Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Τομείς

Τομείς

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης διαιρείται σε Τομείς. Κάθε Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της Επιστήμης. Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σήμερα περιλαμβάνει τους ακόλουθους 5 Τομείς: