Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Τομείς » Τομέας Επιστήμων της Αγωγής

Τομέας Επιστημών της Αγωγής

ΜΕΛΗ  Δ.Ε.Π

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

1. Μαλαφάντης Κωνσταντίνος Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος 210 3688082/8078 kmalafant@primedu.uoa.gr
2. Μυλωνάκου-Κεκέ Ζαφειρία Ηρώ Ιπποκράτους 15, 1ος όροφος 210 3688032/8085 imylon@primedu.uoa.gr
3. Μπαμπάλης Θωμάς Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος 210 3688529/8507  tbabalis@primedu.uoa.gr
       
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail
4. Τσώλη Κωνσταντίνα     nadtso@primedu.uoa.gr
       
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail
       
5. Λαζαράκου Ελισάβετ Ιπποκράτους 20, 3ος όροφος 210 3688011 elazarak@primedu.uoa.gr
6. Τσιμπουκλή Άννα  Ιπποκράτους 20, 3ος όροφος   atsiboukli@primedu.uoa.gr
7. Αλεξόπουλος Νικόλαος Ιπποκράτους 20, 2ος όροφος    

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 11

Διδακτικές Μονάδες: 44

i) Υποχρεωτικά 7, δ.μ. 28

1. Θεωρίες της Αγωγής

2. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

3. Κοινωνική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη

4. Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια

5. Γενικές Αρχές και Στρατηγικές Διδασκαλίας & Πρακτική Άσκηση Ι 

6. Διαχείριση της Σχολικής Τάξης & Πρακτική Άσκηση ΙΙ

7. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Μικροδιδασκαλίες - Πρακτική Άσκηση

 

ii) Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά 5, δ.μ. 1

2, δ.μ. 8

(επιλέγονται 2)

1.   Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

2.   Συγκριτική Παιδαγωγική

3.   Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

4.   Μεθοδολογία Επιστημονικής Ερευναςiii) Μαθήματα Επιλογής


1. Σχολική Παιδαγωγική και Πρακτική Άσκηση

2. Οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων

3. Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας

4. Παιδαγωγική του Νεοελληνικού Διαφωτισμού

5. Το παραμύθι και ο μύθος στην εκπαίδευση

6. Ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης

7. Το παιδικό σχέδιο και η παιδαγωγική του αξιοποίηση

8. Επικοινωνία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας

9. Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης

10. Φιλοσοφία της Παιδείας

11. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός καινοτομία και Διδακτική Πράξη

12. Ιδεολογικές αναπαραστάσεις και Θεσμοποιημένες μορφές της Αγωγής στην Ευρώπη

13. Σχολική κοινωνικοποίηση, διαφοροποίηση και κοινωνική ένταξη

14. Η δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση