIS Journal    of    Applied    Business    Research    (1995),   Vol.   11,   94-96,    with P.  Artikis.

17.  ΕΝΝΟΙΕΣ  ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μαθηματική  Επιθεώρηση  ( 1994),  Τεύχος  41,  1-5,  με  Ε.  Ντζιαχρήστο.

18.  ΑΝ      INFINITELY      DIVISIBLE      DISTRIBUTION     IN      FINANCIAL MODELLING Bulletin  of  the  Greek  Mathematical  Society  (1995),   Vol.  37,  113-122,   with   D.  Malliaropulos. 

19.  A   BINOMIAL   RANDOM   SUM   OF   PRESENT   VALUE   MODELS   IN INVESTMENT  ANALYSIS Spoudai  (1997),  Vol.  47,  15-20,  with  E.  Ntziachristos.

20.  UNIMODALITY  AND  APPLICATIONS  IN   RISK  MANAGEMENT  OF  A STOCHASTIC  COMPOUNDING  MODEL International   Review  of  Economics  and  Business  (1997),  Vol.  44,  No 1,  159-170,  with  T.  Artikis,  P.  Artikis.  

21.  Α   STOCHASTIC    PRESENT   VALUE   MODEL   IN   SELECTING   RISK MANAGEMENT  PROCESSES Journal  of  Applied  Business  Research  (1997),  Vol.  13,  No  4,  119-125,  with  T.  Artikis,  J.  Moshakis.

22.  Α   STOCHASTIC   MODEL    FOR    PROACTIVE    RISK   MANAGEMENT DECISIONS  Mathematical   and   Computer   Modelling   (1997),   Vol. 26,  No 7,  87-95,   with  T.  Artikis,  D.  Jerwood  and  J.  Moshakis.

23.  EIΔΙΚΕΣ    ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ    ΚΑΙ    ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   ΕΝΟΣ    ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  ΣΤΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ Μαθηματική Επιθεώρηση (1996), Τεύχος 46, 26 – 42, με Γ. Δημάκο και Ε. Κούκλη.

24.  A   STOCHASTIC    MULTIPLICATIVE    MODEL   IN   ASSESSMENT   OF  TRAINING  PROGRAMMES Bulletin  of  the  Greek  Mathematical  Society  (1998),  Vol. 40, 133 – 144,  with  G.  Dimakos.

25.  A   STOCHASTIC   DISCOUNTING   MODEL   ARISING  IN   COMPETING RISKS  MANAGEMENT Computers  and  Mathematics  with  Applications  (1999),  Vol.  38,  51-59,  with J.  Moshakis  and  P.  Artikis.

26.  CAUCHY  ITERATED  INTEGRAL  IN  CONSTRUCTING  A  SEQUENCE OF  TRANSFORMED  CHARACTERISTIC  FUNCTIONS  Advances in Equations and Inequalities (1999), 259 – 273, Hadronic Press,U.S.A.

27. A  STOCHASTIC  INTEGRAL  ARISING  IN  DISCOUNTING CONTINUOUS  CASH  FLOWS  AND  CERTAIN  TRANSFORMED  CHARACTERISTIC  FUNCTIONS Applied Mathematics Letters (2000), Vol. 13, 87 – 90, with T. Artikis. 

28. STOCHASTIC  FUTURE-VALUE  MODELS  FOR  CONTINUOUS   UNIFORM  CASH  FLOWS  ARISING  IN RISK  MANAGEMENT Reports on Statistics and Operational Research (2000), 1 – 23, University of Bradford, with D. Jerwood, T. Artikis and J. Moshakis.

29.  STOCHASTIC  MULTIPLICATIVE  MODELS  IN  RISK  SEVERITY REDUCTION  OPERATIONS Mentor (2000), Vol. 2, 166 – 174

30. RANDOM  SUMS  OF  BERNOULLI, RANDOM VARIABLES IN MODELLING, RISK  FREQUENCY  REDUCTION  OPERATIONS  Spoudai (2001), Vol. 51, 14 – 21

31. PROPERTIES  AND  APPLICATIONS  IN  RISK  FREQUENCY  REDUCTION  OPERATIONS  OF  AN  INTEGRAL  PART  MODEL Computers and Mathematics with Applications (2001), Vol. 42, 211 – 218, with T. Artikis and P. Artikis. 

32. RISK  MANAGEMENT  DECISION  MAKING  BASED  ON  RANDOM SUMS  INCORPORATING  THINNED  RENEWAL  PROCESS  IN  RANDOM  TIME Operational Research (2001), Vol. 1, 1 – 16, with T. Artikis and D. Jerwood .

