Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Τομείς » Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

ΜΕΛΗ  Δ.Ε.Π.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

1. Γαλανάκη Ευαγγελία Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος 210 3688088/8089 egalanaki@primedu.uoa.gr
       
2. Σιδερίδης Γεώργιος Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος 210 3688030 gsideridis@primedu.uoa.gr
       
3. Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος Ιπποκράτους 20, 3ος όροφος 210 3688535 as_antoniou@primedu.uoa.gr
       

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail
       
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail
       
4. Παπαδάτου-Παστού Μαριέττα Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος 2103688152  mpapadatou@primedu.uoa.gr
       

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 9

Διδακτικές μονάδες: 36

i)Υποχρεωτικά 5,  δ.μ. 20

 1. Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 2. Παιδαγωγική Ψυχολογία
 3. Ειδική Αγωγή
 4. Εκπαιδευτική Νευροεπιστήμη
 5. Κοινωνική Ψυχολογία: Πεδία Επιστημονικής Έρευνας και Εφαρμογές

 

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά

ii) Κυμαινόμενα  2,  δ.μ. 8

(επιλέγονται 2)

 1. Προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης
 2. Ψυχικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες παιδιών και εφήβων: Ψυχολογία ΑμΕΑ
 3. Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική
 4. Βασικές αρχές της Ψυχολογίας, Θεωρίες προσωπικότητας και αποκλίσεων

 

iii) Μαθήματα Επιλογής

 1. Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά στην εκπαίδευση
 2. Γνωστική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
 3. Αγωγή του Λόγου και της Ομιλίας
 4. Εφαρμογές Στατιστικής με τη χρήση λογισμικών SPSS
 5. Εγγέφαλος και Γλώσσα