Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

 

 

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

 

Ώρες λειτουργίας :

 1ος όροφος :    Δευτέρα – Πέμπτη 08:30 – 18:00

                Παρασκευή 08:30 – 16:30

 2ος όροφος :   Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Εξυπηρέτηση κοινού (Πληροφορίες, δανεισμός, διαδανεισμός, ανανεώσεις):

210 3689602, 210 3689603, 210 3689604,
210 3689605          

Πέργαμος:

210 3689602, 210 3689603, 210 3689604,
210 3689605

Επεξεργασία υλικού:

210 3689611, 210 3689603

Εύδοξος:

210 3689602, 210 3689603, 210 3689605

Δωρεές:

210 3689611, 210 3689603

 

Υπηρεσία Helpdesk  ΒΚΠ / LIC Helpdesk (uoa.gr)

Υπηρεσία  Ask A Librarian http://edc.lib.uoa.gr/

 

Ιστόχωρος:      Αρχική - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ (uoa.gr)

       Αρχική - Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής ΕΚΠΑ (uoa.gr)

 

Email Βιβλιοθήκης:   edc[at]lib.uoa[dot]gr ,

                                  edc_loan[at]lib.uoa[dot]gr (Δανεισμός – Ανανεώσεις)

                                  edc_repository[at]lib.uoa[dot]gr (Πέργαμος)

Τοποθεσία

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο κτήριο επί της οδού Δραγατσανίου 4, στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Η είσοδος στην Βιβλιοθήκης βρίσκεται εντός της στοάς, στον 1ο και 2ο όροφο. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήρια με συνολικά 70 θέσεις εργασίας και 3 σταθμούς Η/Υ για αναζήτηση στον κατάλογο OPAC & σε βιβλιογραφικές βάσεις αλλά και για συγγραφή εργασιών.

Συλλογή

Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Αγωγής είναι ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη και η συλλογή της αποτελείται από έντυπο και μη έντυπο υλικό που καλύπτει :

 • Ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Κοινωνικές επιστήμες
 • Φυσικές επιστήμες
 • Καλές τέχνες
 • Λογοτεχνία
 • Ιστορία
 • Παιδαγωγικά
 • Ψυχολογία
 • Παιδικά βιβλία
 • Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά

 

 

Εικ.1 Το αναγνωστήριο του 1ου ορόφου

 

Η συλλογή της εκτείνεται σε δύο ορόφους.  Στον 1ο όροφο στεγάζεται το Γραφείο Εξυπηρέτησης, το Αναγνωστήριο, οι Σταθμοί Εργασίας Η/Υ, η κύρια συλλογή των Βιβλίων και των Περιοδικών, τα Διδασκόμενα Συγγράμματα, η Γκρίζα Βιβλιογραφία, η Παιδική Συλλογή, καθώς και Πληροφοριακό Υλικό. Στον 2ο όροφο στεγάζεται Αναγνωστήριο, συλλογή Βιβλίων και Περιοδικών, Σταθμός Εργασίας ΑΜΕΑ (υπό κατασκευή), Πληροφοριακό Υλικό και το Γραφείο Επεξεργασίας Υλικού.

Στον 2ο όροφο της Βιβλιοθήκης φιλοξενείται επίσης η Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ (Διεύθυνση Βιβλιοθήκης - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ (uoa.gr))

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Δανεισμός Υλικού

Δικαίωμα δανεισμού στην Βιβλιοθήκη έχουν τα Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, οι Διοικητικοί Υπάλληλοι, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί φοιτητές του ΕΚΠΑ.

Για την εγγραφή στη Βιβλιοθήκη, απαιτείται:

 • κατάθεση αίτησης εγγραφής μέλους (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης Σχολής ή δια ζώσης) και
 • προσκόμιση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία πιστοποιείται στη συνέχεια και ως κάρτα Βιβλιοθήκης για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, τα μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πλέον, κάθε εγγεγραμμένο μέλος μπορεί να δανειστεί, με την κάρτα του, υλικό από όλες τις Βιβλιοθήκες της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ. Η εγγραφή των μελών θα γίνεται αποκλειστικά στη Βιβλιοθήκη της Σχολής φοίτησης τους.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ : Δανεισμός - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ (uoa.gr)

Πέργαμος

Ιδρυματικό Αποθετήριο / Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Πέργαμος" - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ (uoa.gr)

Η «Πέργαμος» αποτελεί την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για το ΕΚΠΑ. Το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» υλοποιήθηκε το 2015 και ενσωματώνει τόσο την κατάθεση Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών (εργασίες που ανήκουν στην Ψηφιακή Συλλογή «Γκρίζας Βιβλιογραφίας») όσο και ψηφιακές συλλογές.

Οδηγίες σχετικά με την αυτό-απόθεση υλικού στην Πέργαμο  Ψηφιακή Συλλογή Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών ("Γκρίζα Βιβλιογραφία") - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ (uoa.gr)


 

  Εικ.2 Το αναγνωστήριο του 2ου ορόφου


Αναζήτηση Υλικού

Για την αναζήτηση υλικού η Βιβλιοθήκη διαθέτει ηλεκτρονικούς καταλόγους και πρόσβαση σε Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες, δείτε εδώ :

Κατάλογος OPAC - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ (uoa.gr)

Συνδρομές ΕΚΠΑ - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ (uoa.gr)

Δοκιμαστικές Συνδρομές ΕΚΠΑ - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ (uoa.gr)

Συνδρομές μέσω HEAL-LINK - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ (uoa.gr)

 
   Εικ.3  Συλλογή Βιβλίων, 1ος όροφος  Εικ.4 Η Είσοδος της Βιβλιοθήκης στον 1ο όροφο

 

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής των Επιστημών Αγωγής βρίσκεται στη διάθεση σας σε όλη την διάρκεια των σπουδών σας.