Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Δ.Ε.Π. » Θωμάς Κ. Μπαμπάλης

Θωμάς Κ. Μπαμπάλης, Καθηγητής «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

 


ΣΤΟ
ΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: tbabalis@primedu.uoa.gr

Τηλέφωνο: 210-3688507

Διεύθυνση: ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ, Ιπποκράτους 20, 10680, Αθήνα


 ENGLISH CV

   

Σπουδές

 •   Διδακτορικό Δίπλωμα: Παν/μιο Αιγαίου-Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών (Τμήμα ΤΕΠΑΕΣ)

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών: Ψυχοκοινωνική προσαρμογή στην οικογένεια και το σχολείο. Σύγκριση με μαθητές από πυρηνικές οικογένειες»

 • Πτυχίο Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας
 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μιου Αθηνών
 • Πτυχίο Μετεκπαίδευσης (Ειδική Αγωγή) στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπ/σης του Παν/μίου Αθηνών

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

 • Καθηγητής Παιδαγωγικής και Διά Βίου Μάθησης (2018-σήμερα)
 • Μέλος ΔΕΠ του ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ (2006-σήμερα)
 • Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής (ΕΠΕΣ) του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Αθηνών (Π.Π.Σ.) Μαράσλειος (2012-σήμερα)
 • Πρόεδρος Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό των κριτηρίων και τη διαπίστωση της συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και της Σχολικής Ψυχολογίας (2019-σήμερα)
 • Μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.-ΕΚΠΑ (2018-σήμερα)
 • Μέλος της συσταθείσας με την υπ’ αριθμ. 10736/24-9-2013 (ΦΕΚ 550/Υ.Ο.Δ.Δ./7-11-2013, ΑΔΑ: ΒΛ1Ε9-Φ3Α) & (ΦΕΚ 7/13-01-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), Υπουργική Απόφαση, Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΚΕΕ) για την επιστημονική υποστήριξη των φορέων πρότασης. Λειτουργίας και υλοποίησης στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού», στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013. 
 • Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) ΠΜΣ Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΕΑΠ (2017-2018)
 • Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών συνεδρίων (π.χ. Παιδαγωγική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΙΑΚΕ)
 • Συμμετοχή ως βαθμολογητής των γραπτών δοκιμίων στις Εξετάσεις Επιλογής για εισαγωγή των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στα Διδασκαλεία
 • Συμμετοχή ως μέλος εξεταστικής επιτροπής για τις υποτρο­φίες IKY στις Επιστήμες της Αγωγής
 • Συμμετοχή ως βαθμολογητής των γραπτών δοκιμίων και ως μέλος των επιστημονικών επιτροπών αξιολόγησης για τις συνεντεύξεις των υποψηφίων στις εξετάσεις επιλογής για εισαγωγή σε Π.Μ.Σ. του ΠΤΔΕ
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών στην Αθήνα
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ΥΠΕΠΘ για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου υποψήφιων εκπαιδευτικών για κάλυψη θέσεων Σχολικών Συμβούλων
 • Εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (22 χρόνια, εκ των οποίων ένας χρόνος σε ΣΜΕΑ και ένας χρόνο ως διευθυντής) 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διαχείριση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Ζωής
 • Σχεδιασμός, Δημιουργικότητα και Καινοτομία στην Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ενηλίκων-Mentoring
 • Σχολική ηγεσία
 • Σχολικό κλίμα-Σχολική κουλτούρα
 • Διδακτική Μεθοδολογία

Διδασκαλία μαθημάτων

α) Προπτυχιακό πρόγραμμα

 • Σχεδιασμός, Αειφορία και Δεξιότητες Ζωής: παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις
 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομία: Αλληλεπίδραση Α.Π.Σ. και Διδακτικής Πράξης
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Γενικές Αρχές και Στρατηγικές Διδασκαλίας & Πρακτική Άσκηση Ι (συνδιδασκαλία)
 • Διαχείριση της Σχολικής Τάξης & Πρακτική Άσκηση ΙΙ (συνδιδασκαλία)
 • Δι-Εβδομαδιαία Πρακτική Άσκηση (συνδιδασκαλία)
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Μικροδιδασκαλίες-Πρακτική Άσκηση (συνδιδασκαλία)

β) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

 • Καινοτομία και Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση
 • Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες-Κοινωνικός αποκλεισμός και δια βίου μάθηση
 • Ψυχοκοινωνική και παιδαγωγική καθοδήγηση εκπαιδευτικών μονάδων
 • Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας
 • Επίκαιρα Ζητήματα στην Εκπαίδευση
 • Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα

 • ETHICSBOARD: Teaching ethical principles and sustainable entrepreneurship at schools and at their related communities, ERASMUS+ (2017-2019) (Συντονιστής)
 • HEALING: Developing a Multidisciplinary Diploma on Art Therapy in Health Education, ERASMUS+ (2020 – 2023) (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
 • Consulting Services for Developing Textbook Evaluation Requirements and Capacity-Building of Experts, World Bank (2020–2021) (European Expert)
 • HORIZON RIS4CIVIS (Research and Innovation Strategy for CIVIS) (2021-2024) (Representative of Module 4: Strengthening Human Capital)
 • ERASMUS+ ELISA: Entrepreneurial Learning in Sport to support Young Athletes employability development (2022-2024) (Μέλος της ερευνητικής ομάδας)
 • Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, Υποέργο 1 «Εφαρμογή Προγράμματος Ολοήμερου Σχολείου» (Αρ. απόφ. 379/16-01-2007 ΥΠΕΠΘ) (2007) (Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Υποστήριξης)
 • Σύμβουλος στο έργο µε τίτλο «Επαυξηµένη Εµπειρία µε Νέα ψηφιακά Συστήµατα για τον Εκπαιδευτικο Τουρισµό στα Μουσεία (Ξ.Ε.Ν.Ι.Σ.Ε.ΟΥ.Μ)» του Πανεπιστημίου Κρήτης (2019-2020)

Διοικητικές θέσεις

 • Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του ΕΚΠΑ (2η θητεία: 2021-σήμερα & 1η θητεία: 2018-2021)
 • Πρόεδρος του Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α. (2016-2018)
 • Διευθυντής στο ΠΜΣ «Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Διά Βίου Μάθηση» με δύο ειδικεύσεις: α. «Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές» ("School Management and Development: Educational and Administrative Practices") και β. «Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ("Adult Education. Continuing Education and Lifelong Learning") (από το 2019)
 • Διευθυντής στο κοινό Διακρατικό Π.Μ.Σ. «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (“School Counseling and Guidance”) (Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου) (από το 2016)
 • Διευθυντής στο «Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Διά Βίου Μάθησης και Επικοινωνίας» του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ
 • Αντιπρόεδρος στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.)
 • Διευθυντής στο 2ο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Αθήνας (2014-2016)
 • Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΕΚΠΑ
 • Τακτικό μέλος της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α.
 • Εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε Επιτροπές (π.χ. Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών)

Ενδεικτικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά:

 • PSYCH
 • Frontiers in Psychology
 • Educational Research Reviews
 • British Journal of Educational Psychology
 • Preschool and Primary Education
 • Μέντορας
 • Επιστημονική επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μέλος επιστημονικών εταιρειών:

 • Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδος (Π.Ε.Ε.)
 • Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικής και Συναισθηματικής Επάρκειας (ENSEC-European Network on Social and Emotional Competence)
 • Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Κύπρου (Π.Ε.Κ.)

Δημοσιεύσεις (επιλογή)

Α) Βιβλία και κεφάλαια σε διεθνείς και ελληνικούς επιστημονικούς συλλογικούς τόμους

Αλεξόπουλος, Ν., & Μπαμπάλης, Θ. (2021). Σχολείο και ηγεσία: θεωρητικές διαστάσεις και πρακτικές. Αθήνα: Διάδραση.

