Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Θωμάς Κ. Μπαμπάλης

Θωμάς Κ. Μπαμπάλης, Καθηγητής «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

 


                                  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: tbabalis@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: 210-3688507

Διεύθυνση: ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ, Ιπποκράτους 20, 10680, Αθήνα


 ENGLISH CV

   

Σπουδές

 •   Διδακτορικό Δίπλωμα: Παν/μιο Αιγαίου-Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών (Τμήμα ΤΕΠΑΕΣ)

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών: Ψυχοκοινωνική προσαρμογή στην οικογένεια και το σχολείο. Σύγκριση με μαθητές από πυρηνικές οικογένειες»

 • Πτυχίο Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας
 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μιου Αθηνών
 • Πτυχίο Μετεκπαίδευσης (Ειδική Αγωγή) στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπ/σης του Παν/μίου Αθηνών

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • Εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (22 χρόνια, εκ των οποίων ένας χρόνος σε ΣΜΕΑ και ένας χρόνο ως διευθυντής) 
 • Μέλος ΔΕΠ του ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ (από το 2006)
 • Αντιπρόεδρος στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Διευθυντής στο 2ο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Αθήνας
 • 2012-σήμερα Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής (ΕΠΕΣ) του 1ου 12/Θ Πειραματικού Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών, του 1/Θ Πειραματικού Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών & του 3/Θ Πειραματικού Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαράσλειος.
 • 2016-2018 Πρόεδρος του ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
 • 2018-σήμερα Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής ΕΚΠΑ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Κλίμα Σχολικής Τάξης
 • Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Ζωής
 • Διδακτική Μεθοδολογία
 • Παιδαγωγική και Διά Βίου Μάθηση
 • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Διαχείριση της σχολικής μονάδας
 • Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης

Διδασκαλία μαθημάτων

Α) Προπτυχιακό πρόγραμμα

 • Σχεδιασμός, Αειφορία και Δεξιότητες Ζωής: παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις
 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομία: Αλληλεπίδραση Α.Π.Σ. και Διδακτικής Πράξης
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Γενικές Αρχές και Στρατηγικές Διδασκαλίας & Πρακτική Άσκηση Ι (συνδιδασκαλία)
 • Διαχείριση της Σχολικής Τάξης & Πρακτική Άσκηση ΙΙ (συνδιδασκαλία)
 • Δι-Εβδομαδιαία Πρακτική Άσκηση (συνδιδασκαλία)
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Μικροδιδασκαλίες-Πρακτική Άσκηση (συνδιδασκαλία)
 • Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης

Β) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

 • Καινοτομία και Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση
 • Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες-Κοινωνικός αποκλεισμός και δια βίου μάθηση
 • Ψυχοκοινωνική και παιδαγωγική καθοδήγηση εκπαιδευτικών μονάδων
 • Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας
 • Επίκαιρα Ζητήματα στην Εκπαίδευση
 • Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα

 • Σχολικό κλίμα και αποτελεσματικότητα του δημοτικού σχολείου (ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ) (1/11/2011 έως 31/10/2012)
 • ETHICSBOARD: Teaching ethical principles and sustainable entrepreneurship at schools and at their related communities, ERASMUS+ (2017-2019)
 • HEALING: Developing a Multidisciplinary Diploma on Art Therapy in Health Education, ERASMUS+ (15/1/2020 – 14/1/2023)
 • Consulting Services for Developing Textbook Evaluation Requirements and Capacity-Building of Experts (10 June 2020– 10 August 2021)

Ενδεικτικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες

       Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά:
 • PSYCH
 • Educational Research Reviews
 • Frontiers in Psychology
 • Preschool and Primary Education
 • Μέντορας
 • Επιστημονική επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
       Μέλος επιστημονικών εταιρειών:
 • Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδος (Π.Ε.Ε.)
 • Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικής και Συναισθηματικής Επάρκειας (ENSEC-European Network on Social and Emotional Competence)
 • Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Κύπρου (Π.Ε.Κ.)

Δημοσιεύσεις

Βιβλία και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, κεφάλαια σε διεθνείς και ελληνικούς συλλογικούς τόμους, τόμους πρακτικών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Α) Βιβλία

 • Babalis, Th., Xanthacou, Y., & Kaila, M. (edit.) (2018). Single-Parenting in the 21st Century: Perceptions, Issues and Implications. New York: Nova Publishers.

