Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Τομείς » Τομέας Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Τομέας Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

ΜΕΛΗ  Δ.Ε.Π

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

1. Σκορδούλης Κωνσταντίνος Ναυαρίνου 13Α, 4ος όροφος

210 3688006/9567/9566/9568

kskordul@primedu.uoa.gr
       
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
2. Μαυρικάκη Ευαγγελία Ναυαρίνου 13Α, 4ος όροφος 210 3688033 emavrikaki@primedu.uoa.gr
       

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

 3. Γαλάνη Αποστολία Ναυαρίνου 13Α, 4ος όροφος  210 3688034 ligalani[at]primedu.uoa[dot]gr &  lia.galani@gmail.com
       

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 5

Διδακτικές µονάδες : 20

 i)Υποχρεωτικά: 4 , δ.µ. 16.

 

1. Φυσικές Επιστήμες Ι: Φυσική

2. Φυσικές Επιστήμες ΙΙ: Βιολογία

3. Φυσικές Επιστήμες ΙΙΙ: Γεωγραφία

4. Διδακτική Φυσικών Επιστηµών

 

Κατ΄Επιλογήν: 1 , δ.µ. 4.

 

1. Ο Κόσµος µας: Η Διδασκαλία βασικών εννοιών Αστρονοµίας και Επιστηµών της Γης

2. Βιολογία ανθρώπου

3. Ιστορία και Επιστημολογία των Φυσικών Επιστημών

 

iii) Μαθήματα Επιλογής

1. Αγωγή Υγείας

2. Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση

3. Διδασκαλία της Γεωγραφίας με Ψηφιακές Τεχνολογίες (Εργαστήριο)

4. Στοιχεία Γεωγραφίας

5. Το πείραμα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

6. Άτυπες και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες

7. Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών με Ψηφιακές Τεχνολογίες και Εκπαιδευτική Ρομποτική

 

 

 Σημείωση: Οι φοιτητές από τα παραπάνω 3 κυμαινόμενα μαθήματα, επιλέγουν 1.