Babalis, Th., Xanthacou, Y., & Kaila, M. (edit.) (2018). Single-Parenting in the 21st Century: Perceptions, Issues and Implications. New York: Nova Publishers.

Calogiannakis, P., Chiang, Tien Hui, Spyridakis, J., Babalis, Th. (edit.) (2018). Interculturalism in the 21st century: prospects and challenges. Nicosia, Cyprus: ΗΜ Studies & Publishing.

Babalis, Th., & Maniatis, P. (2018). Racism and Education in Greece. Main Principles for Establishing Anti-Racist Education. In Calogiannakis, P., Chiang, Tien Hui, Spyridakis, J., Babalis, Th. (edit.). Interculturalism in the 21st century: prospects and challenges. Nicosia, Cyprus: ΗΜ Studies & Publishing.

Babalis, Th., & Tsoli, K. (2017). Classroom Life: Shaping the Learning Environment, Classroom Management Strategies and Teaching Techniques. New York: Nova Publishers.

Babalis, Th. (2015). Pedagogical science through place and time. New York: Nova Publishers.

Μπαμπάλης, Θ. (2011). Η ζωή στη σχολική τάξη. Αθήνα: Διάδραση.

Μπαμπάλης, Θ. (2011). Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών: Βοηθώντας στη σχολική προ­σαρμογή τους. Αθήνα: Διάδραση.

Β) Δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

Μαμμούς, Κ.-Κ.Ν., Τσώλη, Κ.Λ., Μαλαφάντης, Κ.Δ., Μπαμπάλης, Θ.Κ., Γαλανάκη, Ε. (2022). Απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πρώτη εφαρμογή των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 39(73), 119-141.

Ζιούτου, Μ.Π., Τσώλη, Κ.Λ., & Μπαμπάλης, Θ. (2022). Επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία και δημιουργικότητα μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης την εποχή της πανδημίας του COVID-19: μια συγκριτική μελέτη. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 39(73), 83-104.

Tsoli, K., Babalis, T., Alexopoulos, N., & Tselepidi, R. (2022). Separating School Principal's Administrative and Pedagogical Tasks: Views of the Greek Teachers. World Journal of Education, 12(5), 10-18.

Tsoli, K., & Babalis, T. (2021). Innovation, Entrepreneurial Skills and Ethics: The Impact of a Pilot Program on Students in European Union Aged 13 - 15. Psychology, 12(9), 1364-1378.

Tsolou, O., Babalis, Th., & Tsoli, K. (2021). The Impact of Covid-19 Pandemic on Education: Social Exclusion and Dropping out of School. Creative Education, 12(3), 529-544.

Tsoli, K., & Babalis, T. (2021). Innovation, Entrepreneurial Skills and Ethics: The Impact of a Pilot Program on Students in European Union Aged 13 - 15. Psychology, 12(9), 1364-1378.

Babalis, Th., Kirkigianni, F., & Tsoli, K. (2015). School and students’ families communication techniques and relevant practices in a social pedagogical context: Primary Education Principals’ views in Greece during the economic crisis. International Journal of Social Pedagogy – Special Issue ‘Social pedagogy in times of crisis in Greece’, 4(1), 77-92.

Μπαμπάλης, Θ. (2014). Η εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα προϊόν της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της οικογένειας. Ηώς, 3(1), 49-65.

Babalis, Th., Tsoli, K., Nikolopoulos, V., & Maniatis, P. (2014). The Effect of Divorce on School Performance and Behavior in Preschool Children in Greece: An Empirical Study of Teachers’ Views. Psychology, 5(1), 20-26.

Babalis, Th. (2013). The relation of classroom climate to learning. Journal of modern education, 3(4), 287-299.

Babalis, Th., Tsoli, K., Koutouvela, Ch., Stavrou, N., & Alexopoulos, N. (2012). Quality and effectiveness in greek primary school. Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 1462-1468.

Babalis, Th., Xanthakou, Y., Papa, Ch., & Tsolou, O. (2011). Preschool age children, divorce and adjustment: A case study in a kindergarten. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 9(3), 1403-1426.

