Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Όργανα Διοίκησης » Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται για δύο χρόνια από ειδικό σώμα εκλεκτόρων.

Πρόεδρος: Αναπληρωτής Καθηγητής Θωμάς Κ. Μπαμπάλης

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 20
Τηλέφωνο: 210-3688529/8507
email: tbabalis@primedu.uoa.gr
Προσωπική σελίδα