Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Όργανα Διοίκησης » Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται για δύο χρόνια από ειδικό σώμα εκλεκτόρων.

Πρόεδρος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σκορδούλης

Διεύθυνση: Μαρασλή 4, Αθήνα.
Τηλέφωνο: 
email: kskordul@primedu.uoa.gr