Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Τομείς » Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής

Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής

ΜΕΛΗ  Δ.Ε.Π

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

1. Βουδούρη Αγγελική Ιπποκράτους 20, 4ος όροφος 210 3688527 avoudou@primedu.uoa.gr
       
2. Μπούφη Ανδρονίκη Μαράσλειο Διδασκαλείο
Εργαστήριο Μαθηματικών
210 3688516 aboufi@primedu.uoa.gr
       

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

 -      
 

 

   
 ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  e-mail
       
3. Κουτρομάνος Γεώργιος Ιπποκράτους 20, 2ος όροφος 210 3688505 koutro@primedu.uoa.gr
       
4. Μούτσιος - Ρέντζος Ανδρέας Μαρασλή 4, 1ος όροφος   moutsiosrent@primedu.uoa.gr
       
5. Μισαηλίδου Χριστίνα Ιπποκράτους 20, 3ος όροφος 210-3688532 C.Misailidou@primedu.uoa.gr
       

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 6

Διδακτικές μονάδες: 24

i)Υποχρεωτικά: 5 , δ.μ. 20

 1. Μαθηματικά Ι
 2. Μαθηματικά ΙΙ
 3. Διδακτική Μαθηματικών Ι
 4. Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ
 5. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

 

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά , δ.μ. 4

 1. Εξέλιξη της Μαθηματικής Επιστήμης (Ιστορικές ρίζες των στοιχειωδών Μαθηματικών )
 2. Θεωρία Αριθμών

 

iii) Μαθήματα Επιλογής

 1. Περιγραφική Στατιστική Ι
 2. Διοίκηση κινδύνου στην εκπαίδευση Ι
 3. Διοίκηση κινδύνου στην εκπαίδευση II
 4. Σχεδιασμός–Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Ι
 5. Σχεδιασμός–Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού ΙΙ
 6. Θεωρία Πιθανοτήτων
 7. Ειδικά θέματα Διδακτικής Μαθηματικών Ι
 8. Ειδικά θέματα Διδακτικής Μαθηματικών ΙΙ
 9. Βασικά Ζητήματα Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο I - Πρακτική Άσκηση
 10. Βασικά Ζητήματα Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο II - Πρακτική Άσκηση

 Σημείωση: Οι φοιτητές από τα παραπάνω κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, επιλέγουν 1.