Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πρόεδρος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Διεύθυνση: Μαρασλή 4, Αθήνα.
Τηλέφωνο: 
email: kskordul@primedu.uoa.gr 

Αναπληρωτής Προέδρου: Καθηγήτρια Βασιλική Πάτσιου
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 3688542/8544/8520
email: vpatsiou@primedu.uoa.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραμματέας: Φραντζέσκα Μπόθου

Μαρασλή 4, Ισόγειο

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων τηλ. 210 3688010,8012,8022, email: secr@primedu.uoa.gr
Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων: τηλ. 210 3688007,8021,8081 email: secr@primedu.uoa.gr 
Τμήμα Μεταπτυχιακών Θεμάτων: τηλ. 210 3688013,8016,8017,8092, email: secrpms@primedu.uoa.gr