Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Γραμματεία

Γραμματεία

Στεγάζεται στον ισόγειο του Κτιρίου του Μαρασλείου (Μαρασλή 4, Αθήνα, 106 76)

Γραμματέας: Κωνσταντίνα Τσιώλη

Μαρασλή 4, Ισόγειο

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων τηλ. 210 3688010,8012,8022
Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων: τηλ. 210 3688007,8021,8092
Τμήμα Μεταπτυχιακών Θεμάτων: τηλ. 210 3688013,8016,8017,8155

 

e:mail secr@primedu.uoa.gr

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα - Τετάρτη & Παρασκευή 10:30 - 13:30