Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Όργανα Διοίκησης » Η Γενική Συνέλευση του Τομέα

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τομέα, εκπροσώπους των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών  φοιτητών από αυτούς που έχουν εκλεγεί και τοποθετηθεί στον Τομέα.

Η Γ.Σ. Τομέα:

i) Εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα,

ii) συντονίζει το έργο του Τομέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. Τμήματος

iii) υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, iv) κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες,

v)αναθέτει καθήκοντα Διευθυντή Εργαστηρίου,

vi) αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη  Δ.Ε.Π. του Τομέα.