Γ) Κεφάλαια σε διεθνείς και ελληνικούς συλλογικούς τόμους

Τσώλη, Κ., Μπαμπάλης, Θ., & Γκιούλη, Ε. (2021). Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη: οι απόψεις και ο ρόλος των εκπαιδευτικών. Στο Β. Παπαβασιλείου, Γ. Ξανθάκου, Ν. Ανδρεαδάκης, Ε. Νικολάου, & Μ. Καΐλα (επιμ.). Βιοποικιλότητα, Κοινωνική και Πολιτισμική Πολυποικιλότητα (σσ. 387-405). Αθήνα: Διάδραση.

Τσώλη, Κ., Σταύρου, Ν., & Μπαμπάλης, Θ. (2020). Σχολική υποστήριξη, συνεργασία και αυτοεκτίμηση: ο ρόλος τους στη διαμόρφωση του κλίματος της σχολικής τάξης. Στο Β. Παπαβασιλείου, Γ. Ξανθάκου, Ν. Ανδρεαδάκης, Ε. Νικολάου, & Μ. Καΐλα (επιμ.). Η κοινωνική διάσταση της βιωσιμότητας: πρόσφυγες, μετανάστες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (σσ. 485-504). Αθήνα: Διάδραση.

Μπαμπάλης, Θ., Τσώλη, Κ., & Κολέρδα, Σ. (2019). Η διαχείριση της πολυπλοκότητας ως ικανότητας ενίσχυσης της σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητών. Στο Α. Κοντάκος, & Φρ. Καλαβάσης (Επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Η Πολυπλοκότητα στο Σχεδιασμό και στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων, τ. 11 (σσ. 218-243). Αθήνα: Διάδραση.

Gioumouki, M., Smaili, D., Antoniou, A.-S., & Babalis, Th. (2018). Single Parent Families: School Behavioral Problems and School Interventions. In T. K. Babalis, Y. Xanthacou, & M. Kaila (edit.), Single-Parenting in the 21st Century: Perceptions, Issues and Implications (pp. 185-210). New York: Nova Publishers

Babalis, Th., & Maniatis, P. (2018). Racism and Education in Greece. Main Principles for Establishing Anti-Racist Education. In Calogiannakis, P., Chiang, Tien Hui, Spyridakis, J., Babalis, Th. (edit.), Interculturalism in the 21st century: prospects and challenges (pp. 235-254). Nicosia, Cyprus: ΗΜ Studies & Publishing (in press).

Babalis, Th., Tsoli, K., & Kirkigianni, F. (2018). Psychosocial dimensions of single-parenting in Greece: reality and prospects. In T. K. Babalis, Y. Xanthacou, & M. Kaila (edit.), Single-Parenting in the 21st Century: Perceptions, Issues and Implications (pp. 167-181). New York: Nova Publishers.

Μπαμπάλης, Θ., & Τσώλη, Κ. (2018). Η εμπειρία του κυβερνοχώρου: το GameOver της παραδοσιακής εκπαίδευσης; Στο Μ. Σπυριδάκης, Η. Κουτσούκου, & Α. Μαρινοπούλου (επιμ.), Κοινωνία του κυβερνοχώρου (σσ. 525-549). Αθήνα: Σιδέρης.

Μπαμπάλης, Θ., & Τσώλη, Κ. (2017). Βιώσιμη ανάπτυξη και σχολικό περιβάλλον: η δυναμική των προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης. Στο Β. Παπαβασιλείου, Π. Φώκιαλη, Ε. Νικολάου, Δ. Ματζάνος, & Μ. Καΐλα (επιμ.), Κοινωνική και πολιτισμική βιωσιμότητα (σσ. 187-207). ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.

