Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Erasmus+ » Ανδρέας Μούτσιος - Ρέντζος

Πρόγραμμα Erasmus +


Συνέντευξη για το πρόγραμμα ERASMUS+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ για τα προγράμματα ERASMUS+ (03-04-2023)

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ 2023-2024 (11-04-2023)