Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Τομείς » Τομέας Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Τομέας Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

ΜΕΛΗ  Δ.Ε.Π

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

1. Σκορδούλης Κωνσταντίνος Μαρασλή 4, Υπόγειο

 

kskordul@primedu.uoa.gr
2. Μαυρικάκη Ευαγγελία Μαρασλή 4, 1ος όροφος 210 3689568 emavrikaki@primedu.uoa.gr
       
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
       
3. Γαλάνη Αποστολία Μαρασλή 4, 1ος όροφος   ligalani@primedu.uoa.gr
lia.galani@gmail.com
       

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

4. Κατσιαμπούρα Ιωάννα (Γιάννα) Μαρασλή 4, Υπόγειο 210 7244213 katsiaioan@primedu.uoa.gr
       
       

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 5

Διδακτικές µονάδες : 20

 i)Υποχρεωτικά: 4 , δ.µ. 16.

 

1. Φυσικές Επιστήμες Ι: Φυσική

2. Φυσικές Επιστήμες ΙΙ: Βιολογία

3. Φυσικές Επιστήμες ΙΙΙ: Γεωγραφία

4. Διδακτική Φυσικών Επιστηµών

 

Κατ΄Επιλογήν: 1 , δ.µ. 4.

 

1. Ο Κόσµος µας: Η Διδασκαλία βασικών εννοιών Αστρονοµίας και Επιστηµών της Γης

2. Βιολογία ανθρώπου

3. Ιστορία και Επιστημολογία των Φυσικών Επιστημών

 

iii) Μαθήματα Επιλογής

1. Αγωγή Υγείας

2. Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση

3. Διδασκαλία της Γεωγραφίας με Ψηφιακές Τεχνολογίες (Εργαστήριο)

4. Στοιχεία Γεωγραφίας

5. Το πείραμα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

6. Άτυπες και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες

7. Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών με Ψηφιακές Τεχνολογίες και Εκπαιδευτική Ρομποτική

 

 

 Σημείωση: Οι φοιτητές από τα παραπάνω 3 κυμαινόμενα μαθήματα, επιλέγουν 1.