Μπαμπάλης, Θ., & Τσώλη, Κ. (2016). Ενισχύοντας τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και τη σχολική επίδοση των αλλοδαπών μαθητών μέσω ενός προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης: πειραματική προσέγγιση. Στο Β. Μπάρος, Μ. Δημάση, Θ. Γκαμπράνη, Γ.Κ. Κωνσταντινίδου (επιμ.), Παιδική ηλικία και μετανάστευση. Προκλήσεις για την Παιδαγωγική της Ετερογένειας: Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Σπύρο Χ. Πανταζή (σσ. 417-446). Αθήνα: Διάδραση.

Babalis,T. & Kalakou, P. (2016). Twice a Foreigner in a Foreign Land: Dispute and Identity Assertion Among Expatriate Students in Germany, Based on Language and Origin. In P. Trifonas & Th. Aravossitas (edit.), Handbook of Research and Practice in Heritage Language Education (pp. 1-11). Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-38893-9_20-1.

Μπαμπάλης, Θ., Μυλωνάκου-Κεκέ, Η., & Τσώλη, Κ. (2016). Η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση ως παράγοντας βελτίωσης της επικοινωνίας στο δημοτικό σχολείο. Στο Α. Θ. Κοντάκος & Π. Ι. Σταμάτης (Επιστ. Επιμ.), Θεωρίες και Μοντέλα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, (τ. 2 της σειράς Επικοινωνία και Εκπαίδευση) (σσ. 207-227). Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-60-6.

Καραγιαννίδου, Αθ., Σταύρου, Ν., Ξανθάκου, Γ., Μπαμπάλης, Θ., & Καΐλα, Μ. (2015). Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της σχολικής τάξης. Η επίδρασή τους στο σχολικό κλίμα. Στο Ε. Θεοδωροπούλου, Π. Φώκιαλη, Β. Παπαβασιλείου & Μ. Καΐλα (επιμ.) Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη (σσ. 409-438). Αθήνα: Διάδραση.

Μπαμπάλης, Θ., & Τσώλη, Κ. (2015). Καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων: εφαρμογές στο σχολικό περιβάλλον. Στο Ε. Θεοδωροπούλου, Π. Φώκιαλη, Β. Παπαβασιλείου & Μ. Καΐλα (επιμ.) Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη (σσ. 389-407). Αθήνα: Διάδραση.

Μπαμπάλης, Θ., & Τσώλη, Κ. (2015). Διερεύνηση της αυτοεκτίμησης μαθητών του δημοτικού σχολείου: η σχέση της με τη σχολική επίδοση. Στο Κ. Μπίκος (επιμ.), Μελετήματα και ερωτήματα της παιδαγωγικής επιστήμης: Χαριστήριος τόμος στον ομότιμο καθηγητή Δημήτρη Χρ. Χατζηδήμου (σσ. 423-439). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Μπαμπάλης, Θ., & Τσώλη, Κ. (2014). Μη λεκτική επικοινωνία και συναισθηματική νοημοσύνη σε μαθητές του δημοτικού σχολείου. Στο H. G. Klinzing, Ν. Πολεμικός, Α. Κοντάκος, & Π.Ι. Σταμάτης (Επιμ.), Μη Λεκτική Επικοινωνία στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη, τ. 1 (σσ. 365-397). Αθήνα: Διάδραση.

Μπαμπάλης, Θ. (2013). Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας των μονογονεϊκών οικογενειών και των παιδιών τους στην Ελλάδα. Στο Δ. Δασκαλάκης (Επιμ.) Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση (σσ. 459-489). Αθήνα: Παπαζήση.

Μπαμπάλης, Θ., & Μανιάτης, Π. (2013). Ενδυναμώνοντας τις ταυτότητες στην πολυπολιτισμική σχολική τάξη: Επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο Π. Αγγελίδης & Χ. Χατζησωτηρίου (επιμ.), Διαπολιτισμικός διάλογος στην εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές πεποιθήσεις και παιδαγωγικές πρακτικές (σσ. 63-103). Αθήνα: Διάδραση.