 • Calogiannakis, P., Chiang, Tien Hui, Spyridakis, J., Babalis, Th. (edit.) (2018). Interculturalism in the 21st century: prospects and challenges. Nicosia, Cyprus: ΗΜ Studies & Publishing.
 • Babalis, Th., & Tsoli, K. (2017). Classroom Life: Shaping the Learning Environment, Classroom Management Strategies and Teaching Techniques. New York: Nova Publishers.
 • Babalis, Th. (2015). Pedagogical science through place and time. New York: Nova Publishers.
 • Μπαμπάλης, Θ. (2014). Από την αγωγή στην εκπαίδευση: Επισημάνσεις στην εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης. Αθήνα: Διάδραση.
 • Ξανθάκου, Γ., Σταύρου, Νεκ., Μπαμπάλης, Θ., & Καΐλα Μ. (2012). Δημιουργικότητα και Καινοτομία στο σχολείο και την κοινωνία. Αθήνα: Διάδραση.
 • Μπαμπάλης, Θ. (2011). Η ζωή στη σχολική τάξη, β’ έκδοση. Αθήνα: Διάδραση.
 • Μπαμπάλης, Θ. (2011). Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών: Βοηθώντας στη σχολική προσαρμογή τους, β’ έκδοση. Αθήνα: Διάδραση.
 • Μπαμπάλης, Θ. (2011). Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στη σχολική τάξη- Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, β’ έκδοση. Αθήνα: Διάδραση.
 • Τσιπλητάρης, Α. Φ. & Μπαμπάλης, Θ. (2011). Δέκα παραδείγματα μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας. Από τη θεωρία στην πράξη, β’ έκδοση. Αθήνα: Διάδραση.

Β) Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 • Tsolou, O., Babalis, Th., & Tsoli, K. (2021). The Impact of Covid-19 Pandemic on Education: Social Exclusion and Dropping out of School. Creative Education, 12(3), 529-544.
 • Tsoli, K., & Babalis, T. (2021). Innovation, Entrepreneurial Skills and Ethics: The Impact of a Pilot Program on Students in European Union Aged 13 - 15. Psychology, 12(9), 1364-1378.
 • Μπαμπάλης, Θ., Μαλαφάντης, Κ., & Τσώλη, Κ. (2020). Η Πρακτική Άσκηση στο ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19: απόψεις των φοιτητριών/ών για τη συμβολή της συνεργασίας. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 37(70), 83-105.
 • Babalis, Th., Kirkigianni, F., & Tsoli, K. (2015). School and students’ families communication techniques and relevant practices in a social pedagogical context: Primary Education Principals’ views in Greece during the economic crisis. International Journal of Social Pedagogy – Special Issue ‘Social pedagogy in times of crisis in Greece’, 4(1), 77-92.
 • Μπαμπάλης, Θ. (2014). Η εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα προϊόν της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της οικογένειας. Ηώς, 3(1), 49-65.
 • Babalis, Th., Tsoli, K., Nikolopoulos, V., & Maniatis, P. (2014). The Effect of Divorce on School Performance and Behavior in Preschool Children in Greece: An Empirical Study of Teachers’ Views. Psychology, 5(1), 20-26.
 • Babalis, Th. (2013). The relation of classroom climate to learning. Journal of modern education, 3(4), 287-299.
 • Xanthacou, Y., Babalis, Th., & Stavrou, N. (2013).  The Role of Parental Involvement in Classroom Life in Greek Primary and Secondary Education. Psychology, 4(2), 118-123.
 • Xanthacou, Y., Stavrou, N., & Babalis, Th. (2013). Creativity-Innovative thinking-Tolerance in uncertainty: Views of undergraduate students in greek universities based on the faculty of their studies. Creative Education, 4(2), 143-148.
 • Babalis, Th., Trilianos, Ath., Stavrou, Nek., Koutouvela, Ch., Tsoli, K., & Alexopoulos, N. (2012). Good schooling as the outcome of the interaction between children and teachers in Greek primary school. US-China Education Review B, 2(6), 53-64.
 • Babalis, Th., Tsoli, K., Koutouvela, Ch., Stavrou, N., & Alexopoulos, N. (2012). Quality and effectiveness in greek primary school. Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 1462-1468.
 • Babalis, Th., Xanthacou, Y., Kaila, M., & Stavrou, N. (2012). Research attitude and innovative-creative thinking: Differences between undergraduate male and female students. Elsevier, Procedia Social and Behavioral Sciences, 69, 1452-1461.
 • Μπαμπάλης, Θ. & Κιρκιγιάννη, Φ. (2011). Συνεργασία σχολείου και οικογένειας: Ο ρόλος του διευθυντή στην ανάπτυξη προγραμμάτων γονεϊκής εμπλοκής στο σχολείο. Επιστήμες της Αγωγής, 1, 159-174.
 • Antonopoulou, K., Koutrouba, K., Babalis, Th. (2011). Parental involvement in secondary education schools: The views of parents in Greece. Educational Studies, 37(3), 333-344.
 • Babalis, Th., Xanthakou, Y., Papa, Ch., & Tsolou, O. (2011). Preschool age children, divorce and adjustment: A case study in a kindergarten. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 9(3), 1403-1426.