33. STOCHASTIC MODELS IN EDUCATING EXPERTS ON THE MEASURMENT  AND  CONTROL  OF  RISK Scientific Archives (2001), Honorary Volume, University of  Piraeus, 1 – 10, with E. Ntziachristos.

34. ON THE CLASS OF RENEWAL PROBABILITY GENERATING FUNCTIONS Submitted for publication.

35. ON A TRANSFORMATION FOR PROBABILITY GENERATING FUNCTIONS  OF  SOME  INFINITELY  DIVISIBLE  DISTRIBUTIONS  Submitted for publication.

36.  RISK CONTROL OPERATIONS IN EDUCATIONAL INFORMATICS Submitted for publication, with  C. T. Artikis

37. STOCHASTIC VECTORS IN MODELLING RISK CONTROL OPERATIONS FOR SUPPORTING INTELLIGENT BEHAVIOUR OF INFORMATION SYSTEMS International Journal of Computational Intelligence Studies, accepted for publication with C.T. Artikis and T. Babalis

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια


22-24/10/2014

Συμμετοχή στο 4Ο Διεθνές Συνέδριο eRA-9 του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Το θέμα της εισήγησης ήταν : Evaluation of Quality Assurance  Processes in H.E.I. using SPSS  Εισηγητές: M. Sigala, D. Tseles, A. Voudouri, A. Raptis

 

 

Αναγνώριση Επιστημονικού Έργου

Αναφορές σε M.Sc.

 1. Aleixo, G. (2009) Risk management of new product development process, Integrated Master Degree in Industrial Management Engineering Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia References to : 22.

 Αναφορές σε M.Phil

 1. Voltis, G. (1999) Properties and applications in risk frequency Reduction of discrete renewal distributions, MPhil Thesis, University of Bradford. References to 2, 8, 13, 15, 22.

Αναφορές σε Ph.D.

 1. Agorastos, K. (1988) Stochastic modelling of high risk investments, PhD Thesis, University of Bradford. References to: 22.
 2. Artikis, P. (1995) Stochastic discounting and simulation, A capital budgeting model applied in the Greek banking industry, PhD Thesis, University of Bradford References to: 8, 13.
 3. Zoubairi, Y. (1997) Survival analysis with competing risks applied to benign multiple sclerosis, PhD Thesis, University of Bradford References to: 1, 8, 13.
 4. Moshakis, J. (1998) Distribution theory relating to stochastic discounting and compounding models, PhD Thesis, University of Bradford References to: 1, 2, 3, 4, 8, 13, 15, 20.
 5. Artikis, P. (2006) Stochastic modelling and applications of riskines PhD Thesis (in Greek), University of Athens References to: 8, 13, 15, 20, 21, 22, 27, 31.

 

Αναφορές σε Ερευνητικές Εργασίες Περιοδικών Συστήματος Κριτών


 • Steutel, F. (1990) “Problem 257”, Problem section, Statistica Neerlandica 44: 101 Reference to: 4.
 • Steutel, F. (1991) “Problem 257”, Problem section, Statistica Neerlandica 45: 223. Reference to: 4.
 • Krysicki, W. & Kaluszka, M. (1993) “Some inequalities for characteristic functions”, Scientific Bulletin of Lodz Technical University Matematyka 25: 13-18. Reference to: 1.
 • Van Harn, K. & Steutel, F. (1993) “Stability equations for processes with stationary independent increments using branching processes and Poisson mixtures”, Stochastic Processes and their Applications 45: 209-230. References to: 15.
 • Vaphiades, G. (1996) “The application of Beta and Gamma distributions to underreported income values”, Spoudai 46: 31-37. References to: 8, 15.
 • Artikis, G. (1997) “A stochastic present value model in portfolio analysis”, Bulletin of the Greek Mathematical Society 39: 41-52. References to: 1, 3, 13.
 • Jerwood, D. & Moshakis, J. (1997) “Discounting a random cash flow distributed as a finite mixture”, Bulletin of the Greek Mathematical Society 39: 53-62. References to: 1, 3 , 8.
 • Kehagias, J. & Voltis, G. (1997) “Properties and applications of a modified stochastic integral part model”, Bulletin of the Greek Mathematical Society 39: 85-94. References to: 1, 3, 8, 13, 15.
 • De Schepper, A., Goovaerts, M., Dhaene, J. Kaas, R. & Vyncke, D. (2002) “Bounds for present value functions wit h stochastic interest rates and stochastic volatility”, Insurance: Mathematics & Economics 31: 87-103. References to: 13, 27.
 • Stal-Le Cardinal, J. & Marle, F. (2006) “Project: The just necessary structure to reach your goals”, International Journal of Project Management 24: 226-233. Reference to: 22.
 • Wang, S. & Li, C. (2006) “Unimodality of present value distributions and extension to present value models”, Journal of Henan Normal University 34: 169-170. References to: 8.
 • Penttinen, M. (2006) “Proactive and reactive computer network maintenance policies: Accounting and Risk”, International Journal of Technology, Policy and Management 6: 292-308. Reference to: 22.
 • Withers, S. & Nadarajah (2010) “Moment inequalities for positive random variables”, C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 1348 : 687-690. References to: 4.
 • Artikis, C., Artikis, P. & Moshakis, J. (2008) “Stochastic compounding models for continuous uniform cash flows arising in risk management”, Journal of Statistics & Management Systems 11: 277-301. References to: 3, 8, 13, 15, 20, 22.