Μπαμπάλης, Θ., Τσώλη, Κ., & Σταύρου, Ν. (2013). Σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και ακαδημαϊκής επίδοσης μαθητών του δημοτικού σχολείου. Στο Φ. Καλαβάσης & Α. Κοντάκος (Επιμ.). Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Κοινωνικά δίκτυα και σχολική μονάδα: Γέφυρες και Νοήματα, τ. 6 (σσ. 204-225), Παν/μιο Αιγαίου.

Δ) Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων

Μπαμπάλης, Θ. (2022). Το ταξίδι μιας ιδέας…δημιουργικότητα και καινοτομία προς μια εκπαιδευτική ‘αλλαγή’. Στα Κ.Δ. Μαλαφάντης & Θ.Κ. Μπαμπάλης (Επιμ.), Πρακτικά Επετειακού Συνεδρίου 40 χρόνια από την ίδρυση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (1981-2021). Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής. Αθήνα: Διάδραση (υπό δημοσίευση).

Τσιμπουκλή, Α. & Μπαμπάλης, Θ. (2022). Διά βίου Μάθηση, ψηφιακή πρόκληση και δυνατότητες πρόσβασης των Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων. Στα Κ.Δ. Μαλαφάντης & Θ.Κ. Μπαμπάλης (Επιμ.), Πρακτικά Επετειακού Συνεδρίου 40 χρόνια από την ίδρυση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (1981-2021). Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής. Αθήνα: Διάδραση (υπό δημοσίευση).

Αρβανίτη, Β., Τσώλη, Κ., & Μπαμπάλης, Θ. (2022). Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής και διαμόρφωση ενεργών πολιτών: η συμβολή των γονέων. Στο Σ. Καλδή, Ι. Ρουσσάκης, Β. Τζίκα, Μ. Χατζή, & Κ. Μαλαφάντης (επιμ.), Το σχολείο στη Δημοκρατία, η Δημοκρατία στο σχολείο (σσ. 343-357), Πρακτικά του ΙΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (α’ τόμ.), 29-30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2019.

Μπαμπάλης, Θ., & Τσώλη, Κ. (2021). Διδάσκοντας ηθική και επιχειρηματικότητα στα σχολεία και τις κοινότητες τους. Στο Μ. Παυλάκης & Ε. Χελιώτη (Επιμ.) Πρακτικά 1ου JA Greece Συνεδρίου ‘Εκπαίδευση για την Επιχειρηματικότητα: εφαρμογές & καλές πρακτικές στο Σχολείο & το Πανεπιστήμιο’ (σσ. 82-101) , 23-24 Σεπτεμβρίου 2021, Αθήνα.

Μπαμπάλης, Θ., & Τσώλη, Κ. (2021). Προτάσεις δημιουργικής αξιοποίησης του ανθολογίου: ένα παράδειγμα εφαρμογής στο κείμενο «Αποκριάτικη Ιστορία» του Μάνου Κοντολέων. Στα Πρακτικά Τιμητικής Ημερίδας, Μάνος Κοντολέων 40 χρόνια: Έψαχνα πάντα τις λέξεις (σσ. 105-117). Μεταπτυχιακή Κατεύθυνση Λογοτεχνία ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ, Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2018.

Μπαμπάλης, Θ., & Τσώλη, Κ. (2020). Οι σχέσεις με συνομηλίκους ως παράγοντας βελτίωσης του κλίματος της σχολικής τάξης. Στο Ε. Γουργιώτου, Δ. Κακανά, Μ. Μπιρμπίλη, & Κ. Χατζοπούλου (Επιμ). Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

Μπαμπάλης, Θ., & Τσώλου, Ο. (2017). Σχολική Διαρροή: Γιατί οι μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο; Ερευνώντας τα αίτια του φαινομένου. Στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης με διεθνή συμμετοχή Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση, 23-26 Νοεμβρίου 2017, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

Babalis, Th., Koutouvela, Ch., & Stavrou, N. (2015). Classroom climate in greek school-primary and secondary education: Differentiations among students based on gender. In 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014) (pp. 4762-4768), 2-4 March 2015, Madrid, Spain.