 Γ) Κεφαλαία σε διεθνείς και ελληνικούς συλλογικούς τόμους

 • Babalis, Th., & Maniatis, P. (2018). Racism and Education in Greece. Main Principles for Establishing Anti-Racist Education. In Calogiannakis, P., Chiang, Tien Hui, Spyridakis, J., Babalis, Th. (edit.). Interculturalism in the 21st century: prospects and challenges. Nicosia, Cyprus: ΗΜ Studies & Publishing. 
 • Μπαμπάλης, Θ. (2013). Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας των μονογονεϊκών οικογενειών και των παιδιών τους στην Ελλάδα. Στο Δ. Δασκαλάκης (Επιμ.) Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση (σσ. 459-489). Αθήνα: Παπαζήση.
 • Μπαμπάλης, Θ., & Μανιάτης, Π. (2013). Ενδυναμώνοντας τις ταυτότητες στην πολυπολιτισμική σχολική τάξη: Επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο Π. Αγγελίδης & Χ. Χατζησωτηρίου (επιμ.) Διαπολιτισμικός διάλογος στην εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές πεποιθήσεις και παιδαγωγικές πρακτικές(σσ. 63-103). Αθήνα: Διάδραση.
 • Μπαμπάλης, Θ., Τσώλη, K., & Σταύρου, N. (2013). Σχέση Συναισθηματικής Νοημοσύνης και ακαδημαϊκής επίδοσης μαθητών του δημοτικού σχολείου. Στο Φ. Καλαβάσης & Α. Κοντάκος (Επιμ.). Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Κοινωνικά δίκτυα και σχολική μονάδα: Γέφυρες και Νοήματα,  τ.6 (σσ. 204-225), Παν/μιο Αιγαίου.
 • Μπαμπάλης, Θ. & Κιρκιγιάννη, Φ. (2011). Σχέση σχολείου – οικογένειας: ο ρόλος του διευθυντή. Στο Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης (Επιμ.) Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού: Διαχείριση Κρίσεων και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, τ. 5 (σσ. 188-221). Παν/μιο Αιγαίου.
 • Μπαμπάλης, Θ. & Κιρκιγιάννη, Φ. (2011). Ο ρόλος του διευθυντή στην επικοινωνία σχολείου και οικογένειας. Στο Π. Φώκιαλη, Ν. Ανδρεαδάκης & Γ. Ξανθάκου (Επιμ.) Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία (σσ. 303-323), Σειρά: «Σύγχρονα  ψυχολογικά θέματα». Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
 • Μπαμπάλης, Θ. & Βλαχαντώνη, Μ.  (2009). Σχολείο και μονογονεϊκές οικογένειες, εκπαιδευτική και κοινωνική διάσταση: Το παράδειγμα των νέων βιβλίων Γλώσσας και Ανθολογίου του Δημοτικού Σχολείου. Πραγματικότητα και προοπτικές. Στο Φ. Καλαβάσης & Α. Κοντάκος (Eπιμ.) Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού: Αλλαγή και διακυβέρνηση εκπαιδευτικών συστημάτωντ.3 (σσ. 345-380). Παν/μιο Αιγαίου.
 • Babalis, Th. & Stavrou, N. (2009). The role of climate in a classroom context in Greek Primary and Secondary Education. Nova Publishers, 19, 177-196.

Δ) Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων

 • Μπαμπάλης, Θ., & Τσώλη, Κ. (2020). Οι σχέσεις με συνομηλίκους ως παράγοντας βελτίωσης του κλίματος της σχολικής τάξης. Στο Ε. Γουργιώτου, Δ. Κακανά, Μ. Μπιρμπίλη, & Κ. Χατζοπούλου (Επιμ). Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

 • Μπαμπάλης, Θ., & Τσώλου, Ο. (2017). Σχολική Διαρροή: Γιατί οι μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο; Ερευνώντας τα αίτια του φαινομένου. Στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης με διεθνή συμμετοχή Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση, 23-26 Νοεμβρίου 2017, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.
 • Babalis, Th., Koutouvela, Ch., & Stavrou, N. (2015). Classroom climate in greek school-primary and secondary education: Differentiations among students based on gender. In 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014) (pp. 4762-4768), 2-4 March 2015, Madrid, Spain.
 • Babalis, Th., Tsoli,. K., Koutouvela, Ch., Stavrou, N., & Konsolas, M. (2014). Classroom life in greek primary school in the period of crisis. In 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014), 10-12 March 2014, Valencia, Spain (in press).
 • Μπαμπάλης, Θ., Κουτούβελα, Χ. (2013). Η διαμόρφωση ηθικής συνείδησης και η προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του μαθήματος: Ελληνική γλώσσα-Λογοτεχνία: μελέτη περίπτωσης. Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.) Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, τ. Ι. Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή 16ο Διεθνούς Συνεδρίου (σσ. 278-288). Πάτρα.
 • Μπαμπάλης, Θ., & Κιρκιγιάννη, Φ. (2012). Η οικογένεια σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Επιμ.) Η οικογένεια εκπαιδεύεται … διά βίου. Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολές Γονέων», Αθήνα. Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Αναστασάτος, Ν., Μπαμπάλης, Θ., & Κεχαγιά, Λ. (2008). Συμπτώ­σεις και διαφοροποιήσεις μαθητών διαφορετικού φύλου του Γυ­μνασίου για τη φιλία. Μελέτη περίπτωσης: 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας 'Μάνος Χατζιδάκης'. Στο Αθ. Τριλιανός & Ιγ. Καράμηνας (Επιμ.) Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, τ. Β'. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Ε. (σσ. 985-994). Αθήνα: Ατραπός.