Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Γραμματεία

Γραμματεία

Στεγάζεται στον ισόγειο του Κτιρίου του Μαρασλείου (Μαρασλή 4, Αθήνα, 106 76)

Γραμματέας: Φραντζέσκα Μπόθου

Μαρασλή 4, Ισόγειο

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων τηλ. 210 3688010,8012,8022, email: secr@primedu.uoa.gr


Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων: τηλ. 210 3688007,8021,8081 email: secr@primedu.uoa.gr 


Τμήμα Μεταπτυχιακών Θεμάτων: τηλ. 210 3688013,8016,8017,8092,                                                                 email: secrpms@primedu.uoa.gr (Μόνο για αιτήματα φοιτητών του Τμήματος)

 

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα - Τετάρτη & Παρασκευή 10:30 - 13:30