Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Erasmus+ » Γεωργία Καλογήρου

Πρόγραμμα Erasmus +

 

Συνέντευξη για το πρόγραμμα ERASMUS+

Πρόσκληση σε συνέντευξη για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών/φοιτητριών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στα Παν/μια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24 (19-12-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ για τα προγράμματα ERASMUS+ 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ CIVIS ΣΠΟΥΔΕΣ 2022-2023