 

Αυτοαναφορές σε Ερευνητικές Εργασίες Περιοδικών Συστήματος Κριτών

 • Artikis, T., Jerwood, D. & Voudouri, A. (1992) “Analytical and simulation techniques for discounting binomial random sums”, Mathematical and Computer Modelling 16: 53-58 References to: 1.
 • Artikis, T., Voudouri, A. & Jerwood, D. (1993) “Analytical and computer simulation techniques for a stochastic model arising in discounting continuous uniform cash flows”, Mathematical and Computer Modelling 18: 9-16. References to: 4, 8.
 • Artikis, T., Voudouri, A. & Malliaris, M. (1994) “Certain selecting and underreporting processes”, Mathematical and Computer Modelling 20: 103-106. References to: 8.
 • Voudouri, A. & Dimakos, G. (1996) “Particular cases and applications of a stochastic model in risk management”,   Mathematical Review 46: 26-42. References to: 13, 15.
 • Artikis, T., Voudouri, A. & Artikis, P. (1997) “Unimodality and applications in risk management of  a stochastic compounding model”, International Review of Economics & Business, XLIV: 159-170. References to: 13.
 • Artikis, T., Voudouri, A. & Moshakis, J. (1997) “A stochastic present value model in selecting risk management processes”, Journal of Applied Business Research 13: 119-125. References to: 3, 8, 13.
 • Artikis, T., Jerwood, D., Moshakis, J. & Voudouri, A. (1997) “A stochastic model for proactive risk management decisions”, Mathematical and Computer Modelling 26: 87-95. References to: 1, 3, 8.
 • Artikis, T., & Voudouri, A. (2000) “A stochastic integral in discounting continuous cash flows and certain transformed characteristic functions”, Applied Mathematics Letters 13: 87-90. References to: 8, 13, 22.

 

Αναφορές σε Ερευνητικές Εργασίες Τόμων Συστήματος Κριτών

 

 • Steutel, F. & Van Harn (1997) “A generalization of the lifetime pairs of renewal theory”, Advances in the Theory and Practice of Statistics – A volume in Honour of Samuel Kotz, edited by Johnson, N. & Balakrishnan, N., John Wiley and Sons: New York Reference to: 15.

Αναφορές σε Ερευνητικές Εργασίες Περιοδικών Συστήματος Κριτών στα Ελληνικά

 • Valma E. (1995) “Force of interest and future value of continuous compounding”, Mathematical Review 43: 90-96. References to: 8, 13.
 • Artikis, G. (1995) “A stochastic model of the interest in continuous compounding”, Mathematical Review 44: 52-57. References to: 13.
 • Kehagias, J. (1996) “A stochastic model in selective Acceptance of orders”, Mathematical Review 45: 1-12. References to: 8, 13, 15.
 •  Pazarzis, M., Dimakos, G. & Moshakis, J. (1997) “The Insurance company as an investment. A model of the relation between premiums and capital markets”, Mathematical Review 46: 1-20. References to: 8, 13.

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση

 • Optional Readings (Syllabus of the module) of the following paper at the Department of Risk, Insurance and Healthcare Management, The Fox School of Business and Management, Temple University:
“A stochastic present value model in selecting risk management processes” The Journal of Applied Business Research by Artikis, T., Voudouri, A.& Moshakis, J. (1997) 13: 119-125.