Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Όργανα Διοίκησης » Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται για δύο χρόνια από ειδικό σώμα εκλεκτόρων.

Πρόεδρος: Καθηγήτρια Βασιλική Πάτσιου

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 3688542/8544/8520
email: vpatsiou@primedu.uoa.gr