Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Γραμματεία

Γραμματεία

Στεγάζεται στον ισόγειο του Κτιρίου του Μαρασλείου (Μαρασλή 4, Αθήνα, 106 76)

Γραμματέας: Κωνσταντίνα Τσιώλη

Μαρασλή 4, Ισόγειο

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων τηλ. 210 368-9562,9564,9565, email: secr@primedu.uoa.gr
Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων: τηλ. 210 368-9515,9516, email: secr@primedu.uoa.gr 
Τμήμα Μεταπτυχιακών Θεμάτων: τηλ. 210 368-9517,9518,9519,9520, email: secrpms@primedu.uoa.gr

 

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα - Τετάρτη & Παρασκευή 10:30 - 13:30