Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Erasmus+ » Ιωάννα Κατσιαμπούρα

Πρόγραμμα Erasmus +

Ακαδημαϊκή υπεύθυνη Επικ. Καθηγήτρια κ. Ιωάννα Κατσιαμπούρα

Συνέντευξη για το πρόγραμμα ERASMUS+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ για τα προγράμματα ERASMUS+

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2024-2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ 2024-2025 (27-03-2024)