Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Τομείς » Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

ΜΕΛΗ  Δ.Ε.Π.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

1. Γαλανάκη Ευαγγελία Ναυαρίνου 13Α, 1ος όροφος 210 3688088/8089 egalanaki@primedu.uoa.gr
       
2. Σιδερίδης Γεώργιος Ιπποκράτους 33  1ος όροφος 210 3688030  gsideridis@primedu.uoa.gr
       

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail
3. Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος 210 3688535
as_antoniou@primedu.uoa.gr
       
ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail
4. Παπαδάτου-Παστού Μαριέττα      mpapadatou@primedu.uoa.gr
       

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 9

Διδακτικές μονάδες: 36

i)Υποχρεωτικά 5,  δ.μ. 20

 1. Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 2. Παιδαγωγική Ψυχολογία
 3. Ειδική Αγωγή
 4. Εκπαιδευτική Νευροεπιστήμη
 5. Κοινωνική Ψυχολογία: Πεδία Επιστημονικής Έρευνας και Εφαρμογές

 

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά

ii) Κυμαινόμενα  2,  δ.μ. 8

(επιλέγονται 2)

 1. Προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης
 2. Ψυχικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες παιδιών και εφήβων: Ψυχολογία ΑμΕΑ
 3. Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική
 4. Βασικές αρχές της Ψυχολογίας, Θεωρίες προσωπικότητας και αποκλίσεων

 

iii) Μαθήματα Επιλογής

 1. Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά στην εκπαίδευση
 2. Γνωστική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
 3. Αγωγή του Λόγου και της Ομιλίας
 4. Εφαρμογές Στατιστικής με τη χρήση λογισμικών SPSS
 5. Εγγέφαλος και Γλώσσα